Nature Trail
 • Nature Trail
 • Caldicot Castle

Am

Gadewch i'ch plant ddod yn Little Explorer gyda sesiwn archwilio awr o amgylch Parc Gwledig Castell Cil-y-coed. Pris tocynnau yw £2 y plentyn (nid oes angen i oedolion archebu).

Archebwch eich tocynnau yma

Man cychwyn: Pont lifft Castell Cil-y-coed

Ar y llwybr natur bydd hela bygiau, sylwi ar adar a bywyd gwyllt, archwilio a sgwrs bush tucker.

Bydd pob plentyn yn cael gilet a het Clwb Little Explorer, a bag gydag offer fforiwr (y gellir eu dychwelyd ar ddiwedd y sesiwn)

Bydd pob plentyn yn derbyn taflen drogod brintiedig ar gyfer pryfed, adar a bywyd gwyllt i gofnodi'r hyn y maent wedi'i weld ac i'w gymryd i ffwrdd.  

Ar ddiwedd pob sesiwn, bydd pob plentyn yn derbyn tystysgrif cyfranogiad 'Clwb Fforiwr Bach Haf o Hwyl' a thaflen sticer chwilod 3D i'w chymryd fel mementos.

Amseroedd (11am - canol dydd)

Telerau ac Amodau

Ar gyfer oedran 3 - 7

Un oedolyn sy'n ofynnol ar gyfer pob dau blentyn (nid oes angen i oedolion archebu)

Bydd y daith gerdded yn cael ei goruchwylio gan un aelod o staff Castell Cil-y-coed

Uchafswm maint grŵp 10 o blant

Angen archebu ymlaen llaw

Dim ad-daliadau ar gael

Archebwch eich tocynnau yma
​​

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Plentyn£2.00 y plentyn

£2 per child (parents do not need to book)

Cysylltiedig

Caldicot CastleCaldicot Castle and Country Park, CaldicotEwch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Fe'i sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

Wedding at Caldicot CastleWeddings at Caldicot Castle and Country Park, CaldicotMae eich lleoliad priodas tylwyth teg yn eich aros yma yng Nghastell Cil-y-coed. Bydd ein tîm ymroddedig yn gweithio gyda chi bob cam o'r ffordd i gyflawni priodas eich breuddwydion.

Caldicot Castle ChildEducational Visits at Caldicot Castle, CaldicotDewch â'ch ysgol i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

Stag do at Caldicot CastleVenue Hire of Caldicot Castle, CaldicotLlogwch y Castell Cil-y-coed canoloesol ar gyfer eich digwyddiad.

Caldicot CastleGroup Visits to Caldicot Castle and Country Park, CaldicotArchwiliwch hanes rhamantus a lliwgar Castell Cil-y-coed a golygfeydd trawiadol o Aber Hafren drwy deithiau tywys ac ymlacio gyda lluniaeth o fewn muriau'r Castell.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle
 • Safle picnic

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Derbyniadau priodasau
 • Seiliau ar gyfer gweithgareddau awyr agored

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau
 • Maes addysg/astudio
 • Teithiau tywys i grwpiau

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau i bobl â nam ar eu golwg
 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

O'r M4 cymerwch gyffordd 23a a B4245 i Gil-y-coed. O'r M48 cymerwch gyffordd 2 i Gas-gwent a dilynwch yr A48 (tuag at Gasnewydd) a'r B4245 i Gil-y-coed. Mae Castell Cil-y-coed yn arwydd wedi'i bostio o'r B4245. SATNAV: NP26 4NUHygyrch drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf Cil-y-coed 1.5 milltir i ffwrdd.

Little Explorer’s Club Nature Trail

Digwyddiad Gweithgaredd i Blant

Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 420241

Cadarnhau argaeledd ar gyferLittle Explorer’s Club Nature Trail (yn agor mewn ffenestr newydd)

Amseroedd Agor

Tymor (26 Gorff 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener11:00 - 12:00
Tymor (2 Awst 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener11:00 - 12:00
Tymor (9 Awst 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener11:00 - 12:00
Tymor (30 Awst 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener11:00 - 12:00

* Booking required

Beth sydd Gerllaw

 1. Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  0.36 milltir i ffwrdd
 3. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y blynyddoedd…

  1.16 milltir i ffwrdd
 4. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  1.43 milltir i ffwrdd
 1. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  1.6 milltir i ffwrdd
 2. Mae Safle Picnic Black Rock yn safle picnic hardd ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont…

  1.68 milltir i ffwrdd
 3. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  1.68 milltir i ffwrdd
 4. Paradwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

  1.7 milltir i ffwrdd
 5. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  1.71 milltir i ffwrdd
 6. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  2.1 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  2.21 milltir i ffwrdd
 8. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  2.27 milltir i ffwrdd
 9. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  3.7 milltir i ffwrdd
 10. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  3.88 milltir i ffwrdd
 11. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  3.92 milltir i ffwrdd
 12. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  4.06 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo