Shire Hall Monmouth
 • Shire Hall Monmouth
 • Shire Hall Monmouth
 • Shire Hall Courtroom
 • Shire Hall Courtroom

Am

Croeso i Amgueddfa Neuadd y Sir Trefynwy , adeilad hanesyddol sylweddol yng nghanol Trefynwy, De Cymru yn dathlu hanes a threftadaeth Trefynwy a Dyffryn Gwy.

Mae Amgueddfa Neuadd y Sir ar agor 5 diwrnod yr wythnos (ar gau dydd Mercher a dydd Sul) rhwng 11am a 4pm. Mae Cyngor Tref Trefynwy ar agor ar gyfer busnes yn yr adeilad.

Mae Neuadd y Sir yn Sgwâr Agincourt, Trefynwy, Cymru, yn adeilad rhestredig Gradd I amlwg yng nghanol y dref. Wedi'i adeiladu yn 1724, roedd Neuadd y Sir gynt yn ganolfan ar gyfer Llysoedd Assize a Sesiynau Chwarter Sir Fynwy. Yn 1839/40, y llys oedd lleoliad treial arweinydd y Siartwyr, John Frost ac eraill am uchel frad am eu rhan yn Gwrthryfel Casnewydd. Mae Neuadd y Sir yn eiddo i Gyngor Sir Fynwy ac mae ganddi ganllawiau clyweledol ar gyfer ymwelwyr â Courtroom 1. Fe'i defnyddir ar hyn o bryd fel Canolfan Groeso ac fel swyddfeydd Cyngor Tref Trefynwy, ac mae'n agored i'r cyhoedd yn rhannol.

Mae'r ystafelloedd mawr hefyd wedi dod yn rhan bwysig o gymuned leol fywiog Trefynwy ac yn gartref i'r grŵp theatr ieuenctid lleol, gwahanol fathau o wersi dawns, artistiaid Dyffryn Gwy ac Embrodwyr Wyedean i enwi ond ychydig.

Roedd Neuadd y Sir yn lleoliad un o'r treialon mwyaf arwyddocaol yn hanes Prydain pan, ym 1839/40, rhoddwyd cynnig ar John Frost a'r Siartwyr eraill am eu rhan yn Derfysgoedd y Siartwyr yng Nghasnewydd. Mae Courtroom 1 wedi'i hadfer yn llawn i'r ffordd yr oedd yn edrych yn y 1840au ac mae'n gwbl ryngweithiol, gan ganiatáu i ymwelwyr eistedd yng nghadair y Barnwr a mynd i lawr i'r celloedd daliannol i brofi'r amodau annymunol yr oedd carcharorion y dydd wedi bod yn destun iddynt.

Amgueddfa Nelson Trefynwy a Chasgliad Nelson

Neuadd y Sir yw'r cartref newydd i Amgueddfa Trefynwy. Yn y diwedd bydd Casgliad Nelson hefyd yn cael ei gadw yma.

Gwybodaeth Cyn Ymweld

Rydym wedi paratoi gwybodaeth i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod i gynllunio ymweliad gwych.

Cliciwch i weld ein gwybodaeth cyn ymweld.

Cysylltiedig

Abergavenny CastleAbergavenny Museum and Castle, AbergavennyMae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae tir y castell ar agor rhwng 11am a 4pm bob dydd. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi!

Chepstow Museum Chepstow Museum, ChepstowMae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a fu unwaith yn borthladd a chanolfan farchnad bwysig. Mae ar agor rhwng 11am a 4pm. What3Words:- nimbly.magazines.acted

Monnow BridgeMonnow Gate and Bridge, MonmouthPont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i thŵr porth yn dal i sefyll yn ei le.

Shire Hall Monmouth SunshineGroup Visits to Monmouth Shire Hall, MonmouthMae croeso i grwpiau coetsis i Neuadd y Sir. Gellir trefnu teithiau tywys o'r Llys Assize a Chelloedd Dal, ond rhaid eu harchebu ymlaen llaw.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)
 • Mynediad am Ddim

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau ar gyfer cynadledda

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Blwch Post
 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau
 • Maes addysg/astudio

Hygyrchedd

 • Accessible Seating
 • Accessible Toilet
 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Mae maes parcio Glendower Street wedi'i leoli 0.2 milltir i ffwrdd o Amgueddfa Neuadd y Sir. Mae'r Maes Parcio yn cael ei dalu, am uchafswm o ddwy awr. Darperir cilfachau hygyrch, gyda Deiliaid Bathodyn Glas yn cael parcio am ddim mewn unrhyw fae.

What3Words:- headlight.spotted.exploring

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae arosfannau bysiau ar gael ar hyd Sgwâr Agincourt, o fewn 30 llath i'r fynedfa.

Mae Gorsaf Fysiau Trefynwy 0.3 milltir i ffwrdd

Shire Hall Museum, Monmouth

Safle Hanesyddol

Shire Hall, Agincourt Square, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DY
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 775257

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd

* Shire Hall Museum, Monmouth is open11.00am to 4:00pm on Mondays, Tuesdays, Thursday, Fridays and Saturdays (holiday opening hours may vary).

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0.06 milltir i ffwrdd
 3. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  0.06 milltir i ffwrdd
 4. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.11 milltir i ffwrdd
 1. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  0.14 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  0.18 milltir i ffwrdd
 6. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  0.28 milltir i ffwrdd
 7. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.3 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  0.87 milltir i ffwrdd
 9. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  0.88 milltir i ffwrdd
 10. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.14 milltir i ffwrdd
 11. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  1.4 milltir i ffwrdd
 12. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  1.58 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo