The Chickenshed
 • The Chickenshed
 • The Chickenshed
 • The Chickenshed
 • The Chickenshed

Am

Mae'r Ieir yn hen ysgubor ddofednod sydd wedi'i drawsnewid yn ofod golau cain, sy'n ddelfrydol i deuluoedd a ffrindiau dreulio amser gyda'i gilydd. Mae i'w ganfod oddi ar lôn dawel ar lwyfandir Tryleg uwchben Dyffryn Gwy, rhwng Cas-gwent a Threfynwy

Mae'r Ieir yn cysgu 8 mewn cysur di-glem; mae gan ddwy o'r ystafelloedd gwely welyau breninol ac maent yn ensuite; Mae gan y drydedd wely breninesog hefyd ac mae'n rhannu ystafell ymolchi teuluol gyda'r bedwaredd ystafell wely sydd â gwelyau gefeilliaid.

Mae'r ardal fyw yn gynllun agored ond fe'i rhennir gan ddefnydd yn ystafelloedd ar wahân i bob pwrpas o fewn yr ystafell - mae ardal gegin â chyfarpar gwych (gyda chegin Bulthaup); mae bwrdd bwyta mawr gyda seddi ar gyfer 8; ceir ardal eistedd gyda soffa hir, otomanaidd a chadeiriau o amgylch y llosgwr log; ac mae yna ardal snug/teledu gyda soffa fawr. Yn ogystal, mae yna ystafell bwt gyda hongian, storio a mainc.

Mae llawer o'r dodrefn yn bwrpasol; y blancedi Cymreig ar y gwelyau yn hen bethau, mae yma gelf wedi ei dewis yn ofalus a detholiad o lyfrau am yr ardal a chan awduron lleol.

Y tu allan, mae teras ar draws blaen yr adeilad, gyda phwll tân Kadai a seddi awyr agored; mae gardd hael (wedi'i hamgáu'n llawn) gyda'r ddwy ardal laswelltog wastad a mannau mwy serth o laswellt a choetir; ac mae 'na logstore. Mae mynediad hefyd yn bosibl i'r cae tua 2 erw y tu ôl i'r adeilad sy'n gyforiog o fywyd gwyllt, ac oddi yno (drwy lwybr troed cyhoeddus) i'r coed tu hwnt.

Mae croeso i gŵn yn y Chickenshed.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Cabin£200.00 fesul uned y noson

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Visa/Mastercard/Switch wedi'i dderbyn

Arlwyaeth

 • Barbeciw

Cyfleusterau Coginio

 • Peiriant golchi llestri

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd

Nodweddion y Safle

 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr DVD
 • Sychwr gwallt
 • Teledu lloeren

Map a Chyfarwyddiadau

The Chickenshed

Parkhouse, Trellech, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4PU
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 650321

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  1.55 milltir i ffwrdd
 2. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.69 milltir i ffwrdd
 3. Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

  1.9 milltir i ffwrdd
 4. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  1.95 milltir i ffwrdd
 1. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  2.12 milltir i ffwrdd
 2. Fel rhywbeth allan o stori tylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i…

  2.31 milltir i ffwrdd
 3. New Grove Meadows are found at the top of the Wye Valley ridge near Trellech, offering…

  2.32 milltir i ffwrdd
 4. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  2.44 milltir i ffwrdd
 5. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  2.49 milltir i ffwrdd
 6. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  2.5 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  2.59 milltir i ffwrdd
 8. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  2.6 milltir i ffwrdd
 9. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  2.64 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i ddisgrifio gan lawer fel 'trysor cudd' Dyffryn Gwy.
  Rhaid i absoliwt weld ar gyfer…

  2.64 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  2.68 milltir i ffwrdd
 12. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  2.77 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo