Priory Wood - (Lowri Watkins)

Am

Wrth gerdded drwy'r coetir, fe welwch gymysgedd o goed o dderw crand i sleifio bedw arian. Yng nghanol y warchodfa, fe welwch ddarn o goed ceirios gwyllt, a adnabyddir gan eu boncyffion copr-goch. Yn y gwanwyn, mae eu bloneg wen yn ffynhonnell neithdar a phaill y mae mawr ei angen ar gyfer gwenyn a pheillwyr eraill. Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, mae eu ffrwyth yn boblogaidd gydag adar fel hawfinches, finch fwyaf Prydain.

Yn y gwanwyn, mae blodau gwyllt fel sorrel pren, clychau'r gog a ramson yn olygfa hardd wrth iddynt orchuddio'r llawr a darparu bwyd ar gyfer pryfed. Mae'r coed marw a adawyd yn y coetir hefyd yn hanfodol i'r rhywogaethau niferus o infertebratau a geir yma. Yn 2005, datgelodd arolwg 283 o rywogaethau o infertebratau ar y warchodfa, gan gynnwys nifer o rywogaethau prin. Yn y coed hŷn, mae creisis dwfn a thyllau pydredd yn darparu'r safleoedd clwydo perffaith ar gyfer ystlumod noctule y gellir eu gweld yn hela am bryfed o amgylch canopi'r coed wrth i'r haul fachlud.

Cysylltiedig

springdale farm april 2021 (hugh gregory) (1)Springdale Farm Nature Reserve, UskMae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn defnyddio arferion ffermio traddodiadol sy'n gyfeillgar i fywyd gwyllt

Kittys Orchard Wild Meadow b (Julie Smith)Kitty's Orchard Nature Reserve, UskMae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn

Map a Chyfarwyddiadau

Priory Wood SSSI

Gwarchodfa Natur

Bettws Newydd, Usk, Monmouthshire, NP15 1JZ
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 740600

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  0.49 milltir i ffwrdd
 2. Ewch i ardd Glebe House.

  0.98 milltir i ffwrdd
 3. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  1.14 milltir i ffwrdd
 4. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  1.47 milltir i ffwrdd
 1. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  2.02 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio…

  2.07 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod…

  2.08 milltir i ffwrdd
 4. Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan…

  2.44 milltir i ffwrdd
 5. Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni…

  2.5 milltir i ffwrdd
 6. Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran…

  2.9 milltir i ffwrdd
 7. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  3.19 milltir i ffwrdd
 8. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  3.38 milltir i ffwrdd
 9. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  3.45 milltir i ffwrdd
 10. Gwinllan fach a redir gan y teulu ger Rhaglan yw Gwinllan Dell sy'n gwerthu gwin arobryn.

  3.53 milltir i ffwrdd
 11. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  3.57 milltir i ffwrdd
 12. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  3.61 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo