Big Pit Museum

Am

Profwch olygfeydd, synau, arogleuon ac awyrgylch pwll glo dilys. Wedi'i leoli yn y Dirwedd Ddiwydiannol unigryw Blaenafon a dynodi Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, arferai Big Pit gyflogi hyd at 1,300 o weithwyr.

Nawr gallwch ddilyn yn ôl eu traed drwy arddangosion rhyngweithiol arobryn a'n taith danddaearol fyd-enwog.
Dan arweiniad glöwr go iawn, bydd y daith yn mynd â chi 300 troedfedd o dan y ddaear drwy weithfeydd gwreiddiol y mwynglawdd. Bydd yn rhoi blas byw, anadlu i chi o sut beth oedd bywyd i'r rhai a wnaeth eu bywoliaeth wrth wyneb y glo.

Ar yr wyneb, mwynhewch daith rithiol o gwmpas pwll glo modern yn yr arddangosfa aml-gyfrwng King Coal: The Mining Experience.

Mae arddangosfa'r Baddondai Pen Pwll, gyda'i ffraethineb cynnes, delweddau a gwrthrychau yn dod â hanes cloddio glo'n fyw yng Nghymru. Archwiliad teimladwy, llawn gwybodaeth a difyr o fywydau glowyr a'u teuluoedd, yn y gwaith ac yn y cartref.

Peidiwch â cholli'r Ystafell Lamp gyda'n canaries go iawn, Efail y Gof, y Fan House a'r Cylchgrawn Ffrwydron.

Mae gennym ddigwyddiadau, gweithgareddau ac arddangosfeydd drwy gydol y flwyddyn.
I gael rhagor o fanylion, ewch i www.amgueddfa.cymru/bigpit neu ffoniwch (029) 2057 3650.

Gwybodaeth i ymwelwyr a chyfleusterau:
- Mae mynediad am ddim
- Ffi maes parcio
- Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn bob amser a rhaid iddo fod dros 1 metr o daldra i fynd dan ddaear.
- Mae'r daith danddaearol yn cymryd tua awr ac mae'n rhaid i bawb wisgo helmed a chario lamp sy'n pwyso tua 5kgs
- Caniatáu 3-4 awr ar gyfer eich ymweliad
- Gwisgwch ddillad cynnes ac esgidiau synhwyrol os gwelwch yn dda - gall llwybrau o dan y ddaear fod yn anwastad neu yn llithrig mewn mannau, gyda grisiau a mannau isel
- Rhaid i grwpiau o ddeg neu fwy a defnyddwyr cadair olwyn archebu ymlaen llaw ar gyfer y daith danddaearol
- Gall grwpiau ac unigolion archebu timeslot ar gyfer y daith danddaearol ar dâl bach. Manylion: www.amgueddfa.cymru/bigpit/visit/jobaknock
- Siop ffreutur ac anrhegion (drwy'r flwyddyn) ynghyd â siop goffi tymhorol
- Mae'r amgueddfa a'r daith danddaearol yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Ffoniwch ni am fanylion neu ewch i'n gwefan.

Oriau agor
Ar agor bob dydd Chwefror i Hydref: 9.30am–5pm (mynediad olaf am 4pm)
Mae teithiau dan ddaear yn rhedeg yn aml 10am–3.30pm.

Gwiriwch gyda'r Amgueddfa cyn gwneud trip arbennig.
Ffoniwch am fanylion Tachwedd i Ionawr.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau ar gyfer cynadledda

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau

Hygyrchedd

 • Cadeiriau olwyn ar gael
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Big Pit: National Coal Museum

Amgueddfa

Big Pit: National Coal Museum, Blaenavon, Torfaen, NP4 9XP
Close window

Call direct on:

Ffôn0300 111 2 333

Amseroedd Agor

* Open daily 09:30 - 16:30; last admission 15:30.
Underground tours run 10:00 - 15:00 (tours may be suspended at busy periods).

Beth sydd Gerllaw

 1. Roedd y gweithfeydd haearn enwog ym Mlaenafon yn garreg filltir yn hanes y Chwyldro…

  0.81 milltir i ffwrdd
 2. Tref fechan Blaenafon a'r dirwedd o'i chwmpas ym mhen uchaf Dyffryn Dwyrain Torfaen.

  0.81 milltir i ffwrdd
 3. Mae Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu'r Forge Pond, ger Pwll Du,…

  1.64 milltir i ffwrdd
 4. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  3.12 milltir i ffwrdd
 1. Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

  3.5 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r…

  4.18 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  4.48 milltir i ffwrdd
 4. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  4.78 milltir i ffwrdd
 5. Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl…

  4.85 milltir i ffwrdd
 6. Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan…

  4.85 milltir i ffwrdd
 7. Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  4.94 milltir i ffwrdd
 8. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  5.01 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r arddangosfa hon, yn Amgueddfa'r Fenni tan Ragfyr 18 2022, yn cynnwys celf gan Jon…

  5.06 milltir i ffwrdd
 10. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  5.06 milltir i ffwrdd
 11. Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni…

  5.07 milltir i ffwrdd
 12. Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran…

  5.11 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo