Usk Farmers Market
 • Usk Farmers Market
 • Venue

Am

Mae Marchnad Ffermwyr Brynbuga yn farchnad ffermwyr draddodiadol sy'n gwerthu cig eidion organig., cig oen, porc, cyw iâr, ffrwythau a llysiau organig, pasteiod sawrus, cacennau, mêl, jamiau, cynhyrchion gwenyn, caws heb ei basteureiddio, cynnyrch masnach deg, patisserie, siocledi. Cynhyrchwyr gwestai ym mhob marchnad gydag amrywiaeth o gynnyrch gwahanol gan gynnwys, bara, cwrw, seidr, gwin,

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

O'r A449: Trowch oddi ar yr arwydd i Frynbuga. Dilynwch y ffordd nes i chi ddod i Sgwâr Twyn. Cymerwch yr ail allanfa heibio'r eglwys a dilynwch y ffordd i'r chwith heibio'r siop un stop, mae Neuadd Goffa Brynbuga ar y dde, gyferbyn â'r carchar.O'r A4042: Diffoddwch yr A4042 gydag arwydd Melin Fach, Brynbuga. Dilynwch y ffordd am tua 5 milltir nes i chi gyrraedd Brynbuga. Ewch dros y bont, trowch i'r dde yn syth i Old Market St, a dilynwch y ffordd heibio'r amgueddfa ac o gwmpas i'r chwith. Ar y gyffordd trowch i'r dde i Maryport St, mae Neuadd Goffa Brynbuga ar y dde gyferbyn â'r carchar

The Usk Farmers' Market

Marchnad Ffermwyr

Usk Memorial Hall, Maryport St, Usk, Monmouthshire, NP151AD
Close window

Call direct on:

Ffôn07890240184

Amseroedd Agor

Tymor (20 Gorff 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:30 - 12:00
Tymor (3 Awst 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:30 - 12:00
Tymor (17 Awst 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:30 - 12:00
Tymor (7 Medi 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:30 - 12:00
Tymor (21 Medi 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:30 - 12:00
Tymor (5 Hyd 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:30 - 12:00
Tymor (19 Hyd 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:30 - 12:00
Tymor (2 Tach 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:30 - 12:00
Tymor (16 Tach 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:30 - 12:00
Tymor (21 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:30 - 12:00

* Open the first and third Saturday of the month

Beth sydd Gerllaw

 1. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  0.18 milltir i ffwrdd
 2. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  0.3 milltir i ffwrdd
 3. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  0.4 milltir i ffwrdd
 4. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  0.88 milltir i ffwrdd
 1. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  1.19 milltir i ffwrdd
 2. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  1.83 milltir i ffwrdd
 3. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  2.18 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  2.47 milltir i ffwrdd
 5. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  2.96 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  3.3 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  3.4 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  3.44 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  3.74 milltir i ffwrdd
 10. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  4 milltir i ffwrdd
 11. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  4.02 milltir i ffwrdd
 12. Mae Amazing Alpacas yn fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a swynol hyn…

  4.23 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo