Llangeview (c) Friends of Friendless Churches (2) Resized
 • Llangeview (c) Friends of Friendless Churches (2) Resized
 • Llangeview (c) Friends of Friendless Churches (1) Resized

Am

Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchol, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif, a chyfoeth o waith coed o'r 18fed ganrif.

Mae hon yn eglwys ddiangen (nad yw'n cael ei defnyddio bellach ar gyfer crefftwaith rheolaidd) ac yn cael ei rheoli gan Gyfeillion Eglwysi Digyfaill. Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Cysylltiedig

Church of St Mary's at Llanfair KilgeddinSt Mary the Virgin, Llanfair Kilgeddin, AbergavennyEglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio rhywfaint o'r adeiladwaith cynharach yn ofalus – megis y sgrin rood-ganrif, gwydr lliw a thraul.

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Yn Llanfair Kilgeddin ar y B4598 cymerwch y troad gyferbyn â Neuadd y Pentref ac mae'r eglwys i'w gweld yn glir yn ei mynwent fawr. Mae mynediad anabl yn bosibl.

St David's Church, Llangeview

Eglwys

St David's Church, Llangeview, Usk, Monmouthshire, NP15 1NF
Close window

Call direct on:

Ffôn0204 520 4458

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Open Daily

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  1.22 milltir i ffwrdd
 2. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  1.26 milltir i ffwrdd
 3. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  1.27 milltir i ffwrdd
 4. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  1.31 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  1.33 milltir i ffwrdd
 2. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  2.07 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  2.26 milltir i ffwrdd
 4. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  2.45 milltir i ffwrdd
 5. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  3.02 milltir i ffwrdd
 6. Mae Amazing Alpacas yn fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a swynol hyn…

  3.38 milltir i ffwrdd
 7. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  3.85 milltir i ffwrdd
 8. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  3.94 milltir i ffwrdd
 9. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  3.97 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  4.04 milltir i ffwrdd
 11. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  4.24 milltir i ffwrdd
 12. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  4.28 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo