The garden is sheltered and fenced for the safety of children and pets
 • The garden is sheltered and fenced for the safety of children and pets
 • The hot tub is available all year round.Fantastic on a cold starry evening!
 • Has comfortable leather seating, an oak floor and rug, a large screen TV and an irriststible woodburner!
 • Quality Egyptian cottons, hypoallergenic duvet and pillows and a TV, USB ports ,safe, hairdryer, make for a luxuriously comfortable stay.
 • Extremely well equipped and with a large range cooker it is open plan to the dining area
 • Foxes Reach One of two spacious single rooms
 • ideal for drying wet swimwear and walking kit
 • FR double bedroom with garden views, TV, phone chargers

Am

Bwthyn carreg ar wahân swynol wedi'i adnewyddu'n llwyr i'r safonau uchaf mewn pentref preswyl tawel uwchben Afon Gwy, 2 filltir o Abaty Tyndyrn.

Mae'r bwthyn yn cysgu 6 mewn pedair ystafell wely, Mae un ystafell wely superking,  un ystafell wely dwbl a dwy ystafell sengl helaeth. Mae gan bob un o'r ddwy ystafell ymolchi gawod pen monsŵn. I lawr y grisiau mewn ciwbicl cawod, i fyny'r grisiau dros bathtub.

Mae  ganddo gyfleusterau deniadol gan gynnwys twb poeth yn yr ardd gysgodol, stôf losgi coed, soffas lledr squishy a chadeiriau breichiau, cegin â chyfarpar llawn iawn gyda popty ystod, peiriant golchi llestri, microdon, oergell/rhewgell, peiriant coffi, 6TVs, cyflym iawn WiFi a Bluetooth siaradwr. Mae ystafell golchi dillad gyda lle i olchi a sychu cit awyr agored ac esgidiau nofio (sinc, peiriant golchi a sychach., yn ogystal â llinell cylchdro y tu allan).

Mae Foxes Reach yn gyfleus ar gyfer nifer o dafarndai cwrw go iawn a bwytai gwych gan gynnwys Whitebrook seren Michelin.  Mae therapydd harddwch a distyllfa jin Silver Circle o fewn ychydig funudau ar droed. Mae Llwybr Dyffryn Gwy, Clawdd Offas a Ffordd Sir Fynwy yn hawdd eu cyrchu. 

Mae sawl lleoliad priodas yn lleol iawn gan gynnwys Abaty Tyndyrn, Hen Orsaf Tyndyrn, Eglwysi Trellech a Thindyrn a dim ond ychydig ymhellach y Tewdrics Sant poblogaidd.

Darperir gwres Canolog llawn i 21C trwy gydol y flwyddyn a'i gynnwys yn y rhent. Mae dillad gwely, tywelion, tywelion te ac ati i gyd wedi'u cynnwys, mae gwelyau yn barod i lithro i mewn a'r bwrdd wedi'i osod ar gyfer eich  cyrhaeddiad. Mae gwisgoedd ar gael ar gais.

Mae'r ardd wedi'i hamgáu'n llawn ac mae croeso i anifeiliaid anwes. Darperir tywel anifeiliaid anwes a bowlenni sbâr. Mae cerdded lleol yn wych o'r stepen drws. ( Coetir a glan yr afon, Clawdd Offas, Llwybr Dyffryn Gwy, Llwybr Tyndyrn, Ffordd Sir Fynwy)

Mae'r bwthyn yn arbennig o addas ar gyfer mis mêl a phenblwyddi sylweddol gan fod yr ystafell wely fawr, y twb  poeth a'r stôf dân coed yn rhyfeddol o ramantus -  yn ogystal ag yn  addas ar gyfer gwyliau teuluol!

Y tu allan i ddod o hyd parcio preifat oddi ar y ffordd ar gyfer tua 2-3 ceir, dodrefn gardd a sunbrolly, barbeciw a gemau y tu allan fel dominos enfawr a  boules. Mae'r golchdy yn dyblu fel siop troli beicio / golff y gellir ei chloi.

Eiddo sydd wedi ennill sawl gwobr sy'n cynnig ansawdd cyson ers 27 mlynedd. Gan gynnwys y Wobr Twristiaeth Genedlaethol a Busnes Twristiaeth Gorau Sir Fynwy.

www.monmouthshirecottages.co.uk

Chwiliad Argaeledd

Dyddiad Cyrraedd:

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Foxes Reacho£529.00 i £1,200.00 fesul uned yr wythnos

*Usually a 3 night minimum stay at this property. If you are looking for only 2 nights please email as sometimes it can be made possible. Up to date prices and details of special offers always up to date on www.monmouthshirecottages.co.uk. Booking direct with the owner is always the best option.
On some dates there are special reductions for parties of 2 or 4 persons ( House sleeps 6).
Reductions can be given for people staying more than 2 weeks eg if working locally including a series of Monday to Friday stays. Please ask.

Cysylltiedig

Tintern Abbey Cottage has a fabulous location opposite the Abbey in the stunning Wye ValleyTintern Abbey Cottage, TinternGyferbyn ag Abaty Tyndyrn. Cysgu 6 (3 ystafell wely, 2 ystafell ymolchi) w / trobwll bath, 37 "teledu, parcio a gardd. Llwybr Dyffryn Gwy ar stepen drws. Anifeiliaid anwes. Cegin â chyfarpar llawn gyda thafarndai gerllaw a siopau fferm a bwytai seren Michelin taith fer i ffwrdd.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • American Express wedi'i dderbyn
 • Visa/Mastercard/Switch wedi'i dderbyn

Arlwyaeth

 • Barbeciw

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio
 • Cyfleusterau sychu
 • Peiriant golchi

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog
 • Tanau log/glo go iawn

Cyfleusterau Hamdden

 • Cyfleusterau iechyd/harddwch ar y safle
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Merlod yn trekkio/marchogaeth-y-ceffyl

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Gwasanaeth glanhau
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd

Nodweddion y Safle

 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr CD
 • Chwaraewr DVD
 • Ffôn
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu
 • Teledu lloeren

Cyfleusterau'r Eiddo: Foxes Reach

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Bath
 • Twb poeth
 • Gwely maint y brenin
 • Golwg golygfaol
 • Cawod

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Angen cludiant preifat. Gorsaf reilffordd agosaf Cas-gwent. Cyfarwyddiadau a chroeso personol a ddarperir i'r holl archebion

Foxes Reach

5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Catbrook, Near Tintern, Monmouthshire, NP16 6NA
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 860341

Cadarnhau argaeledd ar gyferFoxes Reach

Graddau

 • 5 Sêr Ymweld â Chymru
5 Sêr Ymweld â Chymru

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruCroeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso Croeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso 2020
 • Ymweld â ChymruCroeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru Croeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru 2020
 • Ymweld â ChymruCroeso i Bysgotwyr Croeso i Gymru Croeso i Bysgotwyr Croeso i Gymru 2019
 • Ymweld â ChymruCroeso i Deuluoedd Croeso i Deuluoedd Croeso Croeso i Deuluoedd Croeso i Deuluoedd Croeso 2019
 • Ymweld â ChymruCroeso i Anifeiliaid Anwes Cymru Croeso i Anifeiliaid Anwes Cymru 2019
 • Twristiaeth WerddGwobr Aur Cynllun Busnes Twristiaeth Gwyrdd Cymru Gwobr Aur Cynllun Busnes Twristiaeth Gwyrdd Cymru 2016
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021
 • Ymweld â ChymruCroeso i Golffwyr Croeso i Gymru Croeso i Golffwyr Croeso i Gymru 2022

Amseroedd Agor

Nadolig Agored
Blwyddyn Newydd Agored
Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  0.87 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  1.42 milltir i ffwrdd
 3. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  1.67 milltir i ffwrdd
 4. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  1.72 milltir i ffwrdd
 1. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  1.82 milltir i ffwrdd
 2. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  1.85 milltir i ffwrdd
 3. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  1.86 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i ddisgrifio gan lawer fel 'trysor cudd' Dyffryn Gwy.
  Rhaid i absoliwt weld ar gyfer…

  1.94 milltir i ffwrdd
 5. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  1.94 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  2.02 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  2.03 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10…

  2.14 milltir i ffwrdd
 9. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  2.21 milltir i ffwrdd
 10. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  2.24 milltir i ffwrdd
 11. New Grove Meadows are found at the top of the Wye Valley ridge near Trellech, offering…

  2.43 milltir i ffwrdd
 12. Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

  2.53 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo