Highfields Farm
 • Highfields Farm
 • Highfields Farm

Am

Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw Fferm Highfield. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o brinder, wedi'u plannu'n ddwys dros 3 erw i gynhyrchu arddangosfa egnïol ar draws y tymhorau. Mae'n darparu profiad agos, ymgolli gyda'r amrywiaeth amrywiol hon o lysieuol, llwyni a choed. 

Cawsom ein hethol yn hoff ardd y genedl yng Nghymru a'r Gororau ym mhôl piniwn cylchgrawn The English Garden yn 2023.

Mae'r ardd hon yn agor trwy drefniant rhwng Mai a Medi ar gyfer grwpiau o rhwng 5 a 50.

Cysylltwch â pherchennog yr ardd i drafod eich gofynion a threfnu dyddiad ar gyfer ymweliad grŵp neu ymweliad pwrpasol.

Lluniaeth

Teau cartref wedi'u gwneud.

Mynediad

Mynediad ar Ddiwrnodau Agored yw £7 (am ddim i blant)

Mae ymweliadau preifat, gan gynnwys mynediad i'r ardd, cyflwyno a thaith bersonol a lluniaeth yn £12 y person.

Diwrnodau Agored

Byddwn yn agor yn 2024 o dan y Cynllun Garddio Cenedlaethol gyda phedwar diwrnod cyhoeddus ar :

16 Mehefin

14 Gorffennaf

11 Awst

8 Medi

Amseroedd agor : 12:00 - 4.00pm

Pris a Awgrymir

Open by arrangement for groups of 5-40.

Package cost £12/person includes garden entry, introduction and personal tour and refreshments

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Sul, 14th Gorffennaf 2024 - Dydd Sul, 14th Gorffennaf 2024

Dydd Sul, 11th Awst 2024 - Dydd Sul, 11th Awst 2024

Dydd Sul, 8th Medi 2024 - Dydd Sul, 8th Medi 2024

Highfields FarmHighfield Farm Open GardenDewch i ddarganfod dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o brinder, wedi'u plannu'n ddwys dros 3 erw i gynhyrchu arddangosfa egnïol ar draws y tymhorau.
more info

Map a Chyfarwyddiadau

Highfield Farm Garden

Gardd

Highfield Farm, Penperlleni, Goytre, Usk, Monmouthshire, NP4 0AA
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 880030

Amseroedd Agor

Tymor (1 Mai 2024 - 30 Medi 2024)

* This garden opens By Arrangement from May to September for groups of between 5 and 50.

Refreshments:
Home-made teas.

Admission:
Adult: £12.00
Child: Free

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  1.18 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod…

  1.2 milltir i ffwrdd
 3. Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran…

  1.46 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  1.47 milltir i ffwrdd
 1. Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan…

  1.54 milltir i ffwrdd
 2. Ewch i ardd Glebe House.

  2.06 milltir i ffwrdd
 3. Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni…

  2.28 milltir i ffwrdd
 4. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  2.61 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio…

  3.05 milltir i ffwrdd
 6. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  3.27 milltir i ffwrdd
 7. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  3.5 milltir i ffwrdd
 8. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  3.54 milltir i ffwrdd
 9. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  3.73 milltir i ffwrdd
 10. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  3.76 milltir i ffwrdd
 11. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  3.82 milltir i ffwrdd
 12. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  3.82 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo