Abbey Mill

Am

Mae Melin yr Abaty wedi'i gosod yn safle melin wreiddiol Abaty Tyndyrn, a sefydlwyd ym 1131, mae Abbey Mill yn cynnig lleoliad hamddenol ar gyfer eich mwynhad.

Dewch i weld y rhaeadr, gwyliwch y brithyll a'r siop a phori drwy'r 5 siop wahanol sy'n nodweddiadol o'r tŷ yn "Adeiladau'r Hen Felin". Edmygu sgìl ac amynedd aelodau Cymdeithas Grefftau Dyffryn Gwy gan arddangos eu crefftau unigol ar eich cyfer. Yna cymerwch orffwys oddi wrth y cyfan yn ein Siop Goffi a'n Bwyty cyfeillgar sy'n enwog yn yr ardal am ansawdd a gwerth.

Mae Abbey Mill ar agor drwy'r tymhorau drwy gydol y flwyddyn heblaw am Ddydd Nadolig a Gŵyl San Steffan. Mae agoriad gyda'r nos ar gael trwy drefniant ymlaen llaw.Tŷ Coffi a Bwyty Abbey Mill

Wedi'i adeiladu ar argymhelliad mae ein Tŷ Coffi a'n Bwyty trwyddedig yn cynnal hyfrydwch o gacennau cartref ac arbenigaethau Cymreig gan gynnwys cacen de enwog Abbey Mill, 'Mill Wheel'. Rydyn ni'n enwog am ein salad cain a'n llestri traddodiadol.

Melin yr Abaty

Mae Abbey Mill, sydd wedi ennill gwobrau, yn fusnes teuluol annibynnol sefydledig ac wedi bod yn masnachu ym mhentref Tyndyrn ers 60 mlynedd.

Cysylltiedig

Abbey MillGroup Visits at Abbey Mill Wye Valley Centre, TinternRydym yn croesawu partïon a grwpiau coetsys yn gynnes i Ganolfan Dyffryn Gwy Melin yr Abaty

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Siop anrhegion

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Lleolir Melin yr Abaty yng nghanol Tyndyrn ar yr A466 ac mae modd ei chyrraedd o'r M4, yr M48, yr M5 a'r M50 yn hawdd. Dim ond 6 milltir o gyffordd 2 yr M48 yw Tyndyrn.

Abbey Mill Wye Valley Centre

Canolfan Grefft

Abbey Mill Wye Valley Centre, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 689346

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Chwe 2024 - 1 Ion 2025)

* Current Opening Hours:

Wednesday - Sunday. 10.30am - 5pm.

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  0.08 milltir i ffwrdd
 2. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  0.17 milltir i ffwrdd
 3. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  0.19 milltir i ffwrdd
 4. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  0.28 milltir i ffwrdd
 1. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  0.37 milltir i ffwrdd
 2. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  0.48 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10…

  0.54 milltir i ffwrdd
 4. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  0.61 milltir i ffwrdd
 5. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  0.61 milltir i ffwrdd
 6. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  0.96 milltir i ffwrdd
 7. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  1.69 milltir i ffwrdd
 8. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.78 milltir i ffwrdd
 9. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  2 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  2.26 milltir i ffwrdd
 11. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  2.4 milltir i ffwrdd
 12. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  2.57 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo