Wentwood Forest
 • Wentwood Forest
 • Wentwood Forest

Am

Unwaith yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coedwig Gwyncoed yn cynnig teithiau cerdded gyda golygfeydd syfrdanol dros Aber Hafren. Mae ei amrywiaeth o gynefinoedd yn golygu ei fod yn gartref i fywyd gwyllt bendigedig. Dewch draw yn y gwanwyn i fwynhau'r clychau'r gog neu yn yr hydref i weld ffyngau lliwgar.

Mae Coed-wentydd yn ffurfio rhan o'r bloc mwyaf o goetir hynafol yng Nghymru, ac mae'n weddill o'r goedwig barhaus a oedd unwaith yn ymestyn o Afon Wysg hyd Afon Gwy. Ceir nifer o tumuli Oes yr Efydd (crugiau angladdol) ar gopaon y grib, ac yn oes y Rhufeiniaid roedd y pren yn ffynhonnell bren bwysig.

Roedd y goedwig mor bwysig i'r ardal nes bod Teyrnas hynafol Gwent yn arfer cael ei rhannu'n Gwent Uwch-coed ("tu hwnt i'r coed") a Gwent Is-coed ("o dan y coed  ").

Y dyddiau hyn dyma'r lle perffaith ar gyfer taith gerdded goetiroedd.

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Sadwrn, 20th Gorffennaf 2024 - Dydd Sadwrn, 20th Gorffennaf 2024

WentwoodMonmouthshire Guided Walk - Gray Hill and WentwoodYmunwch â ni ar y daith gerdded 5 milltir (8km) hon byddwch yn esgyn i Gray Hill, gyda'i feini hirion hynafol, i fwynhau golygfeydd rhagorol ar draws Afon Hafren a de Sir Fynwy. Byddwch yn parhau i lawr i Gwm diarffordd y Cwm, cyn esgyn eto i ddilyn traciau a llwybrau ceffylau drwy Goedwig…
more info

Cysylltiedig

View from Gray Hill, WentwoodGray Hill, UskGan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn werth yr ymdrech.

Wentwood from Gray Hill8 Wentwood to Gray Hill Circular Walk, UskMae'r llwybr ar gau dros dro oherwydd problemau mawr gyda'r llwybr. Taith gerdded egnïol 7.6 milltir mewn coetir a comin ger Shirenewton.

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Mae'r prif mynedfeydd wedi'u lleoli yn y ddau faes parcio: Foresters' Oaks a Cadira Beeches, ar y ffordd i Wysg. Mae nifer o fynedfeydd eraill, gan gynnwys Wentworth Gate sydd agosaf at lwybrau bysiau a'r Oak Curley hynafol.

Mae gan y goedwig rwydwaith helaeth o ffyrdd, traciau, llwybrau troed a llwybrau ceffylau, wedi'u cyfeirnodi drwyddi draw, gan ddarparu llawer o lwybrau cerdded. Mae'r llwybrau'n gymedrol gyda rhai dringfeydd byr, serth, a gallant fod yn fwdlyd yn y gaeaf. Mae'r safle hefyd yn lleoliad poblogaidd ar gyfer marchogaeth, cyfeiriannu a beicio.

Wentwood Forest

Coedwig neu Goetir

Llanfair Discoed, Caldicot, Monmouthshire, NP15 1NA

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Mae Amazing Alpacas yn fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a swynol hyn…

  1.53 milltir i ffwrdd
 3. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  2.78 milltir i ffwrdd
 4. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  3.01 milltir i ffwrdd
 1. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  3.6 milltir i ffwrdd
 2. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  3.67 milltir i ffwrdd
 3. Paradwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

  3.86 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  3.94 milltir i ffwrdd
 5. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  3.96 milltir i ffwrdd
 6. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  4.07 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  4.33 milltir i ffwrdd
 8. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  4.37 milltir i ffwrdd
 9. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  4.6 milltir i ffwrdd
 10. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y blynyddoedd…

  4.65 milltir i ffwrdd
 11. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  4.68 milltir i ffwrdd
 12. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  4.69 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo