Bar

Am

16C tafarn yng nghanol Cas-gwent. Bwyd ardderchog (AA rosette) bwyty a phrydau bar, bar poblogaidd. Fel gwesty sydd wedi bod yn masnachu ers yr 17egC mae ein hystafelloedd yn amrywiol o ran maint a siâp. Mae gan rai drawstiau derw gwreiddiol mae eraill yn fwy modern ar ôl cael eu hychwanegu dros y blynyddoedd diwethaf. Beth bynnag yw arddull yr ystafell i gyd yn en-suite ac rydym yn ymlwybro i sicrhau gradd uchel o lendid a chysur. Mae'r rhan fwyaf o ystafelloedd yn cael eu galluogi ar gyfer cyfathrebu rhyngrwyd Wi-Fi. Yn unol â gwesty o'r math yma does dim lifft ond mae gennym ystafelloedd ar y llawr gwaelod i'r rhai sy'n cael trafferth gyda grisiau.

Mae Gwesty'r Beaufort yn fusnes teuluol ac rydym yn ymfalchïo mewn rhoi gwasanaeth effeithlon, cyfeillgar a gwerth da am arian. Mae gennym 23 ystafell wely en-suite, bwyty ardderchog a Florence Court, ystafell wledda sydd â chyfleusterau ar gyfer priodasau, cynadleddau neu bartïon.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
25
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafello£21.25 i £50.00 y pen y noson
Double£69.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Family£85.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Family Sleeps 3£85.00 y stafell y nos
Single£50.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Twin£69.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Wedi'i drwyddedu (tabl neu far)

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau'r gynhadledd

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cwbl ddi-ysmygu
 • Cŵn/anifeiliaid anwes HEB eu derbyn
 • Gwasanaeth golchi dillad/valet
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y ffordd:
Ar gael ar gais

Gan drafnidiaeth gyhoeddus:
Mae sation bysiau a thrên mewn pellter cerdded

The Beaufort Hotel

Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 622497

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  0.07 milltir i ffwrdd
 2. Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  0.2 milltir i ffwrdd
 4. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  0.32 milltir i ffwrdd
 1. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  0.82 milltir i ffwrdd
 2. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  1.08 milltir i ffwrdd
 3. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  1.12 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  1.96 milltir i ffwrdd
 5. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  2.18 milltir i ffwrdd
 6. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  2.26 milltir i ffwrdd
 7. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  3.53 milltir i ffwrdd
 8. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  3.77 milltir i ffwrdd
 9. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  3.84 milltir i ffwrdd
 10. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  3.84 milltir i ffwrdd
 11. Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw Safle Picnic y…

  3.84 milltir i ffwrdd
 12. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  3.84 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo