Caldicot Castle
 • Caldicot Castle
 • Caldicot Castle

Am

Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Wedi'i sefydlu gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd, mae gan y castell hanes rhamantus a lliwgar.

Sylwer y bydd Castell Cil-y-coed ar gau Gorffennaf 30ain ar gyfer digwyddiadau llogi unigryw. Bydd y Parc Gwledig yn parhau ar agor fel arfer.

Dysgwch am ei orffennol, archwilio'r tyrau canoloesol a chymerwch olygfeydd syfrdanol o'r parcdiroedd a'r ardal gyfagos o'r bylchau. Byddwch yn gallu teithio drwy amser a darganfod cartref bywyd castell Cymru, o'r oesoedd canol i'r ugeinfed ganrif. Datblygwyd y castell fel caer gan ddwylo Brenhinol yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd. Mae Afon Nedern yn dirwyn ei ffordd drwy'r parc, ac mae'r pwll bywyd gwyllt yn gartref i amrywiaeth o adar gwyllt.

Gallwch weld y 12 mwzzle pounder llwytho canon HMS Foudroyant yn ein cwrt. Dewch i ddatrys dirgelion y dungeon castell oeri tywyll. Dywedir bod Castell Cil-y-coed yn cael ei aflonyddu gan nifer o ysbrydion. Pwy fyddwch chi'n ei weld cyn i chi adael?

Tŵr y Castell yw un o'r llefydd gorau i weld aber Afon Hafren. Adeiladwyd y castell ar sbardun o dywodfaen i reoli Afon Nedern yn llifo gerllaw. Ar un adeg roedd yr afon yn fordwyo aber llanw am sawl milltir i fyny'r afon.

Gwybodaeth Cyn Ymweld

Rydym wedi paratoi gwybodaeth i ddweud wrthych eveyrthing y mae angen i chi ei wybod i gynllunio diwrnod gwych allan Castell Cil-y-coed.

Cliciwch i weld y wybodaeth cyn ymweld.

Parc Gwledig Cil-y-coed

Crwydrwch ar draws y 55 erw sy'n ffurfio Parc Gwledig Cil-y-coed. Mae ardaloedd mawr o goetiroedd, cyrraedd Afon Nedern, a pharcdir agored dymunol i'w mwynhau.

Newydd - Beicio yma. Darganfyddwch y Parc Gwledig fel erioed o'r blaen gyda'n gwasanaeth llogi beiciau cyfleus. Gallwch logi beic am 2 awr am ddim ond £10 (£30 i deulu o 4). Gellir archebu trwy anfon e-bost caldicotcastle@monmouthshire.gov.uk.

Ystafell Te Castell Cil-y-coed

Mae ystafell de Castell Cil-y-coed yn lle gwych i ymlacio gydag ystod lawn o de a choffi yn ogystal â siocled poeth, gwin, cwrw a mwy. Ymlacio, sgwrsio â'n staff cyfeillgar ac efallai codi memento o'n siop anrhegion.

Parcio yng Nghastell Cil-y-coed

Gellir dod o hyd i brif faes parcio Castell Cil-y-coed ger prif fynedfa'r castell ei hun, i lawr y dreif. Mae hyn yn cynnwys mannau hygyrch. I'r rhai sy'n dymuno ymweld â'r Parc Gwledig y tu allan i oriau prif barcio, mae maes parcio bach ger mynedfa'r safle (ychydig oddi ar Heol yr Eglwys).

Pris a Awgrymir

Free entry except on specific events.

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Gwener, 19th Gorffennaf 2024 - Dydd Sul, 21st Gorffennaf 2024

Dubs at the CastleDubs at the Castle 2024Mae Dubs at the Castle yn benwythnos gwersylla teuluol llawn hwyl, a ddaw atoch gan selogion VW
more info

Dydd Gwener, 26th Gorffennaf 2024 - Dydd Gwener, 26th Gorffennaf 2024

Dydd Gwener, 2nd Awst 2024 - Dydd Gwener, 2nd Awst 2024

Dydd Gwener, 9th Awst 2024 - Dydd Gwener, 9th Awst 2024

Dydd Gwener, 30th Awst 2024 - Dydd Gwener, 30th Awst 2024

Nature TrailLittle Explorer’s Club Nature TrailGadewch i'ch plant ddod yn Little Explorer gyda sesiwn archwilio awr o amgylch Parc Gwledig Castell Cil-y-coed.
more info

Dydd Sul, 28th Gorffennaf 2024 - Dydd Sul, 28th Gorffennaf 2024

Duke's Theatre As You Like ItAs You Like It at Caldicot CastleMwynhewch theatr awyr agored fyw yng Nghastell Cil-y-coed gyda pherfformiad Cwmni Theatr Duke o As You Like It.
more info

Dydd Mercher, 31st Gorffennaf 2024 - Dydd Mercher, 31st Gorffennaf 2024

Dydd Mercher, 28th Awst 2024 - Dydd Mercher, 28th Awst 2024

Dydd Mercher, 25th Medi 2024 - Dydd Mercher, 25th Medi 2024

Dydd Mercher, 30th Hydref 2024 - Dydd Mercher, 30th Hydref 2024

Caldicot CastleCaldicot Castle Guided TourDewch i ymuno â ni yng Nghastell Cil-y-coed am gipolwg unigryw ar hanes diddorol a selog un o gestyll harddaf Cymru. 
more info

Dydd Sul, 4th Awst 2024 - Dydd Sul, 4th Awst 2024

Fords at the CastleFords at the Castle 2024Dewch i Gastell Cil-y-coed ar gyfer "Fords at the Castle" diwrnod hwyliog i'r teulu yn dathlu popeth Fords.
more info

Dydd Sadwrn, 10th Awst 2024 - Dydd Sadwrn, 10th Awst 2024

Caldicot Castle Summer FayreEwch i lawr i Gastell Cil-y-coed am Ffair Haf wych sy'n addas i deuluoedd.
more info

Dydd Gwener, 16th Awst 2024 - Dydd Sul, 18th Awst 2024

Insulae Draconis 1Visit of the SCA Principality of Insulae DraconisCyfle i weld SCA Principality Insulae Draconis yn mwynhau eu cariad at hobïau hanesyddol.
more info

Dydd Sul, 15th Medi 2024 - Dydd Sul, 15th Medi 2024

Kanine KarnivalKanine KarnivalDewch i ymuno â ni yng Nghastell Cil-y-coed am Kanine Karnival! Bydd y noson hwyliog i'r teulu hon yn llawn gweithgareddau ac adloniant i bawb yn y teulu
more info

Cysylltiedig

Wedding at Caldicot CastleWeddings at Caldicot Castle and Country Park, CaldicotMae eich lleoliad priodas tylwyth teg yn eich aros yma yng Nghastell Cil-y-coed. Bydd ein tîm ymroddedig yn gweithio gyda chi bob cam o'r ffordd i gyflawni priodas eich breuddwydion.

Caldicot Castle ChildEducational Visits at Caldicot Castle, CaldicotDewch â'ch ysgol i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

Stag do at Caldicot CastleVenue Hire of Caldicot Castle, CaldicotLlogwch y Castell Cil-y-coed canoloesol ar gyfer eich digwyddiad.

Caldicot CastleGroup Visits to Caldicot Castle and Country Park, CaldicotArchwiliwch hanes rhamantus a lliwgar Castell Cil-y-coed a golygfeydd trawiadol o Aber Hafren drwy deithiau tywys ac ymlacio gyda lluniaeth o fewn muriau'r Castell.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle
 • Safle picnic

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Derbyniadau priodasau
 • Seiliau ar gyfer gweithgareddau awyr agored

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau
 • Maes addysg/astudio
 • Teithiau tywys i grwpiau

Hygyrchedd

 • Accessible Seating
 • Accessible Toilet
 • Croesawu cŵn cymorth
 • Cyfleusterau i bobl â nam ar eu golwg
 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

O'r M4 cymerwch gyffordd 23a a B4245 i Gil-y-coed. O'r M48 cymerwch gyffordd 2 i Gas-gwent a dilynwch yr A48 (tuag at Gasnewydd) a'r B4245 i Gil-y-coed. Mae Castell Cil-y-coed yn arwydd wedi'i bostio o'r B4245. SATNAV: NP26 4NU

What3WordsPrif fynedfa'r Castell: executive.banquets.divideMynedfa'r Maes Parcio: fellow.recieving.partCyfleusterau WC Cyhoeddus y Castell: pacifst.toward.avaition

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Hygyrch drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf Cil-y-coed 1.5 milltir i ffwrdd.

Caldicot Castle and Country Park

Castell

Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 420241

Gwobrau

 • Gwobrau Trip AdvisorTystysgrif Rhagoriaeth Trip Advisor Tystysgrif Rhagoriaeth Trip Advisor 2019
 • Ymweld â ChymruYmweld â VAQAS Cymru Ymweld â VAQAS Cymru 2016
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (26 Maw 2024 - 3 Tach 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Mawrth - Dydd Sul11:00 - 16:00
Gwyliau Cyhoeddus11:00 - 16:00

* Please note Caldicot Castle will be closed July 30th for exclusive hire events. The Country Park will remain open as usual.

During our open season (April - end of October), the castle's hours are 11am to 4pm Tuesday - Sunday and entry is free. The castle is closed on Monday's except for Bank Holidays.

Between the end of October and April vehicular access and the main car park is closed between 5.30pm and 8.00am (although the Church Road car park remains open).

Opening days and/or hours may vary for special events or as a result of private bookings, please check events listing or ring for details.

Beth sydd Gerllaw

 1. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  0.36 milltir i ffwrdd
 2. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y blynyddoedd…

  1.16 milltir i ffwrdd
 3. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  1.43 milltir i ffwrdd
 4. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  1.6 milltir i ffwrdd
 1. Mae Safle Picnic Black Rock yn safle picnic hardd ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont…

  1.68 milltir i ffwrdd
 2. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  1.68 milltir i ffwrdd
 3. Paradwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

  1.7 milltir i ffwrdd
 4. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  1.71 milltir i ffwrdd
 5. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  2.1 milltir i ffwrdd
 6. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  2.21 milltir i ffwrdd
 7. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  2.27 milltir i ffwrdd
 8. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  3.7 milltir i ffwrdd
 9. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  3.88 milltir i ffwrdd
 10. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  3.92 milltir i ffwrdd
 11. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  4.06 milltir i ffwrdd
 12. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  4.41 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo