Skirrid Mountain Inn

Am

Byddwch yn ymwybodol bod y digwyddiadau hyn yn gwerthu'n gynnar iawn (misoedd ymlaen llaw fel arfer), felly efallai na fydd y dyddiad rydych chi'n chwilio amdano ar gael. Gweler y wefan am argaeledd llawn.

Dare chi'n profi noson yn nhafarn fwyaf haunted y DU? Cyfeirir ato gyntaf yn 1110, mae gan y Skirrid Inn hen hanes. Adroddwyd llawer o straeon disglair o'r fan hon yn y gorffennol, o gackling sinistr a diferion eithafol mewn tymheredd, i sbectol sy'n hedfan ar draws y bar a'r rhwd trwm o olion traed mewn ystafelloedd gwag. 

Mae'r digwyddiadau'n cynnwys defnyddio offer hela ysbrydion, arbrofion deifiol, gwylnosau hela ysbrydion ac amser rhydd i fuddsoddi ar ei ben ei hun. Bydd te a choffi ar gael hefyd. Os dewiswch y digwyddiadau swper, yna bydd pryd pysgod a sglodion dau gwrs ar gael.

Pris a Awgrymir

£55 - £65 per person.

Cysylltiedig

Skirrid Mountain InnSkirrid Mountain Inn, AbergavennyMae Tafarn Mynydd Skirrid yn Llanvihangel Crucornau; pentref bychan oddi ar yr A465; tua 5 milltir i'r gogledd o'r Fenni a 18 milltir o Henffordd. Dywedir mai hwn yw'r Tafarn hynaf yng Nghymru

Skirrid Mountain InnSkirrid Mountain Inn, AbergavennyYn ôl y sôn, mae'n un o'r tafarndai hynaf yng Nghymru, mae gan y Sgert ei hun i mewn i hanes a llên gwerin. Dywedir i Shakespeare ei hun gymryd ysbrydoliaeth o'r lle hwn & efallai bod Owain Glyndwr wedi ralïo ei ddynion ar yr union safle hwn.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Bwyty'n agored i'r rhai nad ydynt yn drigolion
 • Deiet llysieuol ar gael
 • Wedi'i drwyddedu (tabl neu far)

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Lolfa at ddefnydd trigolion

Nodweddion y Safle

 • Tŷ Tafarn/Inn

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Ghost Hunts at the Skirrid Inn

Taith Gerdded Ysbrydion

Skirrid Mountain Inn, Llanvihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH
Close window

Call direct on:

Ffôn0115 9720570

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  0.99 milltir i ffwrdd
 3. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  2.38 milltir i ffwrdd
 4. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.57 milltir i ffwrdd
 1. Mae Three Pools yn ofod fferm a digwyddiadau sy'n edrych i ddangos ffermio atgynhyrchiol…

  2.73 milltir i ffwrdd
 2. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  3.12 milltir i ffwrdd
 3. Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White…

  3.74 milltir i ffwrdd
 4. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  3.87 milltir i ffwrdd
 5. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  3.93 milltir i ffwrdd
 6. Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn…

  4.09 milltir i ffwrdd
 7. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  4.1 milltir i ffwrdd
 8. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  4.17 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  4.2 milltir i ffwrdd
 10. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  4.25 milltir i ffwrdd
 11. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  4.28 milltir i ffwrdd
 12. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  4.29 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo