Monnow Bridge
 • Monnow Bridge
 • Monnow Bridge
 • Monnow Bridge

Am

Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sydd ar ôl ym Mhrydain Fawr gyda thŵr ei phorth yn dal i sefyll yn ei le. Roedd y rhain yn arfer bod yn gyffredin ledled y wlad, ond mae amser a newid defnydd yn golygu mai dyma'r unig un sydd ar ôl. Wedi'i adeiladu'n wreiddiol gyda phorticwlis, ei ddefnydd cynradd oedd ar gyfer amddiffyn, ond dros y blynyddoedd datblygodd yn bwynt casglu tollau, carchar a hyd yn oed gartref!

Nawr mae'n parhau i fod yn wyliadwrus dros Afon Mynwy ar waelod stryd fawr Trefynwy. Roeddech yn arfer gallu gyrru drosodd, ond ers i'r bont newydd gael ei hadeiladu ychydig ymhellach i lawr yr afon mae wedi ei cherddu, sy'n golygu y gallwch gerdded ar draws wrth eich hamdden. Mae'n wych ar gyfer tynnu lluniau, a gwylio'r bywyd adar sy'n heidiau o gwmpas ac islaw.

Mae teithiau ar gael o'r porthdy uwchben y bont. Cysylltwch â Neuadd Sir Fynwy am fwy o fanylion.

Cysylltiedig

Shire Hall MonmouthShire Hall Museum, Monmouth, MonmouthMae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru. Mae'n adeilad rhestredig Gradd I, a gynlluniwyd yn glasurol yn Sgwâr Agincourt ar ben Stryd Monnow.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Monnow Gate and Bridge

Safle Hanesyddol

Monnow Gate and Bridge, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EG
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 775257

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.19 milltir i ffwrdd
 3. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  0.28 milltir i ffwrdd
 4. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  0.28 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0.27 milltir i ffwrdd
 2. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.31 milltir i ffwrdd
 3. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.32 milltir i ffwrdd
 4. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  0.39 milltir i ffwrdd
 5. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.4 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  0.43 milltir i ffwrdd
 7. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.56 milltir i ffwrdd
 8. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  0.91 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  1.14 milltir i ffwrdd
 10. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.32 milltir i ffwrdd
 11. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  1.36 milltir i ffwrdd
 12. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  1.54 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo