Our customers enjoying the views
 • Our customers enjoying the views
 • crusing under the lift bridge
 • flight over Brynich Aqueduct
 • Condor
 • Grouse's luxury saloon

Am

Mae Beacon Park Boats yn cynnig gwyliau cychod 5 seren ar Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yng Nghymru. Dyma'r ffordd gyflym i arafu. Mordaith ar ddim ond 21/2 milltir yr awr heibio mynyddoedd godidog a phentrefi eithaf camlas, ewch yn agos at fywyd gwyllt, ac, yn bwysicaf oll, dewch o hyd i amser i ymlacio gyda theulu a ffrindiau. Rydym yn dylunio ac yn adeiladu ein cychod cul ein hunain: disgwyl gwelyau moethus, ystafelloedd cawod goeth, ceginau manylebau uchel, gwres canolog, stofiau llosgi coed a byrdwnwyr bwa ar gyfer trin cychod hawdd.

Mae Cychod Parc Beacon mewn lleoliad perffaith ar ganol pwynt camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu. Bydd taith gron i Aberhonddu yn llenwi saib o 3 neu 4 noson, tra bod wythnos yn rhoi amser i chi archwilio'r gamlas gyfan a nifer o'r trefi a phentrefi tlws yn ymledu ar hyd ei llwybr.

• 19 o gychod cul, pob un o'r 5 seren, wedi'u hadeiladu a'u cynllunio gennym
• Mae pob cwch yn cysgu 2-8 person
• 3, 4 a 7 diwrnod o wyliau neu hirach
• Dechrau dydd Llun, Gwener neu Sadwrn
• Ar gael ar gyfer morio Mawrth i ddechrau mis Tachwedd; cychod tŷ moored ar gael Tachwedd i fis Mawrth
• Cŵn yn aros am ddim
• Pris cwbl gynhwysol: dim pethau ychwanegol cudd ar gyfer tanwydd, lliain, tywelion, yswiriant, Wi-Fi neu barcio ceir

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
19
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Buzzard£1,699.00 fesul uned yr wythnos
Condor£2,158.00 fesul uned yr wythnos
Coot£1,661.00 fesul uned yr wythnos
Falcon£2,439.00 fesul uned yr wythnos
Grouse£2,179.00 fesul uned yr wythnos
Harrier£1,699.00 fesul uned yr wythnos
Hawk£1,790.00 fesul uned yr wythnos
Heron£1,699.00 fesul uned yr wythnos
Hobby£1,531.00 fesul uned yr wythnos
Kestrel£1,574.00 fesul uned yr wythnos
Kingfisher£2,443.00 fesul uned yr wythnos
Kite£1,790.00 fesul uned yr wythnos
Mallard£2,007.00 fesul uned yr wythnos
Merlin£2,007.00 fesul uned yr wythnos
Osprey£2,244.00 fesul uned yr wythnos
Owl£1,699.00 fesul uned yr wythnos
Peregrine£1,920.00 fesul uned yr wythnos
Puffin£2,368.00 fesul uned yr wythnos
Wren£1,843.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

Wharfinger's CottageWharfinger's Cottage, AbergavennyMae Wharfinger's Cottage yn gartref gwyliau chwaethus sy'n cychwyn ar y gamlas, gan ei fod yn gartref i reolwr y lanfa yn y 19eg Ganrif. Mae'n cysgu 6 mewn 3 ystafell wely.

Dry Dock CottageDry Dock Cottage, AbergavennyMae Dry Dock Cottage yn arhosiad hamddenol ar lannau Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu gyda swnian sinema, baddon pen rholio a gwely maint brenin. Mae'n cysgu dau.

Incline CottageIncline Cottage, AbergavennyMae Incline Cottage yn fwthyn llarwydd-clad rhamantaidd gyda chefndir coediog a theras sde camlas. Cysgu dau.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog
 • Tanau log/glo go iawn

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd

Parcio

 • Gwefru ceir
 • Parcio preifat

Plant

 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr CD
 • Chwaraewr DVD
 • Radio
 • Teledu

Cyfleusterau'r Eiddo: Wren

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Cawod

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Mae Cychod Parc Beacon wedi'i leoli ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn Llangatwg, ger Crucywel yn Ne Cymru, ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac yn agos at Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon.Teithio mewn car:Mae ein lleoliad delfrydol ger ffin Cymru yn rhyfeddol o gyfleus i'r rhwydwaith traffyrdd, gan mai dim ond taith fer yn y car o'r M4, M5 a'r M50 y mae hynny'n digwydd. Dyma rai amseroedd teithio bras:Birmingham 2 awr Llundain (Canolog) 3 awrBryste 1 awr 10 munud Llundain (Heathrow) 23/4 awrCaerdydd 1 awr 10 munud Manceinion 31/2 hrsCaeredin 7 awr Newcastle 51/2 awrGlasgow 61/2 awr Norwich 43/4 awrTeithio ar y trên:Dim ond 20 munud i ffwrdd mewn tacsi yw gorsaf Y Fenni. Mae ar y brif lein gyda threnau o Fanceinion, Gogledd Cymru, De Cymru a Gorllewin Cymru yn stopio yma. Os yn teithio o Lundain Paddington, ewch ar drên i Gasnewydd a newid dros Y Fenni. Teithio ar awyren:Ein meysydd awyr agosaf yw Birmingham, Bryste, Caerdydd a Dwyrain Canolbarth Lloegr, ac mae gan bob un ohonynt gwmnïau llogi ceir mawr ar y safle. Os hedfan i Lundain Heathrow neu London Gatwick gallwch ddal y trên atom neu logi car.

Beacon Park Boats Ltd

Hillside Road, Llangattock, CRICKHOWELL, Powys, NP8 1EQ
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 858277

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Archwiliwch weddillion Gwaith Haearn Clydach yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, gyda…

  2.7 milltir i ffwrdd
 2. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  2.94 milltir i ffwrdd
 3. Adferwyd tŷ cwrt gyda gwreiddiau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ailadeiladwyd gan Syr…

  2.98 milltir i ffwrdd
 4. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  4.04 milltir i ffwrdd
 1. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  4.24 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  4.39 milltir i ffwrdd
 3. Saif Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu Bwll yr Efail, ger Pwll…

  4.85 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  5.36 milltir i ffwrdd
 5. Mae treftadaeth lofaol gyfoethog Cymru yn yr amgueddfa ryngweithiol arobryn hon wedi'i…

  5.46 milltir i ffwrdd
 6. Roedd y gweithfeydd haearn enwog ym Mlaenafon yn garreg filltir yn hanes y Chwyldro…

  5.49 milltir i ffwrdd
 7. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  5.55 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  5.71 milltir i ffwrdd
 9. Tref fechan Blaenafon a'r dirwedd o'i chwmpas ym mhen uchaf Dyffryn Dwyrain Torfaen.

  5.72 milltir i ffwrdd
 10. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  5.74 milltir i ffwrdd
 11. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  5.76 milltir i ffwrdd
 12. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  5.77 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo