Newport Transporter Bridge

Am

Sylwch y bydd y safle yn parhau ar gau tan Haf 2024 oherwydd y gwaith adfer ac adeiladu'r ganolfan ymwelwyr newydd.

Yng Nghasnewydd, mae gan Afon Wysg yr ystod llanw uchaf o unrhyw ddinas yn y byd, ac, ym 1906, roedd angen croesfan na fyddai'n amharu ar y swm enfawr o longau gan ddefnyddio'r afon. Lluniodd y dylunydd o Ffrainc, Ferdinand Arnodin, ateb Pont Gludwyr.

Yn un o ddim ond chwe phont gludo gweithredol yn y byd, mae ymweld yn brofiad unigryw mewn gwirionedd.

Nid yw ar gael o'r blaen yw agoriad rheolaidd y tŷ modur, a'r llwybr cerdded lefel uchel, felly os nad ydych erioed wedi rhoi cynnig arni, a'ch bod yn teimlo'n egnïol, beth am roi cynnig ar ddringo i'r brig? Mae'r golygfeydd yn drawiadol a byddwch yn dilyn yn ôl troed y gweithwyr niferus o dros gan mlynedd yn ôl a ddringodd y grisiau ac yn cerdded ar draws y gantri ddwywaith y dydd dim ond i arbed y tocynnau hanner ceiniog ar gyfer y daith gondola.

Cofiwch nad yw'n ddiogel defnyddio'r rhodfa lefel uchel ar ddiwrnodau gwlyb neu wyntog iawn.

Os hoffech ddod â grŵp draw am ymweliad, gall Pont Gludo Cyfeillion Casnewydd drefnu canllaw i'ch tywys o gwmpas. Dewch â'ch ffrindiau, cydweithwyr neu glwb chwaraeon am ddiwrnod allan gyda gwahaniaeth!

Mae'r groesfan bont yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru ac mae'n fan stopio delfrydol i gerddwyr a beicwyr sy'n defnyddio'r llwybr.

Ar eich ffordd adref, galwch i mewn i'r Ganolfan Ymwelwyr i gasglu memento o'ch ymweliad, a sgwrsio ag un o'r gwirfoddolwyr cyfeillgar.

Ymddangosodd The Bridge ei hun yn y ffilm Brydeinig 'Tiger Bay', 'Great Railway Journeys' Michael Portillo a 'Welsh Towns' a oedd hefyd yn cynnwys The Waterloo Hotel. Mae'r caffi lleol Fanny's Rest Stop wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer ffilmio lleoliad ar gyfer 'Bod yn Ddynol'.

Bydd croesfannau'r bont yn cael eu cynnal o ddydd Mercher i ddydd Sul, 10am-5pm. Bydd y rhodfa uchaf hefyd ar agor.
 

Pris a Awgrymir

Adult day visitor - £2.75
Child day visitor (aged 16 years and under) - £1.75

Gives access to the high level walk way, the motor house platform and unlimited crossings on the day of purchase.

Single crossing:
Adult - £1.00
Child - .50p

Return crossing:
Adult - £1.50
Child - £1.00

Children aged 2 years and under travel free.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim
 • Parcio gyda gofal

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

O Gyffordd 24 neu Gyffordd 28 yr M4, cymerwch yr A48. Dyma'r ffordd ddeuol newydd ar y Ffordd Ddosbarthu Deheuol sy'n rhedeg i'r dde heibio'r Bont. Cludiant Bridge lleoliad: ochr orllewinol, Ffordd Brynbuga (gan gynnwys canolfan ymwelwyr) - NP20 2JG, ochr ddwyreiniol, Stryd Stephenson, NP19 0RBMewn car: Mae parcio fel arfer yn hawdd yn Stryd Stephenson ar ochr ddwyreiniol yr afon neu mae maes parcio ychydig oddi ar yr A48 (dilynwch yr arwyddion melyn). Mae parcio anabl ar gael ger y Bont a'r Ganolfan Ymwelwyr, sydd â thoiled sy'n addas i'r anabl. Mae parcio am ddim yn yr holl leoliadau hyn. Ar y bws: Y gwasanaeth bws agosaf yw Newport Transport No 5A / 5C o ganol y ddinas neu rhif 40 o orsaf fysiauHygyrch drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf Casnewydd 0 milltir i ffwrdd.

Newport Transporter Bridge

Safle Hanesyddol

Alice Street, Newport, Newport, NP20 2JG
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 656656

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Please note that the site will remain closed until Summer 2024 due to the restoration work and the construction of the new visitor centre.

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys Gadeiriol Casnewydd yw Mam Eglwys Esgobaeth Anglicanaidd Mynwy sy'n cynnwys sir…

  0.93 milltir i ffwrdd
 2. Archwiliwch hanes Casnewydd a darganfod hanes datblygiad daearegol, archaeolegol a…

  1.07 milltir i ffwrdd
 3. Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas…

  2.24 milltir i ffwrdd
 4. Mae canolfan Camlas y Pedwar Loc ar ddeg ar fraich Crumlin o gamlas Sir Fynwy ac…

  2.69 milltir i ffwrdd
 1. Teithiau bragdy, blasus a chegin bar a chegin, yng nghartref Tiny Rebel.

  3.01 milltir i ffwrdd
 2. Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn…

  3.09 milltir i ffwrdd
 3. Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng…

  3.1 milltir i ffwrdd
 4. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  5.61 milltir i ffwrdd
 5. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  6.82 milltir i ffwrdd
 6. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  6.86 milltir i ffwrdd
 7. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  7.13 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  7.74 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  8.49 milltir i ffwrdd
 10. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  8.49 milltir i ffwrdd
 11. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  8.54 milltir i ffwrdd
 12. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  8.56 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo