Magor Procurator's House

Am

Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd wedi'i leoli drws nesaf i Eglwys y Santes Fair ym Magwyr. Mae'n amheus na chafodd ei feddiannu erioed gan y Procurator (swyddog yr eglwys a fyddai'n casglu'r degwm yn yr ardal), er y gallai adeilad cynharach ar y safle gael.

Cafodd yr adeilad presennol ei adeiladu yn nechrau'r 16eg ganrif (a chyfeiriwyd ato ym 1585) ac mae'n un o ddim ond dau safle o'r fath yn y DU.

Map a Chyfarwyddiadau

Magor Procurator House

Safle Hanesyddol

Magor Square, Magor, Monmouthshire, NP26 3LY

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  0.47 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  1.72 milltir i ffwrdd
 4. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  1.92 milltir i ffwrdd
 1. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  1.93 milltir i ffwrdd
 2. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  2.25 milltir i ffwrdd
 3. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ddarganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y…

  2.89 milltir i ffwrdd
 4. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  3.33 milltir i ffwrdd
 5. Paradwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

  3.46 milltir i ffwrdd
 6. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  3.51 milltir i ffwrdd
 7. Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

  3.92 milltir i ffwrdd
 8. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  4.11 milltir i ffwrdd
 9. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  4.86 milltir i ffwrdd
 10. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  4.87 milltir i ffwrdd
 11. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  5.04 milltir i ffwrdd
 12. Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas…

  5.46 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo