Keeper's Pond
 • Keeper's Pond
 • Keeper's Pond
 • Keeper's Pond
 • Keeper's Pond
 • Keeper's Pond
 • Keeper's Pond

Am

Saif Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu Bwll yr Efail, ger Pwll Du ar y bryn rhwng Blaenafon a'r Fenni. Adeiladwyd y pwll ar ddechrau'r 19eg ganrif i ddarparu dŵr ar gyfer Garnddyrys Forge, a ddechreuodd gynhyrchu tua 1817. Datgymalwyd yr efail yn ystod y 1860au ac er nad oedd y pwll bellach yn cyflawni pwrpas diwydiannol, daeth yn fan prydferth lleol yn gyflym. Cafodd yr enw Keeper's Pond hefyd am fod ciper y rhosydd grugieir yn byw mewn bwthyn gerllaw.

Heddiw, maes parcio Pwll y Ceidwad yw'r man cychwyn delfrydol ar gyfer taith gerdded ar Fynydd Blorenge, picnic wrth ymyl y dŵr neu hyd yn oed drochi ar gyfer  dosbarthiadau nofio gwyllt dan oruchwyliaeth. Mae'n lle gwych i fwynhau harddwch naturiol a wnaed gan ddyn Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon.

Rhowch gynnig ar y Llwybr Lefel Uchel Blorenge

Dewch o hyd i fwy o bethau gwych i'w gwneud yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon

Ymunwch â Carly Rogers ar gyfer rhai Nofio  Iechyd Meddwl dan oruchwyliaeth ym Mhwll Keeper's.

Cysylltiedig

Keepers PondHealth Walk - Blorenge High Level Walk, AbergavennyTaith gerdded 4 milltir o Bwll Ceidwaid o amgylch copa'r Blorenge.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Keeper's Pond

Llyn

Keeper's Pond, Abergavenny Road (B4246), Abergavenny, Monmouthshire, NP4 9SR
Close window

Call direct on:

Ffôn01495 742333

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Roedd y gweithfeydd haearn enwog ym Mlaenafon yn garreg filltir yn hanes y Chwyldro…

  1 milltir i ffwrdd
 2. Tref fechan Blaenafon a'r dirwedd o'i chwmpas ym mhen uchaf Dyffryn Dwyrain Torfaen.

  1.21 milltir i ffwrdd
 3. Mae treftadaeth lofaol gyfoethog Cymru yn yr amgueddfa ryngweithiol arobryn hon wedi'i…

  1.64 milltir i ffwrdd
 4. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  2.01 milltir i ffwrdd
 1. Archwiliwch weddillion Gwaith Haearn Clydach yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, gyda…

  2.19 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  2.55 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  2.87 milltir i ffwrdd
 4. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  3.17 milltir i ffwrdd
 5. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  3.23 milltir i ffwrdd
 6. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  3.32 milltir i ffwrdd
 7. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  3.41 milltir i ffwrdd
 8. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  3.43 milltir i ffwrdd
 9. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  3.45 milltir i ffwrdd
 10. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  3.52 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  3.55 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  3.56 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo