Dry Dock Cottage

Am

Mae Dry Dock Cottage yn arhosiad hamddenol ar lannau Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu gyda swnian sinema, baddon pen rholio a gwely maint brenin. Mae'n cysgu dau.

Mae ein tri bwthyn yn swatio o amgylch Glanfa Llan-ffwyst ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, ger Y Fenni. Yn wreiddiol yn gangen o ddiwydiant, mae'r glanfa breifat hon bellach yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'n werddon wledig ar lethrau coediog mynydd Blorenge, o fewn pellter cerdded i dref farchnad brysur y Fenni.

Disgwyliwch y gorau - o dechnoleg i draddodiad - peiriannau coffi Nespresso, tostwyr deuol, nwyddau ymolchi moethus, stofiau llosgi pren, baddonau uchaf rholio ac ystafelloedd ymolchi a cheginau a benodwyd yn wych. Manteisiwch i'r eithaf ar gynnyrch lleol blasus gyda barbeciw yn edrych dros y gamlas neu'n clyd ar nosweithiau oerach wrth ymyl un o'n pyllau tân hyfryd crefftus.

Chwiliad Argaeledd

Dyddiad Cyrraedd:

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Dry Dock Cottage£735.00 fesul uned yr wythnos

*Minimum 3 night stay.

Cysylltiedig

Our customers enjoying the viewsBeacon Park Boats Ltd, CrickhowellGwyliau cychod 5 seren ar Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog ym Mannau Brycheiniog. Gwelyau moethus, ystafelloedd cawod coeth, ceginau manylebau uchel, byrdwnwyr gwres canolog a bwa ar gyfer trin cychod hawdd. Mae cychod yn cysgu 2-7 o bobl. Croeso i gŵn.

Beacon Park CottagesBeacon Park Cottages, AbergavennyMae ein tri bwthyn yn swatio o amgylch Glanfa Llan-ffwyst ar Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog, ger Y Fenni.

Wharfinger's CottageWharfinger's Cottage, AbergavennyMae Wharfinger's Cottage yn gartref gwyliau chwaethus sy'n cychwyn ar y gamlas, gan ei fod yn gartref i reolwr y lanfa yn y 19eg Ganrif. Mae'n cysgu 6 mewn 3 ystafell wely.

Incline CottageIncline Cottage, AbergavennyMae Incline Cottage yn fwthyn llarwydd-clad rhamantaidd gyda chefndir coediog a theras sde camlas. Cysgu dau.

Map a Chyfarwyddiadau

Dry Dock Cottage

Brecon Beacon Cottages, Llanfoist Wharf, Church Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9NG
Close window

Call direct on:

Ffôn07734980509

Cadarnhau argaeledd ar gyferDry Dock Cottage

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  0.2 milltir i ffwrdd
 2. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.8 milltir i ffwrdd
 3. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.86 milltir i ffwrdd
 4. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.95 milltir i ffwrdd
 1. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  1.05 milltir i ffwrdd
 2. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  1.08 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  1.15 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  1.19 milltir i ffwrdd
 5. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  1.19 milltir i ffwrdd
 6. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  1.21 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.25 milltir i ffwrdd
 8. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  1.26 milltir i ffwrdd
 9. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  1.54 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.96 milltir i ffwrdd
 11. Saif Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu Bwll yr Efail, ger Pwll…

  2.37 milltir i ffwrdd
 12. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.58 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo