St Mary Llanfair Kilgeddin

Am

Sef eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn yr 1800au, gan ailddefnyddio rhywfaint o'r adeiladwaith cynharach yn ofalus – megis y sgrin rood-ood, gwydr lliw ac olion o'r 15fed ganrif.

Ailadeiladwyd Santes Fair yn 1875-6 gan y pensaer John Dando Sedding a ailddefnyddiodd rai o'r ffabrig gwreiddiol yn ofalus a chyflwyno cynllun sgraffito addurniadol cyfoethog. Yn 2006-7 gwarchodwyd hyn gan y Cyfeillion, gyda grantiau gan Cadw ac Ymddiriedolaeth y Pererinion, er cof am yr Arglwydd Jenkins (Roy Jenkins).

Llanfair Kilgeddin oedd lleoliad Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2001 Cyfeillion Eglwysi Di-Gyfaill. Roedd dros gant o bobl - gan gynnwys aelodau a llawer o bobl leol - yn bresennol. Dysgwch fwy am sut i fynychu ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol drwy ymuno â'r Gymdeithas. Mae'n debyg mai dyma eglwys fwyaf poblogaidd y Cyfeillion, sy'n denu cannoedd o ymwelwyr bob blwyddyn.

Mae'r to cangell a llawer o'r olion ffenestri yn ganoloesol, tra bod y sgrin gangell o'r 15fed ganrif a'r ffont Normanaidd yn oroeswyr o'r adeilad cynharach.

Mae ffenestr cangell y gogledd yn cynnwys darnau o wydr canoloesol tra bod rhai henebion a slabiau llawr o'r ail ganrif ar bymtheg a'r ddeunawfed ganrif hefyd wedi'u hymgorffori yn yr ailadeiladu. Ym mynwent yr eglwys mae croes ganoloesol hwyr y ychwanegodd Sedding frig newydd iddi.

Map a Chyfarwyddiadau

St Mary the Virgin, Llanfair Kilgeddin

Eglwys

Llanfair Kilgeddin, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9BG
Close window

Call direct on:

Ffôn0204 520 4458

Amseroedd Agor

* The keyholder lives nearby. Call the office of the Friends of Friendless Churches for details.

Beth sydd Gerllaw

 1. Ewch i ardd Glebe House.

  1.1 milltir i ffwrdd
 2. Coed y Bwnydd yw'r bryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd â'i chyflwr gorau yn Sir Fynwy, ac…

  1.73 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  2.07 milltir i ffwrdd
 4. Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni…

  2.11 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r ganolfan wedi'i lleoli mewn ysgubor sydd wedi'i addasu'n hyfryd ymhlith cefn gwlad…

  2.54 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod…

  2.77 milltir i ffwrdd
 3. Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan…

  2.96 milltir i ffwrdd
 4. Gardd sy'n cael ei diffinio gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o cultivars, gyda…

  3.05 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun…

  3.09 milltir i ffwrdd
 6. Yma yn Untapped Brewing rydym yn creu rhai cwrw go iawn nerthol, i chi fwynhau gartref…

  3.61 milltir i ffwrdd
 7. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  3.95 milltir i ffwrdd
 8. Mae Castell Rhaglan yn gastell trawiadol o'r bymthegfed ganrif a adeiladwyd gan Syr…

  3.96 milltir i ffwrdd
 9. Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran…

  4.1 milltir i ffwrdd
 10. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  4.31 milltir i ffwrdd
 11. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  4.33 milltir i ffwrdd
 12. Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

  4.38 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo