Apple County Cider Orchard

Am

Apple County Cider Co yw creu'r cynhyrchydd seidr arobryn Ben Culpin. Mae Ben wedi bod yn cynhyrchu seidr ers chwe blynedd, ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi ennill nifer o wobrau gan gynnwys Great Taste a Phencampwriaeth Cymdeithas Seidr Perry & Cymru ac Off Licence News Cystadleuaeth Seidr Ryngwladol. Mae Apple County Cider wedi ennill clod gan gogyddion, beirniaid, awduron a selogion bwyd.

Mae Apple County Cider wedi'i leoli yn Fferm Whitehouse, ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau seidr a chyrens duon mewn caeau sy'n edrych ar draws tirwedd trawiadol Dyffryn Monnow. Mae siop seidr ar agor saith diwrnod yr wythnos ar gyfer blasu seidr. Mae'r siop hefyd yn gwerthu cynnyrch lleol.

Mae Apple County Cider yn cynhyrchu seidr amrywiaeth sengl premiwm a wnaed o sudd afal 100%, gan ddefnyddio mathau fel Dabinett, Vilberie a Brown Snout. Cynaeafir afalau o'u perllannau a'u gwasgu ar y fferm. Mae'r seidr potel yn pefrio'n ysgafn; mae'r seidr llonydd yn syth o'r taw ac yn cael ei adnabod fel 'Naughty Horsey'. Yn syml, sgrymio!

Map a Chyfarwyddiadau

Apple County Cider Co

Bwyd a Diod

Whitehouse Farm, Newcastle, Skenfrith, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NS
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 750835

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell…

  0.7 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy…

  0.72 milltir i ffwrdd
 3. Mae 'Tyfu yn y Ffin' yn ardd hardd yng Nghwm Mynwy ger Ynysgynwraidd sy'n cynnig…

  1.82 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys ganoloesol ddiarffordd gyda chysylltiadau â Rolls Royce.

  2.18 milltir i ffwrdd
 1. Mae Parc Rockfield yn ardd ar lan yr afon gyda dolydd a pherllan, gyda llawer o deithiau…

  3.13 milltir i ffwrdd
 2. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  3.86 milltir i ffwrdd
 3. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  4.27 milltir i ffwrdd
 4. Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar…

  4.41 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt…

  4.43 milltir i ffwrdd
 6. Olion sylweddol castell o'r drydedd ganrif ar ddeg Hubert de Burgh, a godwyd ar fwnt…

  4.46 milltir i ffwrdd
 7. Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White…

  4.71 milltir i ffwrdd
 8. Gardd dan arweiniad dyluniad, a adeiladwyd i ddiddanu, sydd wedi agor am 13 o flynyddoedd…

  4.8 milltir i ffwrdd
 9. Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn…

  4.87 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  5.08 milltir i ffwrdd
 11. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  5.08 milltir i ffwrdd
 12. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  5.11 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo