Glen Yr Afon
 • Glen Yr Afon
 • Glen Yr Afon
 • Glen Yr Afon

Am

Ar gyrion yr hen dref farchnad hyfryd hon, mae Glen Yr Afon, fila Fictoraidd unigryw, yn cynnig yr holl gyfleusterau a ddisgwylir o westy modern ynghyd ag awyrgylch cynnes cartref teuluol. Mae ystafelloedd gwely wedi'u dodrefnu i safon uchel ac mae sawl un yn edrych dros erddi tueddol y gwesty. Mae dewis o fannau eistedd cyfforddus ac ystafell wledda arddulliol a eang.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
27
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell ensuite gefaillo£140.00 i £160.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Ystafell ensuite dwblo£140.00 i £160.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Ystafell deuluolo£180.00 i £200.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Four Postero£160.00 i £180.00 y stafell y nos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • American Express wedi'i dderbyn
 • Archebu asiant teithio
 • Euros wedi eu derbyn
 • Visa/Mastercard/Switch wedi'i dderbyn

Arlwyaeth

 • Bwyty'n agored i'r rhai nad ydynt yn drigolion
 • Byrbrydau/te prynhawn
 • Cinio wedi'u pacio yn cael eu darparu
 • Deiet llysieuol ar gael
 • Deietau arbennig ar gael
 • Prydau gyda'r nos

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau'r gynhadledd

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cwbl ddi-ysmygu
 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Ffôn (cyhoeddus)
 • Gwasanaeth golchi dillad/valet
 • Lifft teithwyr
 • Lolfa at ddefnydd trigolion
 • Man dynodedig ysmygu
 • Porthor nos
 • Teledu ar gael
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau sy'n anabl

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl
 • Croesawu pleidiau coetsys

Nodweddion y Safle

 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr DVD
 • Ffôn
 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu
 • Teledu lloeren

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Four Poster

 • Gwely pedwar poster

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Sut i'n Cyrraedd o'r M4
Gadewch yr M4 ar Gyffordd 24, wrth gylchfan Coldra ewch ar yr A449 i Drefynwy. Diffodd yr A449 ar gyffordd Wysg ac ymunwch â'r A472 i Frynbuga. Arhoswch ar y ffordd hon a byddwch yn ymwybodol y byddwch yn mynd i mewn i Barth 30 M.P.H. Dilynwch y brif ffordd drwy'r brif stryd a thros bont yr afon. Mae'r ffordd yn dwyn i'r dde o bont yr afon. Yn fuan wedi'r bont hon fe welwch arwydd i Westy Glen-Yr-Afon House sydd ar ochr chwith y ffordd.

Sut i'n Cyrraedd o'r M5
Gadewch yr M5 yng Nghyffordd 8, ymunwch â'r M50 a dilynwch y ffordd hon, a fydd yn dod yn A40/A449. Diffodd yr A449 ar gyffordd Wysg ac ymunwch â'r A472 i Frynbuga. Arhoswch ar y ffordd hon a byddwch yn ymwybodol y byddwch yn mynd i mewn i Barth 30 M.P.H. Dilynwch y brif ffordd drwy'r brif stryd a thros bont yr afon. Mae'r ffordd yn dwyn i'r dde o bont yr afon. Yn fuan wedi'r bont hon fe welwch arwydd i Westy Glen-Yr-Afon House sydd ar ochr chwith y ffordd.

Glen Yr Afon House Hotel

4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru Gwesty
Pontypool Road, Llanbadoc, Monmouthshire, NP15 1SY
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 672302

Graddau

 • 4 Sêr Ymweld â Chymru Gwesty
4 Sêr Ymweld â Chymru Gwesty

Gwobrau

 • Gwobrau Llety EraillCyfeirio Cyfeirio 2016
 • Ymweld â ChymruCroeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso Croeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso 2020
 • Ymweld â ChymruCroeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru Croeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru 2020
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  0.3 milltir i ffwrdd
 2. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  0.33 milltir i ffwrdd
 3. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  0.35 milltir i ffwrdd
 4. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  0.73 milltir i ffwrdd
 1. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  1.56 milltir i ffwrdd
 2. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  1.61 milltir i ffwrdd
 3. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  2.66 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  2.72 milltir i ffwrdd
 5. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  2.85 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  2.9 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  3.12 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  3.25 milltir i ffwrdd
 9. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  3.48 milltir i ffwrdd
 10. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  3.6 milltir i ffwrdd
 11. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  3.81 milltir i ffwrdd
 12. Ewch i ardd Glebe House.

  4.19 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo