Coachman's Cottage

Am

Bythynnod y Coach House
Coedwig Frenhinol y Ddena a Dyffryn Gwy GL15 6QH
Cartrefi gwyliau hunanarlwyo bendigedig yn amgylchoedd heddychlon delfrydol bryngaerau coediog Dyffryn Gwy, ardal o harddwch naturiol eithriadol, ar ffin orllewinol Fforest y Ddena hardd. Mae'r Coach House Cottages wedi'u lleoli rhwng Ceunant Gwy, y gem yng nghoron yr ardal a llwyfandir St. Briavels ac mae'n lle perffaith i aduniadau, cynulliadau teuluol a gwyliau. Mae croeso i gerddwyr a seiclwyr.

Y Bwthyn Dovecote yn cysgu i fyny 9
Bwthyn y Coachman yn cysgu i fyny 5

Sylwch y gellir lletya grwpiau hyd at 12 yn The Coachman's a The Dovecote Cottage gyda'i gilydd, gellir ymestyn y bwrdd yn y Bwthyn Dovecote i eistedd hyd at 12 person ac mae digon o gyllyll a ffyrc.

Gellir llogi'r Coachman am gyn lleied â £300 am arhosiad 3 noson a'r Dovecote am gyn lleied â £540 am arhosiad 3 noson.

Mae Bwthyn y Coachman (sy'n cysgu pump) ynghlwm wrth The Coach House ac yn ffurfio un ochr i gwrt heulog.
Mae gan Bwthyn y Coachman ystafell eistedd pinwydd a chegin fwyta. Wrth droed y grisiau mae ystafell gotiau gyda basn a wc. Wrth fynd i fyny'r grisiau rydych chi'n mynd i mewn i ystafell wely eang iawn gyda thri gwely sengl ac yna mynd ymlaen drwy'r ystafell ymolchi i'r ystafell wely ddwbl. O'r ystafell eistedd mae drws gwydrog yn agor ymlaen i'r de sy'n wynebu'r ardd bert, gyda bwrdd picnic. Mae tân agored yn yr ystafell eistedd ar gyfer y tanau log clyd hynny ym misoedd y gaeaf.
Mae lle parcio ar gyfer hyd at 2 gerbyd.

Mae'r Bwthyn Dovecote (sy'n cysgu hyd at 9) ynghlwm wrth The Coach House ac yn ffurfio un ochr i gwrt heulog.
Roedd bwthyn Dovecote yn wreiddiol yn rhan o hen felin ddŵr carreg sy'n dyddio'n ôl i 1350. Mae ganddo 4 ystafell wely, 2 ystafell ymolchi (un â chawod) a WC arall. Ar lefel y llawr cyntaf mae 1 ystafell wely gyda gwely dwbl, 1 ystafell wely gyda 3 gwely sengl, 1 ystafell wely Childs gyda 2 x 2'6" o welyau bync, ystafell ymolchi a WC pellach. Mae drws gwydrog o'r glaniad sy'n arwain allan i'r ardd breifat, gaeëdig. I fyny'r grisiau ar lefel ail lawr mae ystafell eistedd/bwyta eang , cegin â chyfarpar da gyda ffwrn microdon ac oergell/rhewgell, 1 ystafell wely gyda gwely dwbl a'r ail ystafell ymolchi. Mae peiriant golchi yn y cwpwrdd dan grisiau.
Sylwch fod gwely soffa yn yr ystafell eistedd y gellir ei ddefnyddio i gysgu 2 oedolyn. Fodd bynnag, defnydd mwyaf y bwthyn yw 9 oedolyn i gyd.
Mae lle parcio ar gyfer hyd at 3 cherbyd.

Mae'r archebion ar gyfer llety wythnosol yn ddydd Gwener i ddydd Gwener neu o ddydd Llun i ddydd Llun. Mae seibiannau penwythnos yn 3 noson yn cyrraedd dydd Gwener ar ôl 3pm ac yn brechu cyn 10am ddydd Llun ac mae seibiannau yn ystod yr wythnos yn 4 noson, gan gyrraedd dydd Llun ar ôl 3 pm a brechu cyn 10am ddydd Gwener.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
2
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Coachman'so£750.00 i £1,190.00 fesul uned yr wythnos
Dovecoteo£990.00 i £2,100.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon
 • Rhewgell

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau smwddio
 • Cyfleusterau sychu
 • Peiriant golchi

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr CD
 • Chwaraewr DVD
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Cyfleusterau'r Eiddo: Dovecote

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Mae'r Coach House Cottages wedi'u lleoli rhwng Cas-gwent a Threfynwy oddi ar yr A466 yn Nyffryn Gwy, y ffin rhwng Cymru a Lloegr tua 9 milltir i'r gogledd o hen Bont Hafren. Mae mewn pentrefan o'r enw Mork a'r pentref agosaf yw St. Briavels. Mae'n hawdd ei gyrraedd mewn car tua 1.5 awr o Birmingham, 2.5 awr o Lundain, 45 munud o Fryste a Chaerdydd.

The Coach House Cottages

3-4 Ymweld â Sêr Lloegr 3– 43-4 Ymweld â Sêr Lloegr 3-4 Sêr Ymweld â Chymru 3– 43-4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Mork,, St Briavels, Lydney, Gloucestershire, GL15 6QH
Close window

Call direct on:

Ffôn07796697226

Ffôn07796697226

Graddau

 • 3-4 Ymweld â Sêr Lloegr Hunanarlwyo
 • 3-4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
3-4 Ymweld â Sêr Lloegr Hunanarlwyo 3-4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo

Gwobrau

 • Ymweld â LloegrCroeso i Seiclwyr VisitEngland Croeso i Seiclwyr VisitEngland 2019
 • Ymweld â LloegrCroeso i Gerddwyr VisitEngland Croeso i Gerddwyr VisitEngland 2019
 • Ymweld â LloegrDefnyddwyr cadair olwyn rhan-amser Defnyddwyr cadair olwyn rhan-amser 2021
 • Ymweld â ChymruCroeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso Croeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso 2020
 • Ymweld â ChymruCroeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru Croeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru 2020

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  1.75 milltir i ffwrdd
 2. Mae Coed Margaret yn goetir 2 hectar hyfryd o aeddfed yn Nyffryn Whitebrook.

  2.1 milltir i ffwrdd
 3. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  2.42 milltir i ffwrdd
 4. Prisk Wood is a six hectare ancient woodland high up in the Wye Valley.

  2.62 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r Tump yn ardd 9 erw o gynefin cymysg.

  2.93 milltir i ffwrdd
 2. Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd…

  3.07 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i ddisgrifio gan lawer fel 'trysor cudd' Dyffryn Gwy.
  Rhaid i absoliwt weld ar gyfer…

  3.13 milltir i ffwrdd
 4. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  3.13 milltir i ffwrdd
 5. Wyeswood Common is a former dairy farm site being transformed into a rich nature reserve…

  3.17 milltir i ffwrdd
 6. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  3.24 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a…

  3.24 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10…

  3.3 milltir i ffwrdd
 9. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  3.35 milltir i ffwrdd
 10. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  3.39 milltir i ffwrdd
 11. New Grove Meadows are found at the top of the Wye Valley ridge near Trellech, offering…

  3.39 milltir i ffwrdd
 12. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  3.61 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo