St Michael and All Angels Llanfiangel Rogiet
 • St Michael and All Angels Llanfiangel Rogiet
 • St Michael and All Angels Llanfiangel Rogiet

Am

Eglwys ganoloesol yw Sant Mihangel a'r Holl Angylion yn Llanfiangel Mae Rogiet yn eglwys Ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif. Roedd hefyd yn lle priodas Henry Jones, dyfeisiwr blawd hunan-godi.

Mae hon yn eglwys ddiangen (nad yw'n cael ei defnyddio bellach ar gyfer crefftwaith rheolaidd) ac yn cael ei rheoli gan Gyfeillion Eglwysi Digyfaill. Ar agor bob dydd.

Cysylltiedig

Church of St Mary's at Llanfair KilgeddinSt Mary the Virgin, Llanfair Kilgeddin, AbergavennyEglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio rhywfaint o'r adeiladwaith cynharach yn ofalus – megis y sgrin rood-ganrif, gwydr lliw a thraul.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Map a Chyfarwyddiadau

St Michael & All Angels', Llanfihangel Rogiet

Eglwys

St Michael & All Angels', Llanfihangel Rogiet, Caldicot, Monmouthshire, NP26 3UP
Close window

Call direct on:

Ffôn+44 (0)204 520 4458

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Open daily

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  0.37 milltir i ffwrdd
 2. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  0.63 milltir i ffwrdd
 3. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  0.67 milltir i ffwrdd
 4. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y blynyddoedd…

  1.19 milltir i ffwrdd
 1. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  1.57 milltir i ffwrdd
 2. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  1.68 milltir i ffwrdd
 3. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  1.72 milltir i ffwrdd
 4. Paradwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

  1.97 milltir i ffwrdd
 5. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  1.98 milltir i ffwrdd
 6. Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

  2.21 milltir i ffwrdd
 7. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  2.42 milltir i ffwrdd
 8. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  3.41 milltir i ffwrdd
 9. Mae Safle Picnic Black Rock yn safle picnic hardd ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont…

  3.83 milltir i ffwrdd
 10. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  3.83 milltir i ffwrdd
 11. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  4.26 milltir i ffwrdd
 12. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  4.65 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo