Caldicot Castle

Am

Sylwer y bydd Castell Cil-y-coed ar gau am y tymor o 3 Tachwedd. Mae'r Parc Gwledig yn dal ar agor i chi ei archwilio.

Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Wedi'i sefydlu gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd, mae gan y castell hanes rhamantus a lliwgar.

Dysgwch am ei orffennol, archwilio'r tyrau canoloesol a chymerwch olygfeydd syfrdanol o'r parcdiroedd a'r ardal gyfagos o'r bylchau. Byddwch yn gallu teithio drwy amser a darganfod cartref bywyd castell Cymru, o'r oesoedd canol i'r ugeinfed ganrif. Datblygwyd y castell fel caer gan ddwylo Brenhinol yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd. Mae Afon Nedern yn dirwyn ei ffordd drwy'r parc, ac mae'r pwll bywyd gwyllt yn gartref i amrywiaeth o adar gwyllt.

Gallwch weld y 12 mwzzle pounder llwytho canon HMS Foudroyant yn ein cwrt. Dewch i ddatrys dirgelion y dungeon castell oeri tywyll. Dywedir bod Castell Cil-y-coed yn cael ei aflonyddu gan nifer o ysbrydion. Pwy fyddwch chi'n ei weld cyn i chi adael?

Tŵr y Castell yw un o'r llefydd gorau i weld aber Afon Hafren. Adeiladwyd y castell ar sbardun o dywodfaen i reoli Afon Nedern yn llifo gerllaw. Ar un adeg roedd yr afon yn fordwyo aber llanw am sawl milltir i fyny'r afon.

Parc Gwledig Cil-y-coed

Crwydrwch ar draws y 55 erw sy'n ffurfio Parc Gwledig Cil-y-coed. Mae ardaloedd mawr o goetiroedd, cyrraedd Afon Nedern, a pharcdir agored dymunol i'w mwynhau.

Newydd ar gyfer 2023 - Beicio yma. Darganfyddwch y Parc Gwledig fel erioed o'r blaen gyda'n gwasanaeth llogi beiciau cyfleus. Gallwch logi beic am 2 awr am ddim ond £10 (£30 i deulu o 4). Gellir archebu trwy anfon e-bost caldicotcastle@monmouthshire.gov.uk.

Ystafell Te Castell Cil-y-coed

Mae ystafell de Castell Cil-y-coed yn lle gwych i ymlacio gydag ystod lawn o de a choffi yn ogystal â siocled poeth, gwin, cwrw a mwy. Ymlacio, sgwrsio â'n staff cyfeillgar ac efallai codi memento o'n siop anrhegion.

 

Pris a Awgrymir

Free entry except on event days.

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Mercher, 27th Mawrth 2024 - Dydd Mercher, 27th Mawrth 2024

Dydd Mercher, 24th Ebrill 2024 - Dydd Mercher, 24th Ebrill 2024

Dydd Mercher, 26th Mehefin 2024 - Dydd Mercher, 26th Mehefin 2024

Dydd Mercher, 31st Gorffennaf 2024 - Dydd Mercher, 31st Gorffennaf 2024

Dydd Mercher, 28th Awst 2024 - Dydd Mercher, 28th Awst 2024

Dydd Mercher, 25th Medi 2024 - Dydd Mercher, 25th Medi 2024

Dydd Mercher, 30th Hydref 2024 - Dydd Mercher, 30th Hydref 2024

Caldicot CastleCaldicot Castle Guided TourDewch i ymuno â ni yng Nghastell Cil-y-coed am gipolwg unigryw ar hanes diddorol a selog un o gestyll harddaf Cymru. 
more info

Dydd Gwener, 29th Mawrth 2024 - Dydd Llun, 1st Ebrill 2024

Easter Egg HuntEaster Egg Hunt at Caldicot CastleAllwch chi ei helpu i ddod o hyd i'r Bunny Pasg ddod o hyd i'w wyau yng Nghastell Cil-y-coed am wobr?
more info

Dydd Gwener, 5th Ebrill 2024 - Dydd Gwener, 5th Ebrill 2024

Dydd Gwener, 26th Gorffennaf 2024 - Dydd Gwener, 26th Gorffennaf 2024

Dydd Gwener, 2nd Awst 2024 - Dydd Gwener, 2nd Awst 2024

Dydd Gwener, 9th Awst 2024 - Dydd Gwener, 9th Awst 2024

Dydd Gwener, 30th Awst 2024 - Dydd Gwener, 30th Awst 2024

Nature TrailLittle Explorer’s Club Nature TrailGadewch i'ch plant ddod yn Little Explorer gyda sesiwn archwilio awr o amgylch Parc Gwledig Castell Cil-y-coed.
more info

Dydd Gwener, 10th Mai 2024 - Dydd Gwener, 10th Mai 2024

The Greatest ShowmanOutdoor Cinema - The Greatest Showman Sing-A-LongParatowch ar gyfer y sioe orau a'r adloniant pur wrth i chi wylio a chanu i The Greatest Showman ar sgrin awyr agored enfawr yng Nghastell Cil-y-coed (ynghyd â cherddoriaeth i'w mwynhau ymlaen llaw).
more info

Dydd Sadwrn, 11th Mai 2024 - Dydd Sadwrn, 11th Mai 2024

Mamma MiaOutdoor Cinema - Mamma Mia!Mwynhewch brofiad sinema awyr agored ABBAtastig wrth i chi wylio a chanu i Mamma Mia yng Nghastell Cil-y-coed.
more info

Dydd Sul, 12th Mai 2024 - Dydd Sul, 12th Mai 2024

Pretty womanOutdoor Cinema - Pretty WomanGwyliwch ffilm glasurol o dan y sêr gyda Pretty Woman yng Nghastell Cil-y-coed.
more info

Dydd Gwener, 7th Mehefin 2024 - Dydd Gwener, 7th Mehefin 2024

Ministry of Sound ClassicalMinistry of Sound ClassicalParatowch ar gyfer noson glwb fel dim arall yng Nghymru yr haf hwn wrth i'r Weinyddiaeth Gerddoriaeth Glasurol ddod â'i sioe anthemig clodwiw i Gastell Cil-y-coed ddydd Gwener 7 Mehefin.
more info

Dydd Sadwrn, 8th Mehefin 2024 - Dydd Sadwrn, 8th Mehefin 2024

StranglersThe Stranglers Live at Caldicot CastleYmunwch â ni ar ddydd Sadwrn 8 Mehefin yng Nghastell Cil-y-coed ar gyfer perfformiad byw arbennig yn yr haf gydag eiconau pync/roc Prydain, The Stranglers!
more info

Dydd Gwener, 19th Gorffennaf 2024 - Dydd Sul, 21st Gorffennaf 2024

Dubs at the CastleDubs at the Castle 2024Mae Dubs at the Castle yn benwythnos gwersylla teuluol llawn hwyl, a ddaw atoch gan selogion VW
more info

Dydd Sul, 4th Awst 2024 - Dydd Sul, 4th Awst 2024

Fords at the CastleFords at the Castle 2024Dewch i Gastell Cil-y-coed ar gyfer "Fords at the Castle" diwrnod hwyliog i'r teulu yn dathlu popeth Fords.
more info

Cysylltiedig

Wedding at Caldicot CastleWeddings at Caldicot Castle and Country Park, CaldicotMae eich lleoliad priodas tylwyth teg yn eich aros yma yng Nghastell Cil-y-coed. Bydd ein tîm ymroddedig yn gweithio gyda chi bob cam o'r ffordd i gyflawni priodas eich breuddwydion.

Caldicot Castle ChildEducational Visits at Caldicot Castle, CaldicotDewch â'ch ysgol i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

Stag do at Caldicot CastleVenue Hire of Caldicot Castle, CaldicotLlogwch y Castell Cil-y-coed canoloesol ar gyfer eich digwyddiad.

Caldicot CastleGroup Visits to Caldicot Castle and Country Park, CaldicotArchwiliwch hanes rhamantus a lliwgar Castell Cil-y-coed a golygfeydd trawiadol o Aber Hafren drwy deithiau tywys ac ymlacio gyda lluniaeth o fewn muriau'r Castell.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle
 • Safle picnic

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Derbyniadau priodasau
 • Seiliau ar gyfer gweithgareddau awyr agored

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau
 • Maes addysg/astudio
 • Teithiau tywys i grwpiau

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau i bobl â nam ar eu golwg
 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Plant yn croesawu

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

O'r M4 cymerwch gyffordd 23a a B4245 i Gil-y-coed. O'r M48 cymerwch gyffordd 2 i Gas-gwent a dilynwch yr A48 (tuag at Gasnewydd) a'r B4245 i Gil-y-coed. Mae Castell Cil-y-coed yn arwydd wedi'i bostio o'r B4245. SATNAV: NP26 4NU

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Hygyrch drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf Cil-y-coed 1.5 milltir i ffwrdd.

Caldicot Castle and Country Park

Castell

Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 420241

Gwobrau

 • Gwobrau Trip AdvisorTystysgrif Rhagoriaeth Trip Advisor Tystysgrif Rhagoriaeth Trip Advisor 2019
 • Ymweld â ChymruYmweld â VAQAS Cymru Ymweld â VAQAS Cymru 2016
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (26 Maw 2024 - 3 Tach 2024)
DiwrnodAmseroedd

* Please note Caldicot Castle will be closed for the season from the 3rd November. The Country Park is still open for you to explore.

During our open season (April - end of October), the castle's hours are 11am to 4pm Tuesday - Sunday and entry is free. The castle is closed on Monday's except for Bank Holidays.

Between the end of October and April vehicular access and the main car park is closed between 5.30pm and 8.00am (although the Church Road car park remains open).

Opening days and/or hours may vary for special events or as a result of private bookings, please check events listing or ring for details.

Beth sydd Gerllaw

 1. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  0.36 milltir i ffwrdd
 2. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ddarganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y…

  1.16 milltir i ffwrdd
 3. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  1.43 milltir i ffwrdd
 4. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  1.6 milltir i ffwrdd
 1. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  1.68 milltir i ffwrdd
 2. Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw Safle Picnic y…

  1.68 milltir i ffwrdd
 3. Paradwys archeolegydd. Prifddinas llwythol y Silures (Venta Silurum) - muriau trawiadol…

  1.7 milltir i ffwrdd
 4. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  1.71 milltir i ffwrdd
 5. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  2.1 milltir i ffwrdd
 6. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  2.21 milltir i ffwrdd
 7. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  2.27 milltir i ffwrdd
 8. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  3.7 milltir i ffwrdd
 9. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  3.88 milltir i ffwrdd
 10. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  3.92 milltir i ffwrdd
 11. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  4.06 milltir i ffwrdd
 12. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  4.41 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo