Hidden Valley Yurts
 • Hidden Valley Yurts
 • Hidden Valley Yurts
 • Hidden Valley Yurts
 • Hidden Valley Yurts
 • Hidden Valley Yurts

Am

Mae Yurts Dyffryn Cudd yn cynnig gwyliau iwrt moethus i deuluoedd a grwpiau. Mae glampio (fel y'i gelwir yn aml) yn doriad gwyliau perffaith i'r rhai sydd am fwynhau symlrwydd gwyliau gwersylla heb babell i'w rhoi i fyny a chyda moethusrwydd stof llosgi pren a gwely priodol i gysgu ynddo. Mae gwyliau gwersylla iwrt yn Nyffryn Cudd i gyd yn ymwneud â heddwch a thawelwch – dim radios, ipods na setiau teledu – dim ond sŵn y nant a'r adar. Mae gitârs a chanu o gwmpas y campfire yn croesawu!

Mewn dyffryn diarffordd, sy'n anweledig i'r byd tu allan, mae Iwrts Dyffryn Cudd yn Fferm Glyn Isaf. Mae ein 5 iwrt Mongolia (3 i 7 o bobl a 2 i 5 o bobl) yn ymestyn ar hyd brig dôl hardd, sy'n wynebu'r de ochr yn ochr â nant.

Camwch drwy un o ddrysau lliwgar y cartrefi arloesol hyn ac fe welwch eu bod yn ysgafn, yn glyd ac yn gynnes. Wedi dechre'n gariadus gyda gwelyau, cadeiriau, goleuadau, rygiau a hongian wal mae pob yurt wedi'i gyfarparu â stof llosgi coed gyda charedig a phren ar gyfer tanwydd.

Y tu mewn i gyfyngder mwffled gwlân y ddafad ffelt leinin, mae pob iwrt yn teimlo'n ddwys breifat. Yn gyfforddus ac yn unigryw maent yn eich gwreiddio i gyrlio a dadflino, ar ôl treulio'r diwrnod yn crwydro o amgylch y coetir hudolus, dolydd a chaeau wedi'u pupuro â blodau gwyllt sy'n perthyn i 80 erw y fferm.

Y tu allan, gallwch ymlacio ar eich dechre eich hun gyda digon o seddi a golygfeydd syfrdanol. Mae cegin gymunedol fawr ac ardal ystafell ymolchi yn brolio'r math o feranda a fyddai'n gwneud Gone-With-The-Wind-type southerners yn eiddigeddus, ac yn darparu'r llecyn yn unig ar gyfer chwifio nosweithiau i ffwrdd yn gwylio'r machlud neu'n chwarae gêm fwrdd. Islaw mae cae clogfeini, rhwyd badminton, ardal campfire, popty pizza llosgi coed, pabell fwyta arddull safari a rhediad cyw iâr lle gallwch gasglu wyau ffres bob dydd.

O fewn cyrraedd Trefynwy yn hawdd, mae Tyndyrn, Rhaglan, Brynbuga, Cas-gwent a mannau nodedig eraill ar hyd dyffryn Gwy pictiwrésg, Hidden Valley Yurts yn ganolfan sydd wedi'i lleoli'n dda ar gyfer cymryd y math o safleoedd a wnaeth i Wordsworth a Turner gynhyrchu campweithiau. Ardal ddynodedig o harddwch naturiol eithriadol, mae'r gornel hon o Gymru yn bendant wedi cael ei bendithio gan Mam Natur. Ond ar ôl ei hudo yn y dyffryn harddaf hwn, wedi ei sugno i ffwrdd o'r byd tu allan, mae'n anodd rhwygo'ch hun i ffwrdd. Mor galed, mewn gwirionedd, efallai y byddwch chi'n dymuno i'r bygi redeg allan o sudd cyn iddo fynd â chi yn ôl i'ch car!

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
5
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Yurts 1-3£565.00 fesul uned yr wythnos
Yurts 4&5£445.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Visa/Mastercard/Switch wedi'i dderbyn

Arlwyaeth

 • Barbeciw

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Cyfleusterau Gwresogi

 • Tanau log/glo go iawn

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes HEB eu derbyn

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl

Nodweddion y Safle

 • Fferm weithiol
 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Man chwarae awyr agored i blant
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Yurts 1-3

 • Bath
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Gwely maint y brenin
 • Cawod

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Yurts 4&5

 • Bath
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Gwely maint y brenin
 • Golwg golygfaol
 • Cawod

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

O fewn ychydig filltiroedd i Drefynwy, Tyndyrn, Rhaglan, Brynbuga, Cas-gwent a mannau nodedig eraill ar hyd dyffryn Gwy pictiwrésg. Gweler ein gwefan am fanylion llawn ar sut i gyrraedd yma.

Hidden Valley Yurts and Lake House

Quality Assured Glamping Sêr Ymweld â Chymru Glampio
Lower Glyn Farm, Llanishen, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6QU
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 860723

Graddau

 • Quality Assured Glamping Sêr Ymweld â Chymru
Quality Assured Glamping Sêr Ymweld â Chymru

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Fel rhywbeth allan o stori tylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i…

  1.3 milltir i ffwrdd
 2. Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

  1.98 milltir i ffwrdd
 3. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  2.15 milltir i ffwrdd
 4. New Grove Meadows are found at the top of the Wye Valley ridge near Trellech, offering…

  2.63 milltir i ffwrdd
 1. High Glanau Manor yw un o dai Celf a Chrefft gorau Cymru, wedi'i leoli mewn deuddeg erw o…

  2.95 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  3.08 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Wern yn warchodfa hardd 3 hectar ger Trefynwy gyda golygfeydd gwych.

  3.12 milltir i ffwrdd
 4. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  3.55 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r Tump yn ardd 9 erw o gynefin cymysg.

  3.57 milltir i ffwrdd
 6. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  3.6 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  3.61 milltir i ffwrdd
 8. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  3.64 milltir i ffwrdd
 9. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  3.69 milltir i ffwrdd
 10. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  3.77 milltir i ffwrdd
 11. Microdistillery yn Nyffryn Gwy hardd

  3.89 milltir i ffwrdd
 12. Mae Coed Margaret yn goetir 2 hectar hyfryd o aeddfed yn Nyffryn Whitebrook.

  3.9 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo