Bluebells at Buckholt Wood
 • Bluebells at Buckholt Wood
 • The view from Buckholt Wood
 • Buckholt Wood Information Sign

Am

Mae Coed Buckholt yn goetir preifat sy'n cael ei reoli ac sy'n agored i'r cyhoedd. Yn crwydro ffin Cymru a Lloegr, mae gan Buckholt Wood 60 hectar o goetir cymysg i'w archwilio, sy'n llawn fflora a ffawna, a oedd unwaith yn gartref i gymuned goedwigaeth lewyrchus a bryngaer o'r Oes Haearn.

Mae llawer o hawliau tramwy cyhoeddus ledled y coetir, gan gynnwys taith gerdded gylchol fer sy'n eich arwain i fyny i'r fryngaer ar hyd llwybr y grib, gan gynnig golygfeydd syfrdanol tuag at y Mynyddoedd Duon.

Yn y canrifoedd blaenorol roedd Coed Buckholt yn gartref i gymuned fudr ond ffyniannus o lifychwyr, tyddynwyr a llosgwyr golosg. mae olion eu bythynnod i'w gweld o hyd ar lethrau Buckholt.

Bywyd gwyllt yng Nghoedwig Buckholt

Edrychwch allan a gwrando am geirw coch, ceirw falle, muntjac, moch daear a llwynogod. Efallai y byddwch hefyd yn gweld (neu'n clywed) gigfran, cnocell coed, tylluanod tawny, huthatches, treecreepers, bwncathod a gosgohawks.

Fel hen goetir hynafol mae'r ardal yn cael ei charpedio mewn clychau'r gog yn ystod y gwanwyn. Y dyddiau hyn fe welwch betys, castan melys, derw, ceirios gwyllt, holly, yew, hazel, bedw, rhesan a choed.

Bryngaer Buckholt

Adeiladwyd y gaer hon ar ben y bryn yn Oes yr Haearn, gan ei gwneud yn fwy na 2000 mlwydd oed. Mae'n anheddiad amddiffynnol, caer siâp hirgrwn wedi'i amgylchynu gan glawdd a ffos a fyddai wedi cynnwys tai crwn gwellt. Byddai amddiffyniad ychwanegol wedi cael ei ddarparu gan balisâd pren ar ben y banc.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Toiledau

Parcio

 • Parcio am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Mae parcio ar gael ar bwynt gogledd-orllewinol y pren (NP25 5RD) oddi ar Manson Lane (gan gynnwys toiledau) a'r pwynt de-ddwyreiniol oddi ar yr A466 Heol Henffordd (NP25 5RZ).

Buckholt Wood and Hillfort

Coedwig neu Goetir

Buckholt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5RZ
Close window

Call direct on:

Ffôn07917 79845

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Arglawdd Dixton yn berl laswelltir ar lannau Afon Gwy yn Nhrefynwy.

  1.11 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  1.38 milltir i ffwrdd
 3. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  1.4 milltir i ffwrdd
 4. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  1.57 milltir i ffwrdd
 1. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  1.6 milltir i ffwrdd
 2. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  1.61 milltir i ffwrdd
 3. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  1.67 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  1.68 milltir i ffwrdd
 5. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  1.68 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  1.67 milltir i ffwrdd
 7. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  1.7 milltir i ffwrdd
 8. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  1.72 milltir i ffwrdd
 9. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  1.76 milltir i ffwrdd
 10. Mae Parc Rockfield yn ardd ar lan yr afon gyda dolydd a pherllan, gyda llawer o deithiau…

  1.8 milltir i ffwrdd
 11. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  1.81 milltir i ffwrdd
 12. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  1.82 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo