Greener Abergavenny
 • Greener Abergavenny
 • Save the date

Am

Mae ail Ffair y Fenni Wyrddach wedi'i threfnu ar Hydref 20fed, yn Neuadd y Farchnad a'r tu allan iddi.

Yn dilyn digwyddiad cyntaf llwyddiannus y llynedd, bydd gennym fwy o stondinau, sgyrsiau a fforymau sy'n ymdrin â llawer o bynciau "Gwyrdd," gyda chynrychiolwyr o lawer o grwpiau lleol yn ogystal ag arbenigwyr o'r Fenni a thu hwnt i arddangos yr hyn y maent yn ei wneud.

Gydag atyniadau a gweithgareddau ar gyfer pob oedran, hwyl a ffeithiau, bwyd ac adloniant, bydd hwn yn ddiwrnod allan gwych arall i'r teulu, a mynediad am ddim i bawb. Archwiliwch sut y gallwch ymuno ag eraill i wneud gwahaniaeth ac i greu Y Fenni gwyrddach.

Dilynwch ni ar Facebook ac Instagram @greenerabergavenny am fwy o wybodaeth yn agosach at y digwyddiad.

Cadw'r dyddiad!

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
TocynAm ddim

Free entry for all

Cysylltiedig

Abergavenny Craft FairAbergavenny Market Hall, AbergavennyMae Marchnad y Fenni yn cael ei chynnal bob dydd Iau, Gwener a Sadwrn gyda marchnad chwain bob dydd Mercher. Mae neuadd y farchnad ar agor gyda stondinau bob dydd. What3Words: Prif fynedfa: gwobrau.fortified.skins Mynediad Cefn 1: llwybr.innovative.pegged Mynediad Cefn 2: maternal.erupts.vowel

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Greener Abergavenny Fair

Teg

Abergavenny Market Hall, 61 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HD
Close window

Call direct on:

Ffôn4407810152257

Amseroedd Agor

Tymor (20 Hyd 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sul10:30 - 16:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.03 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.09 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  0.16 milltir i ffwrdd
 3. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.24 milltir i ffwrdd
 4. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.25 milltir i ffwrdd
 5. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.27 milltir i ffwrdd
 6. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.3 milltir i ffwrdd
 7. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.37 milltir i ffwrdd
 8. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.4 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  0.99 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.54 milltir i ffwrdd
 11. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.87 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.31 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo