Ski Bar

Am

Peidiwch â cholli allan ar lashings o gaws gyda fondue Swistir traddodiadol The Angel Hotel yn y Bar Sgïo Après.

Ar gael bob nos Fawrth a nos Iau ym mis Rhagfyr.

Mae archebion yn hanfodol ar gyfer y fwydlen unigryw hon sy'n cynnwys danteithion dilys.

Dewislen

Apéritif
-
Viande séchée
(cig sych aer, gyda cornichons a winwns)
-
Caws fondue,
Angel Bakery sourdough a thatws
-
'apfelkuchen' o'r Swistir gyda hufen
-
Coffi a Williamine eau de vie

£46 y person

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Tocyn£46.00 fesul tocyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

The Angel HotelThe Angel Hotel, AbergavennyWedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth astud, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch llawn steil ond cysurus.

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Canol Tref Y Fenni

Fondue Nights in The Ski Bar

Bwyd a Diod Nadoligaidd

The Angel Hotel, 15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN
Close window

Call direct on:

Ffôn+441873857121

Amseroedd Agor

Tymor (28 Tach 2023 - 28 Rhag 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd LlunWedi cau
Dydd Mawrth19:30 - 22:00
Dydd MercherWedi cau
Dydd Iau19:30 - 22:00
Dydd Gwener - Dydd SulWedi cau

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  0.07 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.08 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.09 milltir i ffwrdd
 1. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.18 milltir i ffwrdd
 2. Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.24 milltir i ffwrdd
 3. Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl…

  0.27 milltir i ffwrdd
 4. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.32 milltir i ffwrdd
 5. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.33 milltir i ffwrdd
 6. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.46 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r…

  0.95 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.55 milltir i ffwrdd
 9. Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

  1.77 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.91 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  1.95 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), yn…

  2.35 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo