Kittys Orchard Wild Meadow b (Julie Smith)

Am

Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau. Mae'n berl gudd wedi'i chuddio yng nghanol Sir Fynwy ger Brynbuga. Fe welwch glychau'r gog ac iorwg daear yn y coetir, a gwledd flodau yn y ddôl; Lle perffaith ar gyfer picnic yr haf.

Credir bod enw'r berllan yn dod o geffyl a gafodd ei stablio yma yn y 19eg ganrif. Darganfyddwch fwy am fflora, ffawna a hanes Kitty's Orchard ar dudalen Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent (sy'n rheoli'r safle).

Cysylltiedig

springdale farm april 2021 (hugh gregory) (1)Springdale Farm Nature Reserve, UskMae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn defnyddio arferion ffermio traddodiadol sy'n gyfeillgar i fywyd gwyllt

Priory Wood - (Lowri Watkins)Priory Wood SSSI, UskMae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd gwyllt.

Croes Robert Wood Nature Reserve (Lowri Watkins)Croes Robert Wood, MonmouthFel rhywbeth allan o stori tylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i gerdded ymysg blodau gwyllt y coetir wrth wrando ar yr adar yn canu yn y coed.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

O ganol tref Brynbuga, dilynwch yr A472 i'r gorllewin. Ychydig cyn i chi adael y pentref, cymerwch y troad i'r chwith 'Gwehelog'. Dilynwch y ffordd hon am tua 4 km nes i chi gyrraedd croesffordd. Ewch yn syth ymlaen ac yn fuan iawn ar ôl y groesffordd fe welwch giât bren mynedfa'r warchodfa ar yr ochr dde, gyferbyn â'r troad i Fferm Mill Cyder Walk.

Mae lle parcio ar gyfer un car wrth fynedfa'r warchodfa.

Kitty's Orchard Nature Reserve

Gwarchodfa Natur

Gwehelog, Usk, Monmouthshire, NP15 1EB
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 740600

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  1.55 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  1.96 milltir i ffwrdd
 3. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  2.36 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  2.45 milltir i ffwrdd
 1. Castell trawiadol o'r bymthegfed ganrif yw Castell Rhaglan a adeiladwyd gan Syr Wiliam ap…

  2.46 milltir i ffwrdd
 2. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  2.53 milltir i ffwrdd
 3. Gwinllan fach a redir gan y teulu ger Rhaglan yw Gwinllan Dell sy'n gwerthu gwin arobryn.

  2.56 milltir i ffwrdd
 4. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  2.62 milltir i ffwrdd
 5. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  2.75 milltir i ffwrdd
 6. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  2.92 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  3.19 milltir i ffwrdd
 8. Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun…

  3.22 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  3.22 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  3.25 milltir i ffwrdd
 11. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  3.42 milltir i ffwrdd
 12. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  3.58 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo