Church of St Mary's at Llanfair Kilgeddin
 • Church of St Mary's at Llanfair Kilgeddin
 • Church of St Mary's at Llanfair Kilgeddin
 • Church of St Mary's at Llanfair Kilgeddin
 • Church of St Mary's at Llanfair Kilgeddin

Am

Mae Eglwys Santes Fair y Forwyn yn Llanfair Kilgeddin yn eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio'n ofalus rai o'r adeiladwaith cynharach – megis y sgrin rood-ganrif, gwydr lliw a tracery'r 15fed ganrif. Cyflwynodd y pensaer, John Dando Sedding, gynllun sgraffito addurniadol cyfoethog. Yn 2006-7 cadwyd hyn gan y Cyfeillion, gyda grantiau gan Cadw ac Ymddiriedolaeth y Pererinion, er cof am yr Arglwydd Jenkins (Roy Jenkins).

Llanfair Kilgeddin oedd lleoliad Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2001 Cyfeillion Eglwysi Digyfaill. Roedd dros gant o bobl - gan gynnwys aelodau a llawer o bobl leol - yn bresennol. Darganfyddwch fwy am sut i fynychu ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol trwy ymuno â'r Gymdeithas. Mae'n debyg mai hi yw'r eglwys fwyaf poblogaidd Cyfeillion, gan ddenu cannoedd o ymwelwyr bob blwyddyn.

Mae'r to cangell a llawer o'r olion ffenestri yn ganoloesol, tra bod y sgrin gangell o'r 15fed ganrif a'r ffont Normanaidd yn oroeswyr o'r adeilad cynharach.

Mae ffenestr gangell y gogledd yn cynnwys darnau o wydr canoloesol tra bod rhai henebion a slabiau llawr o'r ail ganrif ar bymtheg a'r ddeunawfed ganrif hefyd wedi'u hymgorffori yn yr ailadeiladu. Yn y fynwent mae croes ganoloesol hwyr yr ychwanegodd Sedding ben newydd iddi.

Cysylltiedig

Gwernesney Church Andy MarshallSt Michael and All Angels', Gwernesney, UskMae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn gartref i'r clychau hynaf yn Sir Fynwy.

Llangwm Uchaf (c) Alex Ramsey (4) ResizedSt Jerome's, Llangwm Uchaf, UskEglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils llawr cyn-Raffaelite disglair

Llangeview (c) Friends of Friendless Churches (2) ResizedSt David's Church, Llangeview, UskEglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif, a chyfoeth o waith coed o'r 18fed ganrif

St Michael and All Angels Llanfiangel RogietSt Michael & All Angels', Llanfihangel Rogiet, CaldicotEglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas Henry Jones, dyfeisiwr blawd hunan-godi. Rheolir gan Gyfeillion Eglwysi Digyfaill.

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Yn Llanfair Kilgeddin ar y B4598 cymerwch y troad gyferbyn â Neuadd y Pentref ac mae'r eglwys i'w gweld yn glir yn ei mynwent fawr. Mae mynediad anabl yn bosibl.

St Mary the Virgin, Llanfair Kilgeddin

Eglwys

Llanfair Kilgeddin, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9BG
Close window

Call direct on:

Ffôn0204 520 4458

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* The keyholder lives nearby. Call the office of the Friends of Friendless Churches for details.

Beth sydd Gerllaw

 1. Ewch i ardd Glebe House.

  1.1 milltir i ffwrdd
 2. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  1.73 milltir i ffwrdd
 3. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  1.8 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  2.07 milltir i ffwrdd
 1. Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni…

  2.11 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  2.54 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod…

  2.77 milltir i ffwrdd
 4. Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan…

  2.96 milltir i ffwrdd
 5. Gwinllan fach, deuluol ger Rhaglan sy'n gwerthu gwin arobryn yw Gwinllan Dell Vineyard.

  3.01 milltir i ffwrdd
 6. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  3.05 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun…

  3.09 milltir i ffwrdd
 8. Mae gan Fferm Longhouse ardd aeddfed dros 25 mlynedd, gyda datblygiad parhaus. Mwynhewch…

  3.23 milltir i ffwrdd
 9. Castell trawiadol o'r bymthegfed ganrif yw Castell Rhaglan a adeiladwyd gan Syr Wiliam ap…

  3.96 milltir i ffwrdd
 10. Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran…

  4.1 milltir i ffwrdd
 11. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  4.16 milltir i ffwrdd
 12. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  4.31 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo