Church of St Stephen & St Tathan

Am

Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, yng Nghymru o bosibl. Mae'r eglwys yn drysorfa ferw o hanes Rhufeinig. Pan godwyd yr eglwys bresennol yn y 13g, bu ei hadeiladwyr yn ffodus o gael cyflenwad da o garreg a gymerwyd o adfeilion y ddinas Rufeinig a elwir yn Venta Silurum. Yn y 15g, adferwyd a helaethwyd y strwythur, ac ychwanegwyd y portsh a'r tŵr. Cafodd y ffabrig ei adfer yn helaeth ar ddiwedd y 19eg ganrif.

Cysylltiedig

Caerwent Roman TownCaerwent Roman Town, CaldicotParadwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

Map a Chyfarwyddiadau

Church of St Stephen & St Tathan

Eglwys

Church of St Stephen & St Tathan, Pound Lane, Caerwent, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5AY
Close window

Call direct on:

Ffôn07813 264429

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Paradwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ddarganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y…

  1.02 milltir i ffwrdd
 3. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  1.58 milltir i ffwrdd
 4. Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

  1.6 milltir i ffwrdd
 1. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  1.65 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  1.96 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  1.98 milltir i ffwrdd
 4. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  1.99 milltir i ffwrdd
 5. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  2.99 milltir i ffwrdd
 6. Mae Safle Picnic Black Rock yn safle picnic hardd ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont…

  3.1 milltir i ffwrdd
 7. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  3.1 milltir i ffwrdd
 8. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  3.3 milltir i ffwrdd
 9. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  3.48 milltir i ffwrdd
 10. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  3.49 milltir i ffwrdd
 11. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  3.51 milltir i ffwrdd
 12. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  3.92 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo