Triley Court Cottage

Am

Hunanarlwyo yn Y Fenni

Rydym yn caniatáu un ci.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Uned

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant

Map a Chyfarwyddiadau

Triley Court Cottage

4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Old Hereford Road, Pant Y Gelli, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR

Ychwanegu Triley Court Cottage i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01873 854971

Graddau

 • 4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Caiff yr Oriel ei rhedeg gan aelodau Cylch y Mynydd Du, sy'n dwyn ysbrydoliaeth o'r…

  1.19 milltir i ffwrdd
 2. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  1.86 milltir i ffwrdd
 3. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), yn…

  1.92 milltir i ffwrdd
 4. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  1.93 milltir i ffwrdd
 1. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill…

  1.98 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  2.07 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  2.28 milltir i ffwrdd
 4. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, cartref blodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  2.3 milltir i ffwrdd
 5. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli reit yng nghanol tref…

  2.3 milltir i ffwrdd
 6. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  2.35 milltir i ffwrdd
 7. Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  2.38 milltir i ffwrdd
 8. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  2.43 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r arddangosfa hon, yn Amgueddfa'r Fenni tan Ragfyr 18 2022, yn cynnwys celf gan Jon…

  2.43 milltir i ffwrdd
 10. Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl…

  2.52 milltir i ffwrdd
 11. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  2.53 milltir i ffwrdd
 12. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  2.54 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo