Glen View Holiday Lodge

Am

Trosi ysgubor sy'n cynnig llety llawr gwaelod wedi'i benodi'n dda ar gyfer 5/6 o bobl mewn 2 ystafell wely ddwbl gydag ystafell ymolchi a thoiled cawod gyfagos, 1 ystafell wely ddwbl gydag ystafell wlyb ensuite a thoiled, lolfa /diner, cegin wedi'i ffitio'n llawn a pharcio ar gyfer 2 gar.

Mae Glenview Holiday Lodge wedi'i leoli ym mhentrefan LLanfiangel- tory-Mynydd ynghanol tirwedd donnog werdd Dyffryn Wysg ger Dyffryn Gwy o fewn pellter cerdded byr i hen dafarn hyfforddi ac eglwys hynafol. Sylfaen ddelfrydol i gerddwyr, cariadon natur, golffwyr, saethu colomennod clai, rasio ceffylau, a physgota yn y cyffiniau lleol. Bwyta cain, theatr, sinema, a siopa, a'r cyfan o fewn cyrraedd hawdd i Drefynwy, Cas-gwent, Brynbuga, Rhaglan a dinasoedd Casnewydd a Chaerdydd.

£150 - £240 yr uned y noson, 3 noson isafswm aros, cysgu 6

Pris a Awgrymir

Prices start from £150 per night. 3 night minimum stay.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon
 • Ffwrn
 • Peiriant golchi llestri
 • Popty
 • Rhewgell

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau smwddio
 • Cyfleusterau sychu
 • Peiriant golchi

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau Hamdden

 • Ardal glanhau cit
 • Cyfleusterau iechyd/harddwch ar y safle
 • Storio beiciau diogel
 • Wifi am ddim

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes HEB eu derbyn
 • Eiddo heb ysmygu
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Defnydd

 • Cysgu i fyny i 6

Hygyrchedd

 • Croesawu cŵn cymorth
 • Cyfleusterau sy'n anabl
 • Ystafelloedd gwlyb

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl
 • Derbyn grwpiau

Nodweddion y Safle

 • Gardd
 • Tŷ Tafarn/Inn

Parcio

 • Parcio am ddim ar y Safle
 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Bath
 • Cawod
 • Chwaraewr DVD
 • Golwg golygfaol
 • Sychwr gwallt
 • Teledu
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Glen View Holiday Lodge

4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Glenview Farm, Llansoy, Usk, Monmouthshire, NP15 1DT
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 650667

Graddau

 • 4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Nadolig Agored
Blwyddyn Newydd Agored
Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

  1.3 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  1.92 milltir i ffwrdd
 3. Fel rhywbeth allan o stori tylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i…

  2.57 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  2.76 milltir i ffwrdd
 1. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  3.11 milltir i ffwrdd
 2. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  3.26 milltir i ffwrdd
 3. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  3.46 milltir i ffwrdd
 4. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  3.54 milltir i ffwrdd
 5. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  3.56 milltir i ffwrdd
 6. Mae Amazing Alpacas yn fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a swynol hyn…

  3.6 milltir i ffwrdd
 7. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  3.84 milltir i ffwrdd
 8. New Grove Meadows are found at the top of the Wye Valley ridge near Trellech, offering…

  3.84 milltir i ffwrdd
 9. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  3.94 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  4 milltir i ffwrdd
 11. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  4.12 milltir i ffwrdd
 12. High Glanau Manor yw un o dai Celf a Chrefft gorau Cymru, wedi'i leoli mewn deuddeg erw o…

  4.21 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo