Penylan Farm

Am

Mae bythynnod Fferm Penylan yng nghanol Sir Fynwy ar fferm waith a oedd yn rhan o Stad Rolls yn wreiddiol (cyd-sylfaenydd Rolls Royce) ac, mewn gwirionedd, nid yw'n anarferol gweld ceirw gwyllt yn pori mewn parcdir cyfagos.

Mae pob bwthyn yn cael ei drosi i safon uchel gyda thrawstiau derw gwreiddiol, lloriau cerrig naturiol a gwresogi tanfloor gan wneud eich arhosiad yn arbennig ychwanegol.

Dim ond 5 milltir o brysurdeb, tref ganoloesol Trefynwy gyda'i siopau a'i bwytai niferus ac 20 munud o'r Fenni sydd â gwasanaeth rheilffordd rheolaidd yn eich tywys yn uniongyrchol i ganol Caerdydd.

Ciderhouse Cottage yn cysgu 7
Stabl Beili cysgu 4
Y Felin yn cysgu 2

Mae'r ardal yn cynnig cyfoeth o weithgareddau megis cerdded, gyda llwybr enwog Clawdd Offa a cherdded Tri Chastell gerllaw, canŵio beicio mynydd a marchogaeth ceffylau. Ewch i gestyll y ffin godidog gerllaw, chwarae tir o golff yng nghlwb adnabyddus Rolls of Monmouth sydd wedi'i leoli tua milltir i ffwrdd neu'n syml yn aros gartref a dadflino yn yr amgylchoedd tawel. Bydd taith gerdded dwy funud i'r pwynt uchaf y tu ôl i'r fferm yn gwarantu golygfeydd syfrdanol o'r Dorth Siwgr, y Mynydd Du a'r cefn gwlad rholio o'i amgylch.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
2
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Beili Stable£473.00 fesul uned yr wythnos
The Mill£352.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Visa/Mastercard/Switch wedi'i dderbyn

Arlwyaeth

 • Barbeciw

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon
 • Peiriant golchi llestri

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Peiriant golchi

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd

Nodweddion y Safle

 • Fferm weithiol
 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr DVD
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Penylan Farm Cottages

5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Penylan Farm, Hendre, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NL
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 716435

Graddau

 • 5 Sêr Ymweld â Chymru
5 Sêr Ymweld â Chymru

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruCroeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso Croeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso 2020
 • Ymweld â ChymruCroeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru Croeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru 2020

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys ganoloesol ddiarffordd gyda chysylltiadau â Rolls Royce.

  0.88 milltir i ffwrdd
 2. Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau…

  2.23 milltir i ffwrdd
 3. Mae Parc Rockfield yn ardd ar lan yr afon gyda dolydd a pherllan, gyda llawer o deithiau…

  2.47 milltir i ffwrdd
 4. Gardd dan arweiniad dyluniad, a adeiladwyd i ddiddanu, sydd wedi agor am 13 o flynyddoedd…

  2.62 milltir i ffwrdd
 1. Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell…

  2.93 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy…

  2.95 milltir i ffwrdd
 3. Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar…

  2.95 milltir i ffwrdd
 4. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  3 milltir i ffwrdd
 5. Mae 'Tyfu yn y Ffin' yn ardd hardd yng Nghwm Mynwy ger Ynysgynwraidd sy'n cynnig…

  3.28 milltir i ffwrdd
 6. Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r…

  3.42 milltir i ffwrdd
 7. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  3.56 milltir i ffwrdd
 8. Mae gan Fferm Longhouse ardd aeddfed dros 25 mlynedd, gyda datblygiad parhaus. Mwynhewch…

  3.76 milltir i ffwrdd
 9. Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn…

  3.98 milltir i ffwrdd
 10. Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White…

  4.14 milltir i ffwrdd
 11. Dewch i ddarganfod y coetir hardd a'r fryngaer hynafol hon ar ffin Cymru a Lloegr uwchben…

  4.17 milltir i ffwrdd
 12. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  4.32 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo