The Walnut Tree

Am

Dau fwthyn pictiwrésg drws nesaf i'r Michelin Starred The Walnut Tree, dim ond taith gerdded fer drwy'r ardd. Enw'r bythynnod yw'r Old Post Office Cottage ac Ivy Cottage.

Mae gan y ddau derasau y tu allan, a gerddi. Mae bythynnod Ivy a Old Post Office ar wahân i'r bwyty, ac er y byddwch yn gyfforddus iawn, nid oes gwasanaeth ystafell. Ond mae ceginau'r bwthyn yn cael eu stocio'n dda gyda comestibles ar gyfer byrbrydau a brecwast.

Mae'r Ivy Cottage sydd newydd ei adnewyddu drws nesaf i'r Goeden Cnau Ffrengig dim ond taith gerdded fer drwy'r ardd. Mae gan y bwthyn ddwy ystafell wely ddwbl, gyda gwelyau maint y brenin 6 troedfedd ac ystafell ymolchi fawr i'w rhannu. Ar gyfer defnydd pedwar person mae'r bwthyn yn £240.00 y noson. Tri pherson yn talu £200; DAU: £160. Mae cyntedd mynedfa, astudio, cegin agored ac ystafell eistedd gyda ystafell ystafell wydr yn arwain oddi arni. Mae teras y tu allan i'r ystafell wydr yn arwain i lawr at ardd a thu hwnt i hynny i'n gardd lysiau ar gyfer Y Goeden Cnau Ffrengig.

mae'n Hen Fwthyn Swyddfa'r Post yn daith gerdded fer drwy'r ardd ac yn ffinio ag Ivy Cottage. Mae gan y bwthyn ddwy ystafell wely ddwbl, ac mae'r ddau'n cynnwys gwelyau maint brenin chwe throedfedd a matresi poced wedi'u gwneud â llaw. Mae'r grisiau i'r ystafelloedd gwely yn eithaf serth. Mae cegin gyda bwrdd brecwast, ystafell gawod fawr ar y llawr gwaelod a lafol, ac ystafell eistedd fach gyda theledu. Mae teras yn arwain at yr ardd.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
2
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ivy Cottage£240.00 fesul uned yr wythnos
Old Post Office£240.00 fesul uned y noson

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

The Angel HotelThe Angel Hotel, AbergavennyWedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth astud, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch llawn steil ond cysurus.

The Walnut TreeThe Walnut Tree, AbergavennyMae'r Walnut Tree Restaurant yn eistedd ar y B4521, dwy filltir i'r dwyrain o'r Fenni, ac mae wedi bod yn dafarn a bwyty enwog ers iddo ddechrau yn y 1960au cynnar.

Cyfleusterau

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Ivy Cottage

 • Gwely maint y brenin
 • Cawod

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Old Post Office

 • Gwely maint y brenin
 • Cawod

Map a Chyfarwyddiadau

Walnut Tree Cottages

The Walnut Tree,, Llanddewi Skirrid, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8AW
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 852797

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  0.76 milltir i ffwrdd
 2. Mae Three Pools yn ofod fferm a digwyddiadau sy'n edrych i ddangos ffermio atgynhyrchiol…

  0.8 milltir i ffwrdd
 3. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  2.25 milltir i ffwrdd
 4. Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn…

  2.46 milltir i ffwrdd
 1. Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White…

  2.5 milltir i ffwrdd
 2. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  2.73 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  3.02 milltir i ffwrdd
 4. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  3.03 milltir i ffwrdd
 5. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  3.04 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  3.06 milltir i ffwrdd
 7. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  3.08 milltir i ffwrdd
 8. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  3.15 milltir i ffwrdd
 9. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  3.17 milltir i ffwrdd
 10. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  3.19 milltir i ffwrdd
 11. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  3.24 milltir i ffwrdd
 12. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  3.29 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo