Am

Fflatiau hunanarlwyo ar y llawr cyntaf, fel rhan o dröedigaeth ysgubor chwaethus ar fferm organig fach. Llety o'r safon uchaf. Golygfeydd godidog. Sylfaen gerdded, beicio a theithio delfrydol. Seibiant byr drwy ofyn am isafswm arhosiad o 2 noson.

Mae'r ardal eang, byw llachar a chegin yn gynllun agored ac wedi'i gyfarparu'n llawn ag offer modern. Mae'r cynllun yn rhoi'r cysur mwyaf posibl i fyw yn y teulu, gyda golygfeydd ardderchog.

Wedi'i ddylunio ar gyfer uchafswm o bedwar person, mae'n cynnwys dwy ystafell wely, un dwbl a'r ail ystafell wely gefail.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
2
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Uned£300.00 fesul uned yr wythnos
1st floor Apt£300.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Barbeciw

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau smwddio
 • Peiriant golchi

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes HEB eu derbyn

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr DVD
 • Radio
 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Os ydych yn teithio o Aberhonddu, rydym yn 3ydd chwith heibio Swyddfa'r Post yng Nghrughywel (Lôn Llangenni). Teithio o'r Fenni, dde 1af ar ôl arwydd 30mya yng Nghrughywel (Lôn Langenni). Pass row o dai, rise up hill am 1/2 milltir ac mae Fferm Graig Barn yn 1af ar ôl ar ben yr allt. Mae Oakview ar ddiwedd gyriant lliain coed.

Oakview Cottages

Oakview, Graig Barn Farm, Llangenny Lane, Crickhowell, Powys, NP8 1HB

Ychwanegu Oakview Cottages i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01873 810275

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  2.73 milltir i ffwrdd
 2. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.79 milltir i ffwrdd
 3. Archwiliwch weddillion Gwaith Haearn Clydach yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, gyda…

  2.92 milltir i ffwrdd
 4. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  3.11 milltir i ffwrdd
 1. Adferwyd tŷ cwrt gyda gwreiddiau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ailadeiladwyd gan Syr…

  3.4 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  3.45 milltir i ffwrdd
 3. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  4.18 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  4.55 milltir i ffwrdd
 5. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  4.71 milltir i ffwrdd
 6. Saif Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu Bwll yr Efail, ger Pwll…

  4.74 milltir i ffwrdd
 7. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  4.74 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  4.8 milltir i ffwrdd
 9. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  4.81 milltir i ffwrdd
 10. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  4.84 milltir i ffwrdd
 11. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  4.91 milltir i ffwrdd
 12. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  4.91 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo