Growing in the Border

Am

Mae tyfu yn y Ffin yn ardd hardd yng Nghwm Monnow ger Ynysgynfrith. Maent yn cynnig ymweliadau grŵp ynghyd â chyrsiau garddwriaethol ymarferol a sgyrsiau yn Ystâd Blackbrook yn Sir Fynwy.

Mae'r cyrsiau'n cymryd ymagwedd addysgol ymarferol, gan ddysgu pobl o bob gallu garddio.

Mae gerddi preifat Ystâd Blackbrook wedi bod yn brosiect creadigol Boo Vaughan ers dros 30 mlynedd. Ynghyd â'i garddwr Kathryn Owen, sydd wedi gweithio yno ers 10 mlynedd, maen nhw wedi penderfynu rhannu eu hangerdd a'u gwybodaeth arddwriaethol.

Cyrsiau

Mae ein cyrsiau garddwriaethol yn cael eu cynnig o'r Hydref hyd at y Gwanwyn. Bydd y Prif Arlunydd, Kathryn Owen, yn addysgu gwahanol agweddau ar arddio gan gynnwys pynciau gwyddonol, artistig a dylunio, yn ogystal â thechnegau garddio.

Ymweliadau Gardd

Rydym ar agor drwy apwyntiad ar gyfer ymweliadau grŵp o 10-15, o fis Ebrill i ddechrau mis Medi.

Mae coffi/te a chacennau cartref ar gael drwy drefniant ymlaen llaw.

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Iau, 11th Ionawr 2024 - Dydd Iau, 11th Ionawr 2024

New GardenGarden Design: an introduction and discussionNod y cwrs Tyfu ar y Ffin yw chwalu dyluniad gardd i rannau hylaw fel y gall rhywun deimlo'n hyderus wrth ddilyn eu syniadau eu hunain.
more info

Dydd Mercher, 24th Ionawr 2024 - Dydd Mercher, 24th Ionawr 2024

AppleFruit Tree PruningGan ganolbwyntio ar docio coed afalau byddwn yn mynd trwy risiau cynnal a chadw'r gaeaf, ac yn trafod tomen yr haf.
more info

Dydd Iau, 8th Chwefror 2024 - Dydd Iau, 8th Chwefror 2024

BulbsBulbs, Corms and TubersDysgwch am ddulliau gofal, cynnal a chadw a lluosogi bylbiau, corms a chloriau newydd yn Tyfu yn y Ffin.
more info

Dydd Iau, 22nd Chwefror 2024 - Dydd Iau, 22nd Chwefror 2024

PerennialsHardy PerennialsArchwilio sut mae lluosflwydd caled yn cael eu defnyddio yn yr ardd, eu gofal a'u gwaith cynnal a chadw.
more info

Dydd Iau, 7th Mawrth 2024 - Dydd Iau, 7th Mawrth 2024

RosesRoses: pruning and careBydd y cwrs hwn yn rhoi trosolwg o wahanol rosod, eu gofal a'u gofynion tocio.
more info

Dydd Iau, 14th Mawrth 2024 - Dydd Iau, 14th Mawrth 2024

PropogationPropagation: cuttings and seedsCwrs damcaniaethol ac ymarferol sy'n cwmpasu nifer o ddulliau o luosogi planhigion a hau hadau y gellir eu defnyddio i adeiladu stociau o blanhigion ar gyfer yr ardd.
more info

Dydd Iau, 21st Mawrth 2024 - Dydd Iau, 21st Mawrth 2024

Vegetable plantingVegetable Planting: planning, layout, propagationCwrs sy'n cwmpasu'r gwahanol grwpiau o lysiau, a dulliau o'u tyfu
more info

Map a Chyfarwyddiadau

Growing in the Border

Gardd

Growing in the Border, Blackbrook Estate, Norton Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UB
Close window

Call direct on:

Ffôn0771252635

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ebr 2024 - 15 Medi 2024)

* We are open by appointment for group visits of 10-15, from April to early September.

Coffee/tea and home made cakes are available by prior arrangement.

Please email info@growingintheborder.co.uk for bookings and further information.

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy…

  1.63 milltir i ffwrdd
 2. Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell…

  1.69 milltir i ffwrdd
 3. Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau…

  1.82 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt…

  2.66 milltir i ffwrdd
 1. Olion sylweddol o gastell Hubert de Burgh yn y drydedd ganrif ar ddeg, a godwyd ar fwnt…

  2.7 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys ganoloesol ddiarffordd gyda chysylltiadau â Rolls Royce.

  3.63 milltir i ffwrdd
 3. Enillwyr Gwobr Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae Gwinllan…

  3.68 milltir i ffwrdd
 4. Gosod olion ffosedig o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg.…

  4.06 milltir i ffwrdd
 5. Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar…

  4.17 milltir i ffwrdd
 6. Gardd dan arweiniad dyluniad, a adeiladwyd i ddiddanu, sydd wedi agor am 13 o flynyddoedd…

  5.38 milltir i ffwrdd
 7. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  5.6 milltir i ffwrdd
 8. Mae Fferm Longhouse wedi aeddfedu dros 25 mlynedd, gyda datblygiad parhaus. Mwynhewch…

  5.83 milltir i ffwrdd
 9. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  6.04 milltir i ffwrdd
 10. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  6.4 milltir i ffwrdd
 11. Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r…

  6.64 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), yn…

  6.85 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo