Woodlake Shepherd's Hut
 • Woodlake Shepherd's Hut
 • Woodlake Shepherd's Hut
 • Woodlake Shepherd's Hut
 • Woodlake Shepherd's Hut
 • Woodlake Shepherd's Hut

Am

Mae'r llety clyd wedi'i leoli yng Nghlwb Golff Woodlake Park ac mae ganddo olygfeydd trawiadol dros Gronfa Ddŵr Llandegfedd, Bannau Brycheiniog a'r Mynydd Du. Eisteddir y cwt ar blot ar frig y cwrs golff i gael y gorau o'r golygfeydd. Ewch i fyny i'r cwt yn eich bygi golff eich hun ac ymlacio yn y lleoliad heddychlon – mae'r plot yn mwynhau gardd gaeëdig o faint da gyda bath carreg awyr agored hardd gyda dŵr poeth rhedeg, barbiciw/pwll tân, seddi awyr agored fel y gallwch fwynhau'r golygfeydd, yn ogystal â sied (sy'n addas ar gyfer storio beiciau ac offer arall). Y tu mewn, mae'r cwt yn fan byw cynllun agored i gynnwys soffa gyment, llosgwr pren, ceginét gyda bar brecwast, ardal gwely dwbl clyd ac ystafell gawod.

Pan fyddwch yn aros, mae digon i'w weld a'i wneud gerllaw. Gallai rownd o golff fod yn lle da i ddechrau! Mae Cronfa Llandegfedd dafliad carreg i ffwrdd - lle gallwch roi cynnig ar rai campau dŵr a gweithgareddau eraill neu fwynhau taith gerdded yn yr Ardal hon o Harddwch Naturiol Eithriadol. Ymhellach i ffwrdd, mae'r lleoliad yn addas iawn i archwilio mwy o Dde Cymru, mae tref hardd Wysg gerllaw yn eistedd ar afon ac mae ganddo amrywiaeth o siopau, caffis a bwytai annibynnol, neu ychydig ymhellach i ffwrdd, mae'r Fenni yn dref farchnad fywiog llawn hanes ac yn enwog am ei gŵyl fwyd flynyddol. Mae Sugarloaf Hut yn aelod o Glwb Pencampwyr Coetir, sydd wedi ymrwymo i gadw harddwch y dirwedd a gwarchod coetir. Mae'r cwt hefyd wedi ei leoli o fewn tir y Clwb Golff felly bydd mynediad i'r cwt ac o'r cwt drwy fygi golff neu droed, a dylid cymryd gofal dyledus tra ar y cwrs.

Ardal cegin:  Gyda bar brecwast, hob trydan, combi microdon/ffwrn/gril ac oergell.
Ardal ystafell wely: Gyda gwely dwbl a theledu Freeview.
Ystafell gawod:  Gyda ciwbicl cawod a thoiled.

Roedd gwresogi tanfloor trydan, trydan, lliain gwely a thywelion yn cynnwys. Pecyn croesawu. Gardd amgaeedig gydag ardal eistedd allan a bath cerrig. Siop feics. Maes parcio cyhoeddus. Dim ysmygu.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Cwt y bugail£419.00 fesul uned yr wythnos

*7 nights from
£419

Cysylltiedig

Woodlake Golf ClubWoodlake Park Golf & Country Club, UskWedi'i leoli mewn 140 erw yn un o ardaloedd harddaf Gwent, mae Parc Woodlake yn edrych dros gronfa ddŵr ysblennydd Llandegfedd, Bannau Brycheiniog, y Mynydd Du a Dyffryn Wysg.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon
 • Hob Trydan
 • Popty

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Llosgwr Coed

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd
 • Tywelion yn cael eu darparu

Parcio

 • Ar y stryd/parcio cyhoeddus

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Cawod
 • Teledu lloeren

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y ffordd: O'r A40 ewch drwy Frynbuga, dros y bont, troi i'r chwith, yna dilyn arwyddion cwrs golff.

Sugarloaf Hut

Woodlake Park Golf & Country Club, Glascoed, Usk, Monmouthshire, NP4 0TE
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 673933

Cadarnhau argaeledd ar gyferSugarloaf Hut (yn agor mewn ffenestr newydd)

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  0.66 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  1.2 milltir i ffwrdd
 3. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  1.55 milltir i ffwrdd
 4. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  2.3 milltir i ffwrdd
 1. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  2.38 milltir i ffwrdd
 2. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  2.44 milltir i ffwrdd
 3. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  2.46 milltir i ffwrdd
 4. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  2.89 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  3.1 milltir i ffwrdd
 6. Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran…

  3.24 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  3.59 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  3.61 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod…

  3.99 milltir i ffwrdd
 10. Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan…

  4.24 milltir i ffwrdd
 11. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  4.46 milltir i ffwrdd
 12. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  4.49 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo