Chepstow Museum
 • Chepstow Museum
 • Chepstow Museum display (image Kacie Morgan)

Am

Mae Amgueddfa Cas-gwent ar agor rhwng 11am a 4pm bob dydd (ac eithrio dydd Mercher).

Mae'r fasnach win, adeiladu llongau a physgota eogiaid ymhlith diwydiannau niferus Cas-gwent sydd wedi'u cynnwys mewn arddangosfeydd gyda lleoliadau atmosfferig. Mae ffotograffau, rhaglenni a phosteri yn dwyn i gof ddifyrrwch pobl leol, tra bod paentiadau a phrintiau'r 18fed a'r 19eg ganrif yn dangos apêl barhaus Cas-gwent a Dyffryn Gwy i artistiaid a thwristiaid fel ei gilydd. Mae'r Amgueddfa ychydig dros y ffordd o Gastell Cas-gwent mewn tŷ cain o'r 18fed ganrif a adeiladwyd gan deulu masnachol llwyddiannus o Gas-gwent.

Arddangosfeydd arbennig rheolaidd
Gweithdai a gweithgareddau
Cwisiau a thaflenni gwaith i blant
Plant am ddim (pan fyddant yng nghwmni oedolyn)
Cyfleusterau arbennig ar gyfer ymweliadau addysgol a grwpiau (grwpiau addysgol wedi'u harchebu ymlaen llaw)
Siop yr Amgueddfa
Mynediad i'r llawr gwaelod a WC ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn
Meysydd parcio cyfagos
Ar draws y ffordd o Gastell Cas-gwent

Taith Wye Picturesque

Darganfuwyd harddwch Dyffryn Gwy am y tro cyntaf ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif pan ddaeth yn ffasiynol mynd ar daith cwch i lawr Dyffryn Gwy, i weld ei safleoedd rhamantaidd a'i thirwedd hardd.

Gwybodaeth Cyn Ymweld

Rydym wedi paratoi gwybodaeth i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod i gynllunio diwrnod allan gwych yn Amgueddfa Cas-gwent.

Cliciwch i weld y wybodaeth cyn ymweld.

Cysylltiedig

Abergavenny CastleAbergavenny Museum and Castle, AbergavennyMae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae tir y castell ar agor rhwng 11am a 4pm bob dydd. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi!

Shire Hall MonmouthShire Hall Museum, Monmouth, MonmouthMae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru. Mae'n adeilad rhestredig Gradd I, a gynlluniwyd yn glasurol yn Sgwâr Agincourt ar ben Stryd Monnow.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau
 • Maes addysg/astudio

Hygyrchedd

 • Accessible Toilet
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Mae Maes Parcio Castell Dell gyferbyn ag Amgueddfa Cas-gwent. Mae'r Maes Parcio yn talu ac arddangos arhosiad hir. Mae mannau hygyrch ar gael. Mae gan ddeiliaid Bathodyn Glas barcio am ddim.

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Yr orsaf fysiau agosaf yw Gorsaf Fysiau Cas-gwent.  Mae'r Orsaf Fysiau wedi'i lleoli ar Stryd Thomas. Mae tua 15 munud o gerdded o Orsaf Fysiau Cas-gwent i'r Amgueddfa.

 

Chepstow Museum

Amgueddfa

Chepstow Museum, Bridge Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EZ
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 625981

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruYmweld â VAQAS Cymru Ymweld â VAQAS Cymru 2016
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (10 Chwe 2024 - 22 Rhag 2024)

* During the open season Chepstow Museum is open every day 11am - 4pm except Wednesdays.

Beth sydd Gerllaw

 1. Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  0.27 milltir i ffwrdd
 4. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  0.79 milltir i ffwrdd
 1. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  0.91 milltir i ffwrdd
 2. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  1.29 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  1.85 milltir i ffwrdd
 4. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  2.04 milltir i ffwrdd
 5. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  2.07 milltir i ffwrdd
 6. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  3.54 milltir i ffwrdd
 7. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  3.59 milltir i ffwrdd
 8. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  3.66 milltir i ffwrdd
 9. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  3.73 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  3.75 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  3.8 milltir i ffwrdd
 12. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  3.91 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo