St. Mary's Priory Church, Monmouth

Am

Tyfodd Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy o gymuned grefyddol o fynachod Benedictaidd a sefydlodd briordy ar y safle yn 1101. Ers hynny mae amryw o waith adnewyddu, ehangu ac adnewyddu wedi sefydlu eglwys hardd sef eglwys blwyf a dinesig tref a chymuned Trefynwy.

Mae rhannau o'r eglwys Normanaidd wreiddiol yn dal i fod o fewn tŵr y 14eg ganrif, er bod y rhan fwyaf o'r eglwys yn dyddio o ailfodelu Fictorianaidd adfer Sioraidd.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Map a Chyfarwyddiadau

St. Mary's Priory Church, Monmouth

Eglwys

St. Mary's Priory Church, Monk Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NX

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Open daily for visits and reflection. Please see the website for choir rehearsals and services.

Beth sydd Gerllaw

 1. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.08 milltir i ffwrdd
 3. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  0.13 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  0.13 milltir i ffwrdd
 3. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.15 milltir i ffwrdd
 4. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.2 milltir i ffwrdd
 5. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.22 milltir i ffwrdd
 6. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  0.25 milltir i ffwrdd
 7. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  0.39 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  0.76 milltir i ffwrdd
 9. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  0.88 milltir i ffwrdd
 10. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.09 milltir i ffwrdd
 11. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  1.42 milltir i ffwrdd
 12. Dewch i ddarganfod y coetir hardd a'r fryngaer hynafol hon ar ffin Cymru a Lloegr uwchben…

  1.61 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo