Outdoor View

Am

O fewn enciliad gwledig unigryw ac unigryw, ym mryniau tonnog Sir Fynwy ychydig filltiroedd o dref farchnad hanesyddol Y Fenni, a safle delfrydol ar gyfer teithiau allan i'r pictiwrésg, Dyffryn Gwy a Bannau Brycheiniog a sawl traeth yn Ne Cymru hefyd, mae Seven Hills Hideaway yn cynnig profiad glampio moethus unigryw. Gyda thri phebyll wedi'u penodi'n hyfryd, pebyll cynfas mawr, pob un yn cysgu hyd at chwe gwestai a phob un gyda'u Hot Tub eu hunain, Log-burning Stove, BBQ a gyda'ch ystafell ymolchi preifat eich hun.

Wedi'i gosod wrth ochr ein teulu sy'n rhedeg fferm weithio fach o'r 16eg Ganrif, cartref ein Alpacas cyfeillgar, Geifr, Merlod, Defaid ac Ieir, Seven Hills Hideaway yw'r lle perffaith i ymlacio, dadflino a dianc i deuluoedd, cyplau a grwpiau fel ei gilydd, boed yn Glampers tro cyntaf neu brofiadol!

Mae ein 3 llety cynfas mawr ond clyd iawn, Skirrid Fawr, Blorens a Thorth Siwgr (a enwyd ar ôl Saith Bryn y Fenni) wedi'u cynllunio, eu dodrefnu a'u paratoi i wneud eich arhosiad yn foethus, yn ddigon 'ar y grid' i ddarparu'r holl gysuron creaduriaid sydd eu hangen arnoch (am sychu'ch gwallt, codi tâl ar eich ffôn neu bweru eich dyfeisiau symudol); ond eto 'off-grid' digon i'ch helpu i ail-wefru'ch batris personol.

Mae cysuron eich creaduriaid yn bwysig iawn hefyd, a ddarperir gan fawr o gyffyrddiadau fel bedlinen cotwm moethus a thywelion, yn snugly i lawr duvets, soffas comfy a thoiledau canmoliaethus. Mae verandah preifat, cegin wedi'i harfogi'n llawn a chyfleusterau en-suite preifat. Mae'r arddull yn foethus country-chic, ond mae hyn yn dal i glapio, felly byddwch chi'n dal i gael yr hwyl o goginio ar stof losgi log traddodiadol a chysgu dan gynfas (er mewn gwely priodol a gwely cyfforddus iawn).

Ar ein fferm gallwch fwynhau crwydro yn ein caeau a phrofi golygfeydd godidog o gefn gwlad, gallwch hefyd grwydro i lawr i'n coetir hynafol, padlo yn y nant a jest mwynhau bod yn yr Awyr Agored Fawr

Mae pob Lodge yn cynnig i chi:

• 3 ystafell wely dwbl (1 maint y brenin, 2 sengl & 1 double quirky 'bed-in-a-shed')
• Cynllun agored yn byw, gyda lle bwyta a lolfa yn ddigon mawr i 6, digon clyd ar gyfer 2
• Cegin: gyda chyfarpar llawn ar gyfer 6, ynghyd ag oergell, llestri, cyllyll a ffyrc a holl hanfodion y gegin
• Coginio a gwresogi o losgwr log traddodiadol (ac effeithiol iawn)
• Hob anwytho ar gyfer y cuppa bore hwnnw, os nad ydych chi am oleuo'r logburner!
• En-suite sy'n cynnwys cawod boeth, ystafell olchi eang gyda basn, toiled, drychau a thoiledau canmoliaethus
• Gofod byw awyr agored helaeth, gyda verandah decked, dodrefn, BBQ a byrddau picnic
• Twb poeth – (perffaith ar gyfer syllu sêr)

Gweler ein gwefan am ragor o wybodaeth, argaeledd a phrisiau.
www.sevenhillshideaway.co.uk

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
3
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Skirrid Fawr£1,250.00 fesul uned yr wythnos
Sugarloaf£1,000.00 fesul uned yr wythnos
The Blorenge£1,000.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Barbeciw
 • Brecwast ar gael
 • Prydau gyda'r nos

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau sychu

Cyfleusterau Gwresogi

 • Tanau log/glo go iawn

Cyfleusterau Hamdden

 • Cyfleusterau iechyd/harddwch ar y safle
 • Cylchoedd i'w llogi
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl

Nodweddion y Safle

 • Adeiladu o ddiddordeb hanesyddol
 • Fferm weithiol
 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael
 • Man chwarae awyr agored i blant
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Skirrid Fawr

 • Bath
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Golwg golygfaol
 • Cawod

Map a Chyfarwyddiadau

Seven Hills Hideaway

Winston Court Farm, Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RG
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 821272

Ffôn07812 171546

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn…

  1.08 milltir i ffwrdd
 2. Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White…

  1.09 milltir i ffwrdd
 3. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.15 milltir i ffwrdd
 4. Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar…

  2.43 milltir i ffwrdd
 1. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  2.95 milltir i ffwrdd
 2. Mae gan Fferm Longhouse ardd aeddfed dros 25 mlynedd, gyda datblygiad parhaus. Mwynhewch…

  3.64 milltir i ffwrdd
 3. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  4.06 milltir i ffwrdd
 4. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  4.07 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  4.32 milltir i ffwrdd
 6. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  4.35 milltir i ffwrdd
 7. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  4.38 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  4.39 milltir i ffwrdd
 9. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  4.39 milltir i ffwrdd
 10. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  4.44 milltir i ffwrdd
 11. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  4.46 milltir i ffwrdd
 12. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  4.61 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo