Reflecting Pool at Veddw. Copyright Charles Hawes
 • Reflecting Pool at Veddw. Copyright Charles Hawes
 • Front Garden at Veddw
 • Anemone Japonica at Veddw.
 • Meadow at Veddw
 • View over South Gardens, Veddw

Am

Mae Veddw yn ardd serennog yn The Good Garden Guide, ac mae llawer wedi edmygu Veddw dros y blynyddoedd am ei manylion cyfoethog, ei steil idiosyncrataidd a'i lleoliad llethol.

Mae'r ardd wedi'i lleoli yng nghefn gwlad bendigedig y ffin Gymreig uwchben Tyndyrn. Mae dwy erw o ardd addurnol a dwy erw o goetiroedd. Ychwanegiad nodedig i'r ardd yw'r pwll adlewyrchu dramatig.

Adlewyrchir tirwedd leol bryniau rholio yn y gwrychoedd sinuous sy'n arwain at y pwll ac sy'n darparu'r cefndir perffaith ar gyfer cynlluniau plannu eraill.

Mae gan Anne ddiddordeb mawr yn hanes y dirwedd leol ac mae wedi ymgorffori hyn yn nyluniad yr ardd, yn enwedig parterre mawr o laswellt mewn patrwm o wrychoedd bocs yn seiliedig ar Fap Degwm lleol 1842.

"Anaml iawn y daw rhywun ar draws gardd mor uchelgeisiol a llwyddiannus â'r un yn Veddw House." Stephen Anderton, The Times

"Mae fy hoff gerddi NGS yn cynnwys Gardd Charles Jenks o Ddyfalu Cosmig a gardd Yew Wave yn Nhŷ Veddw yng Nghymru."
Jane Owen, Financial Times, 22ain Mawrth 2008

Am fwy o fanylion, edrychwch ar ein http://veddw.com/. Mae gennym wybodaeth i ymwelwyr, amseroedd ymweld, mwy o luniau a phopeth y gallech fod eisiau ei wybod!

"Mae Anne a Charles wedi datblygu tirwedd hynod o uchelgeisiol ac idiosyncrataidd yn araf."
Tim Richardson, Y Telegraph, Ionawr 2005

Pris a Awgrymir

Please see website for up to date pricing.

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Sul, 2nd Mehefin 2024 - Dydd Sul, 2nd Mehefin 2024

Dydd Sul, 16th Mehefin 2024 - Dydd Sul, 16th Mehefin 2024

Dydd Sul, 7th Gorffennaf 2024 - Dydd Sul, 7th Gorffennaf 2024

Dydd Sul, 21st Gorffennaf 2024 - Dydd Sul, 21st Gorffennaf 2024

Dydd Sul, 4th Awst 2024 - Dydd Sul, 4th Awst 2024

Dydd Sul, 18th Awst 2024 - Dydd Sul, 18th Awst 2024

Dydd Sul, 1st Medi 2024 - Dydd Sul, 1st Medi 2024

Dydd Sul, 15th Medi 2024 - Dydd Sul, 15th Medi 2024

View over South Gardens, VeddwVeddw Open GardenDyddiau agored i Ardd Tŷ Veddw.
more info

Cysylltiedig

Veddw GardensGroup Visits to Veddw House Garden, ChepstowYn 2018 cafodd Veddw ei phleidleisio'n un o 100 o gerddi gorau Prydain. Mae croeso mawr i deithiau coets a grwpiau yma.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

O Devauden: gadewch y B4293 ar Ffordd Sant Arvans, wedi'i arwyddo wrth lawnt y pentref. Byddwch yn mynd i lawr bryn serth, gyda Phren Parc Cas-gwent ar y dde. Ar ôl hanner milltir cymerwch dro i'r chwith wedi'i farcio "Y Fedw" - Tŷ Veddw yw'r tŷ cyntaf ar y dde, gyda gatiau glas. Parcio ar gyfer 12 car ar y safle.

Veddw House Garden

Gardd

Veddw House, The Fedw, Devauden, Monmouthshire, NP16 6PH
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 650836

Amseroedd Agor

Tymor (1 Mai 2024 - 30 Medi 2024)

* Veddw House Garden will be open for individual visits from 2pm-5pm on the first and third Sundays of June, July, August and September 2024.

Group and coach parties are welcome by appointment in afternoons and evenings in 2024 from May to September inclusive.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  1.47 milltir i ffwrdd
 2. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  1.81 milltir i ffwrdd
 3. Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

  1.83 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  1.89 milltir i ffwrdd
 1. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  2.08 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  2.26 milltir i ffwrdd
 3. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  2.27 milltir i ffwrdd
 4. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  2.29 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  2.34 milltir i ffwrdd
 6. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  2.48 milltir i ffwrdd
 7. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  2.51 milltir i ffwrdd
 8. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  2.55 milltir i ffwrdd
 9. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  2.65 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10…

  2.79 milltir i ffwrdd
 11. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  2.83 milltir i ffwrdd
 12. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  2.83 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo