Cute Farm Experience

Am

Wedi'i gosod mewn lleoliad delfrydol gyda golygfeydd godidog ar draws at fynyddoedd Duon Cymru, mae profiad gyda ni yn werth chweil i'r golygfeydd yn unig. Beth am roi cynnig ar un o'n Profiadau Ciwt; Boed yn cerdded alpacas, cofleidio asynnod bach neu gael cwtch gyda'r bydoedd defaid torcalonnus, rydych chi'n sicr o ddiwrnod allan gyda gwahaniaeth ac yn sicr rhywbeth i ddweud wrth eich ffrindiau. Nid fferm anifeiliaid anwes ydym ni nac ar agor i'r cyhoedd, profiadau preifat yw'r rhain, drwy apwyntiad yn unig.

Mae ein profiadau yn amrywio o ran pris ac amser ac yn ddelfrydol i'r teulu cyfan. Gydag ysguboriau mawr, a bêls gwellt wrth law, mae ein profiadau ar gael ym mhob tywydd; glaw neu ddisglair. Rydym hefyd yn cynnig talebau anrhegion Cute Experience i ffrindiau a theulu. Nawr mae hynny'n anrheg gyda gwahaniaeth.

Map a Chyfarwyddiadau

Cute Farm Experience

Fferm

Cute Farm Experience, Corn Farm, Devauden, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6NS
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 473 444

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd

* Private experiences, by appointment only.

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  1.83 milltir i ffwrdd
 2. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  2.35 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  2.67 milltir i ffwrdd
 4. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  2.68 milltir i ffwrdd
 1. Fel rhywbeth allan o stori tylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i…

  3.16 milltir i ffwrdd
 2. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  3.22 milltir i ffwrdd
 3. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  3.23 milltir i ffwrdd
 4. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  3.23 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  3.3 milltir i ffwrdd
 6. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  3.34 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  3.36 milltir i ffwrdd
 8. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  3.43 milltir i ffwrdd
 9. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  3.43 milltir i ffwrdd
 10. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  3.49 milltir i ffwrdd
 11. Mae Amazing Alpacas yn fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a swynol hyn…

  3.52 milltir i ffwrdd
 12. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  3.58 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo