Three Castles Caravan Park

Am

Wedi'i gosod mewn gwlad hardd un filltir o bentref Ynysgynwraidd. Safle ymyl nant. Wedi ei lleoli'n ddelfrydol ar gyfer archwilio Dyffryn Gwy a Dyffryn Wysg/Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog/Y Mynydd Du/Dyffryn Aur/Fforest Frenhinol y Ddena.

Safle mynediad hawdd. Mae gan bob llain bwyntiau bachu trydan/teledu. Chwe chae wedi'u gwasanaethu'n llawn gyda thrydan/dŵr/draeniad.

Bloc cyfleustodau:
Three shower/toilet wash rooms - Un addas i ymwelwyr anabl
Cyfleusterau golchi dillad (peiriant golchi/peiriant golchi/bwrdd smwddio)
Ystafell Gymunedol – gwybodaeth i dwristiaid/dewis llyfrau darllen.
Ystafell golchi llestri – dau sinc dwfn, meicrodon, rhewgell fach ar gael ar gyfer pecynnau iâ ac ati.
Cyfleusterau ailgylchu, Gwaredu Cemegol.
Croeso mawr i gŵn, mae man cerdded cŵn a chyfleusterau golchi cŵn ar gael.
Cynnyrch lleol ar gael.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
22
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Pyg£20.50 fesul cae teithiol y nos fel arfer ar gyfer un car a 2 o bobl
Touring£20.50 fesul cae teithiol y nos fel arfer ar gyfer un car a 2 o bobl

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Argymhellir archebu yn yr haf

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio
 • Cyfleusterau sychu

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Pysgota

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant

Cyfleusterau'r Parc

 • Bachyn gwastraff/dŵr
 • Bachyn trydan
 • Bloc cawod wedi'i gynhesu
 • Cawodydd ar gael
 • Cyfleusterau golchi llestri
 • Cyfleusterau gwaredu toiledau cemegol
 • Cyfnewid silindr nwy neu ail-lenwi
 • Dŵr poeth
 • Dŵr yfed
 • Goleuadau trwy'r Parc
 • Lle parcio wrth ymyl y cae
 • Toiledau flush (gyda goleuadau)

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau sy'n anabl

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Sychwr gwallt

Cyfleusterau'r Eiddo: Touring

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Bachyn trydan
 • Bachyn dŵr ffres
 • Cartrefi modur
 • Pebyll
 • Carafanau teithiol
 • Bachyn gwastraff/dŵr

Map a Chyfarwyddiadau

Three Castles Caravan Park

4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru Parc Teithio a Gwersylla
Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UB
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 750224

Graddau

 • 4 Sêr Ymweld â Chymru Parc Teithio a Gwersylla
4 Sêr Ymweld â Chymru Parc Teithio a Gwersylla

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy…

  0.67 milltir i ffwrdd
 2. Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell…

  0.72 milltir i ffwrdd
 3. Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau…

  0.81 milltir i ffwrdd
 4. Olion sylweddol o gastell Hubert de Burgh yn y drydedd ganrif ar ddeg, a godwyd ar fwnt…

  3.65 milltir i ffwrdd
 1. Enillwyr Gwobr Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae Gwinllan…

  4.32 milltir i ffwrdd
 2. Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar…

  4.37 milltir i ffwrdd
 3. Gosod olion ffosedig o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg.…

  4.58 milltir i ffwrdd
 4. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  4.66 milltir i ffwrdd
 5. Gwinllan ifanc, deuluol sy'n rhedeg ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir…

  5.08 milltir i ffwrdd
 6. Yn 2022 rydyn ni'n agor bob dydd o'r 9fed i'r 22ain o Ebrill pan ddylai'r blodau ceirios…

  5.13 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  5.89 milltir i ffwrdd
 8. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn…

  5.89 milltir i ffwrdd
 9. Mae Amgueddfa Mynwy ar gau ar hyn o bryd.

  Sefydlwyd Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes…

  5.89 milltir i ffwrdd
 10. Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r…

  5.9 milltir i ffwrdd
 11. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  5.92 milltir i ffwrdd
 12. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  5.93 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo