Kingstone Brewery Hop Garden
 • Kingstone Brewery Hop Garden
 • The Hop Garden
 • The Hop Garden
 • The Hop Garden

Am

Mae'r Ardd Hop ym Mragdy Kingstone yn Nhyndyrn, yn safle glampio unigryw sy'n darparu chwe lle bythgofiadwy i aros.

Mae gan bob un o'n llety, gan gynnwys cabanau, pebyll cloch, cwt bugail a blwch ceffylau wedi'i addasu byllau tân, lle gallwch goginio dros danau agored ac eistedd gyda'r nos yn tostio malws melys. Mae'r dolydd sy'n amgylchynu'r Ardd Hop yn llawn bywyd gwyllt gan gynnwys ceirw, cwningen, ffesantod a moch daear. Mae'r Ardd Hop gerllaw Bragdy Kingstone sydd wedi ennill gwobrau.

Mae'r gwesteion yn aros mewn bragdy micro gweithio go iawn ar y safle lle mae llawer o wahanol fathau o gwrw'n cael eu bragu. Mae teithiau ar gael ar gais sy'n cynnwys rhywfaint o flasu. Mae'r siop hefyd, lle gallwch brynu detholiad gwych o samplau Kingstone Brewery i chi'ch hun. Cynhelir digwyddiadau rheolaidd yn yr Ystafell Tap, gan gynnwys y nosweithiau pizza wedi'u tanio gan bren sy'n cyd-fynd â'r ystod o cwrw a werthir yn y bar. Yn yr haf gallwch eistedd y tu allan yng nghwrt arddull Môr y Canoldir, wedi'i amgylchynu gan ffigys a gwinwydd grawnwin. Mae'r Ardd Hop hefyd yn cynnal priodasau a phartïon.

Mae Profiad Dyffryn Gwy hefyd yn cael ei redeg yn uniongyrchol o'r lleoliad. Gallwch logi beiciau mynydd neu ofyn am becyn anturus pwrpasol i'w roi at ei gilydd i chi, gan gynnwys canŵio, ogofa, padlfyrddio, ioga, i enwi rhai! Beth am gynnwys Taith Bragdy, Blasu a Bwyd!


Mae croeso mawr i blant. Sori, dim anifeiliaid anwes.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
6
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
UnedAr Gais

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

Kingstone BreweryKingstone Brewery, TinternYm Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan anhyblygrwydd gweithgynhyrchu modern, rydym yn dewis hyrwyddo cwrw wedi'i fragu â llaw a'i botelu gan ddefnyddio dŵr mwynol yn unig a'r cynhwysion gorau.

Cyfleusterau

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar drafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drenau agosaf yw Cas-gwent a'r orsaf fysiau agosaf yw Llaneuddogwy. Gellir trefnu pick-ups gydag ychydig o rybudd ac yn amodol ar amserlen brysur Edward & Tori. Bydd pris yn dibynnu ar bellter.

Yn y car

O'r De: Gyrrwch i Tyndyrn. Ar ôl i chi adael pentref Tyndyrn (gyda'r Abaty yn y pen pellaf, agosaf at Gas-gwent/Bryste), byddwch yn pasio Gwesty Dyffryn Gwy ar eich ochr chwith. Mae'r ymgyrch i fyny i Fragdy Kingstone tua 300 llath y tu allan i'r pentref gyferbyn â 'Yr Hen Orsaf'. Trowch i'r chwith i fyny'r trac gwledig bymllyd (arwyddbyst Kingstone Brewery).

The Hop Garden at Kingstone Brewery

Kingstone Brewery, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 680111

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  0 milltir i ffwrdd
 3. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  0.19 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10…

  0.23 milltir i ffwrdd
 1. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  0.28 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  0.54 milltir i ffwrdd
 3. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  0.56 milltir i ffwrdd
 4. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  0.56 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  0.61 milltir i ffwrdd
 6. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  0.69 milltir i ffwrdd
 7. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  1.42 milltir i ffwrdd
 8. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.44 milltir i ffwrdd
 9. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  2.12 milltir i ffwrdd
 10. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  2.14 milltir i ffwrdd
 11. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  2.57 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  2.83 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo