Am

Mae Great House yn dŷ cerrig hyfryd, rhestredig gradd II o'r 16egC yn amgylchoedd tawel iawn hen bentref Caerllion. Mae Dinah Price wedi bod yn darparu llety gwely a brecwast yn y Tŷ Mawr ers 25 mlynedd! Manteisiwch ar y cyfle i ddarllen trwy ei llyfr ymwelwyr - ei llawn canmoliaeth am y tu mewn hyfryd, croeso cynnes a chracio brecwast. Bu un dyn busnes aros am 4 mlynedd! Mae dinahs angerdd am du mewn, hen bethau a garddio yn ei wneud yn lle arbennig o swynol i aros. Mae gan y tŷ lawer o nodweddion gwreiddiol diddorol megis lle tân inglenook gyda ffwrn fara a llosgwr coed, mae trawstiau drwyddi draw.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
3
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Single£40.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Twin£70.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Lolfa at ddefnydd trigolion
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Nodweddion y Safle

 • Gardd

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ewch i'n gwefan am fanylion.

Great House

Isca Road, Old Village, Caerleon, NP18 1QG
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 420216

Ffôn07977 261687

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn…

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Archwiliwch hanes Casnewydd a darganfod hanes datblygiad daearegol, archaeolegol a…

  2.27 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys Gadeiriol Casnewydd yw Mam Eglwys Esgobaeth Anglicanaidd Mynwy sy'n cynnwys sir…

  2.54 milltir i ffwrdd
 1. Yn un o ddim ond chwe phont gludo gweithredol yn y byd, mae ymweld yn brofiad unigryw…

  3.02 milltir i ffwrdd
 2. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  3.25 milltir i ffwrdd
 3. Mae canolfan Camlas y Pedwar Loc ar ddeg ar fraich Crumlin o gamlas Sir Fynwy ac…

  3.41 milltir i ffwrdd
 4. Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas…

  4.1 milltir i ffwrdd
 5. Teithiau bragdy, blasus a chegin bar a chegin, yng nghartref Tiny Rebel.

  4.41 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  5.1 milltir i ffwrdd
 7. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  5.75 milltir i ffwrdd
 8. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  5.8 milltir i ffwrdd
 9. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  5.84 milltir i ffwrdd
 10. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  5.86 milltir i ffwrdd
 11. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  5.87 milltir i ffwrdd
 12. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  6.18 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo