High Glanau

Am

Mae'n debyg na fyddwn ni byth yn gwybod pam y dewisodd Ddyffryn Gwy. Efallai ei fod wedi syrthio mewn cariad â'i harddwch naturiol ar ymweliadau cynharach. Efallai bod yr adeiladau hanesyddol ysblennydd a gymysgwyd â mynyddoedd, dyffrynnoedd ac afonydd, iddo ef yn gymysgedd swmpus a oedd yn ffynhonnell hanfodol o ysbrydoliaeth.

Am ba reswm bynnag, sefydlodd Henry Avray Tipping – hanesydd pensaernïol cyfoethog 39 oed sy'n angerddol am blanhigion, a ffrind i Gertrude Jekyll a Harold Peto – gartref yn Nyffryn Gwy ym 1894. Ac yn y rhan hon o Gymru y mireiniodd ei sgil fel dylunydd gardd a thŷ dros y 30 mlynedd nesaf, gan gyrraedd pinacl ym Maenor Glanau Uchel, ger Trefynwy.

Cyfunodd brosiectau ymarferol gyda'i rôl fel Golygydd Pensaernïol Country Life, a drawsnewidiodd yn ddarlleniad hanfodol am dai gwledig Prydain. Er ei fod yn llai adnabyddus fel dylunydd gardd, dyluniodd Chequers a Dartington Hall yn arbennig. Ei gariad go iawn oedd planhigion.  Ac arweiniodd y cariad hwn at blanhigion yn gyntaf i'r ardd ac yna dylunio tai.

Mae Maenor Uchel Glanau wedi'i lleoli mewn deuddeg erw o erddi cain, a ddyluniwyd gan H. Avray Tipping ym 1922. Mae llawer o nodweddion gwreiddiol yn parhau gan gynnwys terasau ffurfiol, grisiau sy'n arwain i lawr at bwll lili wythonglog, a'r tŷ gwydr a phergola. Y tu hwnt i'r terasau a'r pwll, gyda'u golygfeydd ysblennydd tuag at Fannau Brycheiniog, creodd Tipping lwybrau troellog yn arwain trwy'r gerddi coetir lle plannodd lawer o blanhigion a rhododendronau sy'n hoff o gysgod.

Ar agor drwy apwyntiad ar gyfer teithiau preifat.

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Sul, 5th Mai 2024 - Dydd Sul, 5th Mai 2024

High GlanauHigh Glanau Manor Open GardenGardd Celf a Chrefft Bwysig ar agor i elusen.
more info

Map a Chyfarwyddiadau

High Glanau Manor

Gardd

High Glanau Manor, Lydart, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AD
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 860005

Amseroedd Agor

Tymor (1 Mai 2024 - 30 Gorff 2024)

* Open by appointment for private tours.

Beth sydd Gerllaw

 1. New Grove Meadows are found at the top of the Wye Valley ridge near Trellech, offering…

  0.74 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r Wern yn warchodfa hardd 3 hectar ger Trefynwy gyda golygfeydd gwych.

  0.93 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Tump yn ardd 9 erw o gynefin cymysg.

  0.98 milltir i ffwrdd
 4. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  1.47 milltir i ffwrdd
 1. Fel rhywbeth allan o stori tylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i…

  1.75 milltir i ffwrdd
 2. Mae Coed Margaret yn goetir 2 hectar hyfryd o aeddfed yn Nyffryn Whitebrook.

  1.77 milltir i ffwrdd
 3. Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd…

  1.88 milltir i ffwrdd
 4. Wyeswood Common is a former dairy farm site being transformed into a rich nature reserve…

  1.93 milltir i ffwrdd
 5. Prisk Wood is a six hectare ancient woodland high up in the Wye Valley.

  2.32 milltir i ffwrdd
 6. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  2.37 milltir i ffwrdd
 7. Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r…

  2.55 milltir i ffwrdd
 8. Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a…

  2.56 milltir i ffwrdd
 9. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  2.95 milltir i ffwrdd
 10. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  2.98 milltir i ffwrdd
 11. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  3.06 milltir i ffwrdd
 12. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  3.08 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo