Croeso i Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Image Credit: RSPB

Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas Casnewydd a'r…

Chepstow Castle

Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda drysau'r…

Brecon Cathedral

Wedi'i sefydlu fel priordy Benedictaidd, daeth wedyn yn eglwys blwyf Aberhonddu yn 1537, rôl a…

Monnow Bridge

Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i thŵr…

Llangeview (c) Friends of Friendless Churches (2) Resized

Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif, a…

St Arvans Church

Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y meudwy St.…

Cute Farm Experience

Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

Abergavenny Community Orchard

Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud, 'piciwch mewn…

April House

Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd gwych dros…

National Trust - Path through Coed-y-Bwnydd bluebells

Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy, gyda hanes o…

Wentwood Forest

Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau cerdded gyda…

Wye Valley Sculpture Garden

Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr heulog dyner…

White Hare

Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

Rockfield Music Studio

Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o artistiaid…

Llangwm Uchaf (c) Alex Ramsey (4) Resized

Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils llawr…

Amazing Alpacas

Mae Amazing Alpacas yn fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a swynol hyn yn Ne…

Rockfield Park

Mae Parc Rockfield yn ardd ar lan yr afon gyda dolydd a pherllan, gyda llawer o deithiau cerdded…

Grosmont Castle

Olion sylweddol castell o'r drydedd ganrif ar ddeg Hubert de Burgh, a godwyd ar fwnt cynharach.…

Warren Slade

Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben clogwyni ym…

Chepstow Old Wye Bridge

Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf (1780-1830) o…

New Grove View (Roger James)

New Grove Meadows are found at the top of the Wye Valley ridge near Trellech, offering spectacular…

Penallt Church

Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r rhai nad…

Shire Hall Monmouth

Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru. Mae'n…

Gallery at Home

Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Arts & Crafts

Byddwch yn grefftus yng Nghastell Cas-gwent yn ystod gwyliau'r haf!

Agoriadau

Tymor

24th Gorffennaf 2024

Tymor

31st Gorffennaf 2024

Tymor

7th Awst 2024

Tymor

14th Awst 2024

Tymor

21st Awst 2024

Tymor

28th Awst 2024
Wine Tasting

Dathlwch Wythnos Gwin Cymru yn Tell Me Wine yng Nghas-gwent gyda digwyddiad blasu gwin unigryw gyda…

Agoriadau

Tymor

23rd Mai 2024
Falcon

Dewch i brofi adar ysglyfaethus yn agos a dod i adnabod ambell un ohonyn nhw!

Agoriadau

Tymor

21st Medi 2024-22nd Medi 2024
Dubs at the Castle

Mae Dubs at the Castle yn benwythnos gwersylla teuluol llawn hwyl, a ddaw atoch gan selogion VW

Agoriadau

Tymor

19th Gorffennaf 2024-21st Gorffennaf 2024
chepstow

Mwynhewch ddiwrnod hwyl i'r teulu yn y rasys yng Nghas-gwent yng Nghas-gwent Gŵyl y Banc mis Awst

Agoriadau

Tymor

26th Awst 2024
Bryngwyn Manor

Gardd 3 erw, bît a bywyd gwyllt ger Rhaglan.

Agoriadau

Tymor

23rd Mehefin 2024
Treowen Manor

Mae gardd Treowen yn amgylchynu Maenordy rhestredig Gradd I.

Agoriadau

Tymor

30th Mehefin 2024
Duke's Theatre As You Like It

Mwynhewch theatr awyr agored fyw yng Nghastell Rhaglan gyda pherfformiad Cwmni Theatr Duke o As You…

Agoriadau

Tymor

26th Gorffennaf 2024
Chicago Blues Brothers

The Chicago Blues Brothers – taith RESPECT yn Theatr Blake.

Agoriadau

Tymor

1st Tachwedd 2024
Abergavenny Baker Kitchen

Perffaith y ffurf hynaf o fara leavened, surdough, gyda Baker y Fenni. Mae'r dosbarth hwn yn eich…

Agoriadau

Tymor

25th Mehefin 2024
Talon To The Limit Poster

Oherwydd y galw mawr am docynnau yn 2023 mae Talon yn perfformio 3 noson yn 2024!

Agoriadau

Tymor

13th Rhagfyr 2024-15th Rhagfyr 2024
The Chain

Darganfyddwch dair gardd swynol yng nghanol Y Fenni, y gellir eu harchebu gyda'i gilydd fel…

Agoriadau

Tymor

14th Mehefin 2024-15th Mehefin 2024
Aber Laugh @ The Borough

Mae clwb comedi poblogaidd Y Fenni yn dychwelyd i'r Fwrdeistref gyda noson arbennig arall o Gomedi.

Agoriadau

Tymor

20th Mehefin 2024
Caerwent Roman Town

Mwynhewch daith dywysedig am ddim o amgylch tref Rufeinig Caerwent yng nghwmni arbenigwr Rhufeinig…

Agoriadau

Tymor

21st Medi 2024
Usk Farmers Market

Marchnad wych sy'n rhedeg bob dydd Sadwrn a 3ydd dydd Sadwrn y mis rhwng 9.30am a 12pm

Agoriadau

Tymor

18th Mai 2024

Tymor

1st Mehefin 2024

Tymor

15th Mehefin 2024

Tymor

6th Gorffennaf 2024

Tymor

20th Gorffennaf 2024

Tymor

3rd Awst 2024

Tymor

17th Awst 2024

Tymor

7th Medi 2024

Tymor

21st Medi 2024

Tymor

5th Hydref 2024

Tymor

19th Hydref 2024

Tymor

2nd Tachwedd 2024

Tymor

16th Tachwedd 2024

Tymor

21st Rhagfyr 2024
Llanthony Show

Croeso i Sioe Llanddewi, y sioe wledig fwyaf golygfaol yng Nghymru mae'n debyg, yn ddwfn yn y…

Agoriadau

Tymor

3rd Awst 2024
Uskonbury

Cyflwynwyd gan The Greyhound Inn, Brynbuga; Mae Gŵyl Uskonbury yn ŵyl hwyliog, addas i'r teulu gyda…

Agoriadau

Tymor

16th Mehefin 2024
Navigation_course

Diwrnod llywio i ddechreuwyr yn Nhrefynwy a Dyffryn Gwy

Agoriadau

Tymor

14th Mehefin 2024

Tymor

3rd Awst 2024

Tymor

3rd Awst 2024
Coral Welsh Grand National

Diwrnod rasio mwyaf y flwyddyn yng Nghymru, disgwylir i'r Grand National Coral Cymru gwerth…

Agoriadau

Tymor

27th Rhagfyr 2024
Just Tina

Dewch i ysgwyd pluen gynffon gyda Tina -Justine - a'i chast talentog o'r sioe ysgubol Totally TINA!

Agoriadau

Tymor

31st Mai 2024
Usk Open Gardens

Dathliad o flodau a garddio, gyda thua 12 o erddi ar agor ar draws Brynbuga, ynghyd ag…

Agoriadau

Tymor

22nd Mehefin 2024-23rd Mehefin 2024
Wales Outdoor Walk

Os ydych chi'n caru hanes, chwedlau, a natur, mae'r daith dywys hon ger Trefynwy yn Nyffryn Gwy ar…

Agoriadau

Tymor

18th Mai 2024

Tymor

25th Mai 2024

Tymor

1st Mehefin 2024

Tymor

8th Mehefin 2024

Tymor

15th Mehefin 2024

Tymor

22nd Mehefin 2024

Tymor

29th Mehefin 2024

Tymor

6th Gorffennaf 2024

Tymor

13th Gorffennaf 2024

Tymor

20th Gorffennaf 2024

Tymor

27th Gorffennaf 2024

Tymor

3rd Awst 2024

Tymor

10th Awst 2024

Tymor

17th Awst 2024

Tymor

24th Awst 2024

Tymor

31st Awst 2024

Tymor

7th Medi 2024

Tymor

14th Medi 2024

Tymor

21st Medi 2024

Tymor

28th Medi 2024

Tymor

5th Hydref 2024

Tymor

12th Hydref 2024

Tymor

19th Hydref 2024

Tymor

26th Hydref 2024

Tymor

2nd Tachwedd 2024

Tymor

9th Tachwedd 2024

Tymor

16th Tachwedd 2024

Tymor

23rd Tachwedd 2024

Tymor

30th Tachwedd 2024
Hive Mind

Gwnewch eich mead eich hun gyda'r arbenigwyr meadmaking yn Hive Mind Mead & Brew Co. yng…

Agoriadau

Tymor

29th Mehefin 2024

Tymor

27th Gorffennaf 2024

Tymor

31st Awst 2024

Tymor

28th Medi 2024

Tymor

26th Hydref 2024

Tymor

30th Tachwedd 2024
Image Credit: Chris Athanasiou

Bydd Gŵyl y Gelli 2024 yn cael ei chynnal 23 Mai - 2 Mehefin 2024 gyda rhai o awduron, meddylwyr a…

Agoriadau

Tymor

23rd Mai 2024-2nd Mehefin 2024

Uchafbwyntiau Llety

Clare's Cottage

Bwthyn hardd wedi'i leoli mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol sy'n swatio rhwng Dyffryn Gwy a…

Llancayo Windmill

Mae Melin Wynt Llancayo yn enciliad gwyliau hunan-arlwyo moethus a adnewyddwyd yn ddiweddar, wedi'i…

Front view of Blackthorn Lodge showing the lounge patio doors, front door and patio garden area with garden furniture including a table, 4 chairs, par

Cosy 4 ystafell wely (byngalo) llety gydag ardal chwarae, ardal storio beiciau a sauna preifat.…

Franky's Hideout

Croeso i Hideout Franky Mae gan y cwt bugeiliaid hardd hwn bopeth y gallech chi ei ddymuno amdano!

Two Rivers Chepstow

Mae'r ddwy afon yn llety 23 ystafell wely newydd ei hadeiladu. Wedi'i leoli ar yr A48 o fewn…

Tŷ Magor

Gydag ystafelloedd cyfforddus a hawdd eu gwirio, WiFi da, a choffi gwych, mae Tŷ Magwyr yn union…

Glentrothy Old Stable

Mae Glentrothy Old Stables Cottage mewn sefyllfa heddychlon iawn ar Ystad Glentrothy hyfryd ger y…

Spring cottage

Bwthyn cymeriad wedi'i adfer yn Nyffryn Gwy. Wedi'i osod o fewn coetiroedd a gardd helaeth yn…

Pwll Du Adventure Centre

Cynlluniwyd y llety a adnewyddwyd yn ddiweddar yn y Ganolfan er mwyn darparu ar gyfer grwpiau mawr…

The Piggery

Arhoswch ar fferm Kate Humble: deffro i synau anifeiliaid a darganfod beth sy'n digwydd y tu ôl i'r…

Beacon Park Cottages

Mae ein tri bwthyn yn swatio o amgylch Glanfa Llan-ffwyst ar Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog, ger Y…

Cromwell's Hideaway

Helo ni yw Karen a Dave a hoffem eich croesawu i Cromwell's Hideaway, ein darn o foethusrwydd sy'n…

Steak on Six

Mae'r Celtic Manor Resort yn gyrchfan o'r radd flaenaf, dim ond 90 munud o Lundain Heathrow. Wedi'i…

Back of house

Mae Hen Hendre yn fferm waith gyda llety o ansawdd uchel i bobl weithgar. Mae'r Ffermdy modern…

Robin's Barn

Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol, gwledig mewn ardal ddynodedig o Harddwch Naturiol Eithriadol.…

The Lodge

Yn swatio yng nghanol Sir Fynwy, ar gyrion Brynbuga, fe welwch The Lodge gan Cefn Tilla.  Gwesty…

Llwyn Celyn

Ym mhen deheuol dyffryn hardd Llanddewi Nant Hodni yn y Mynydd Du saif Llwyn Celyn, tŷ eithriadol o…

Photos of Outside the Cottages

Wedi'i lleoli 2.5 milltir o'r Fenni ar fferm fach i bobl sydd eisiau rhywle arbennig. Heddwch a…

Hendre Farmhouse Orchard Campsite

Mae ein maes gwersylla Trefynwy wedi'i gosod yng nghefn gwlad hyfryd Cymru a Lloegr sy'n edrych…

Monmouth Caravan Park

Mae teulu'n rhedeg parc 5 munud o bellter cerdded o'r dref. Parc sy'n cael ei redeg orau yn ardal..

Maple Holiday Home

Mae Maple Holiday Home yn gartref gwyliau dwy ystafell wely newydd sbon wedi'i leoli mewn maestref…

Beech Cottage

Mae Beech Cottage yn fwthyn hunanarlwyo llachar, un ystafell wely sy'n brolio llawr i ffenestri…

The terrace at the front of the Skirrid, showing off the large picture windows, barbecue, and table and chairs

Mae'r Skirrid ym Gororau Cymru wedi'i leoli yng nghefn gwlad o fewn cyrraedd hawdd i Gas-gwent a…

Holiday Inn Newport

Mae'r Holiday Inn Newport wedi'i leoli'n gyfleus oddi ar gyffordd 24 traffordd yr M4, y Porth i Dde…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo