Big Fish poster

Am

Ymunwch â ni yn Amgueddfa'r Fenni i ddathlu dalfa ryfeddol y pysgod mwyaf yng Nghymru, a gafodd ei bysgota o Frynbuga yn 1782.

Mae gennym ar ddangos y darlun a grëwyd ddwy awr yn unig ar ôl y dal. Rydym yn mynd ymlaen i ddathlu treftadaeth wych ein hafonydd a'r heriau sy'n eu hwynebu heddiw. Llawer o hwyl i'r teulu gan gynnwys nadroedd eog yn ysgol, chwiliad geiriau a her i neidio mor uchel â'n eog!

Mae'r arddangosfa ar agor tan 15 Rhagfyr.

Cysylltiedig

Abergavenny CastleAbergavenny Museum and Castle, AbergavennyMae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae tir y castell ar agor rhwng 11am a 4pm bob dydd. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi!

Map a Chyfarwyddiadau

The Big Fish exhibition

Arddangosfa

Abergavenny Castle and Museum, Castle Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP15 1NE
Close window

Call direct on:

Ffôn07528225751

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ebr 2024 - 15 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd LlunWedi cau
Dydd Mawrth11:00 - 16:00
Dydd MercherWedi cau
Dydd Iau - Dydd Sul11:00 - 16:00

* Exhibition open until 15th December

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.08 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.15 milltir i ffwrdd
 4. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.16 milltir i ffwrdd
 1. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.22 milltir i ffwrdd
 3. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.25 milltir i ffwrdd
 4. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.26 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  0.29 milltir i ffwrdd
 6. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.42 milltir i ffwrdd
 7. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.56 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  0.89 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.57 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.96 milltir i ffwrdd
 11. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.42 milltir i ffwrdd
 12. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.5 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo