Werngochlyn

Am

Lleolir o dan fynydd Skirrid. Trawstiau wedi'u datgelu, waliau cerrig, wedi'u gwresogi'n ganolog, wedi'u harfogi'n dda. Pwll dan do wedi'i gynhesu, ystafell gemau. Llawer o anifeiliaid fferm cyfeillgar.

Rhannu Ystafell golchi dillad gyda pheiriannau golchi/sychwyr
NID oes gan Cowshed Cottage beiriant golchi llestri

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
cottages£550.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Barbeciw

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon
 • Peiriant golchi llestri

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau smwddio
 • Peiriant golchi

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau Hamdden

 • Pwll nofio - dan do ar y safle
 • Snwcer/biliards/pwll ar y safle
 • Ystafell gemau ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant

Defnydd

 • Cysgu 20+

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd

Nodweddion y Safle

 • Fferm weithiol
 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr DVD
 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

AR Y FFORDD:
O'r A465 Ffordd Y Fenni-Henffordd, cymerwch y B4521 (Ynysgynwraidd)
T-junction trowch i'r chwith
1/4 milltir, 2il ar y dde (B4233 Trefynwy) drws nesaf i'r maes carafanau
1af chwith (Yr Elms) gan driongl gwair/Fferm Ffrwythau
1/2 milltir, mae gyrru fferm ar y chwith

Werngochlyn Farm

3 Sêr Ymweld â Chymru 3 Sêr Ymweld â Chymru 3 Sêr Ymweld â Chymru 3 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Llantillio Pertholey, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8BH
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 857357

Graddau

 • 3 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
3 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  0.74 milltir i ffwrdd
 2. Mae Three Pools yn ofod fferm a digwyddiadau sy'n edrych i ddangos ffermio atgynhyrchiol…

  1.43 milltir i ffwrdd
 3. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  2.16 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  2.36 milltir i ffwrdd
 1. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  2.41 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  2.44 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  2.46 milltir i ffwrdd
 4. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  2.46 milltir i ffwrdd
 5. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  2.48 milltir i ffwrdd
 6. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  2.49 milltir i ffwrdd
 7. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  2.49 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  2.66 milltir i ffwrdd
 9. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  2.71 milltir i ffwrdd
 10. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  2.76 milltir i ffwrdd
 11. Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn…

  2.8 milltir i ffwrdd
 12. Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White…

  3.05 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo